EY

        

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą:

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza :

 

Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
Nazwa firmy*
Adres email*
Nr telefonu*

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin serwisu internetowego EY*

* Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny.

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy EY Polska.

Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług spółek z Grupy EY Polska, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w jej biznesowej działalności.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com