3 min. čtení 17. června 2021
Martin Majdloch: Heslem dne pro banky je připravenost

Martin Majdloch: Heslem dne pro banky je připravenost

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

3 min. čtení 17. června 2021
Související témata Financial Services Consulting

V minulém roce jsme si spolu s našimi klienty vyzkoušeli každodenní (někdy i noční) rozhodování, zda řešit okamžité operativní problémy způsobené pandemií, nebo pokračovat v rozvojových projektech a naplňování dlouhodobé strategie.

U řady z nich bohužel převládl „fire-fighting“, tedy řešení akutních provozních problémů. Věřím, že v tomto roce se pomalu vrátíme do normálu a najdeme si čas i na dlouhodobý rozvoj.

Na jedné konferenci před pár lety padl dotaz, odkud přijde další krize. Maďarská centrální bankéřka tenkrát odpověděla: „Podívejte se do našich zátěžových testů, zdrojem příští krize bude přesně to, co tam není.“ Měla pravdu. Ale jaké z toho plyne ponaučení? Máme se připravovat úplně na všechno? Určitě ne, stejně to není možné. Režim, ve kterém je management neustále připravený na veškeré možné hrozby, a i naprosto nečekané situace musí řešit do 24 hodin, je nejen mentálně vysilující, ale přirozeně vede k neoptimálním rozhodnutím. Jsem přesvědčený, že nejlepším vodítkem v nejistých dobách je držet se své dlouhodobé strategie: jaké produkty, komu, jak a za kolik chci prodávat. A jak to udělám, aby mi to šlo lépe než ostatním.

Samozřejmě že současná situace zapříčiňuje i řadu dočasných změn, které přetrvají i do roku 2021. Daly by se rozdělit do škatulek obchod, řízení rizik a provoz. Základní provozní požáry jsou již uhašeny, ale obchod i risk management stále kalibrují svou reakci. Vždyť současná pandemie a její důsledky významně zamíchaly s obchodní atraktivitou i rizikovostí celých sektorů. To všechno ale nic nemění na dlouhodobých trendech, mezi které patří: plné využití nových technologií, nebo alespoň těch, které jsou již prověřené několika lety úspěšného provozu v jiných, nefinančních sektorech; posuny v potřebách zákazníků bank a pojišťoven, často spjaté opět s technologickým vývojem, ale i s jinými společenskými, řekněme mezigeneračními trendy;

klimatické změny a celospolečenská reakce, ale i velmi hmatatelná fiskální a regulatorní reakce EU ve formě iniciativ typu „sustainable finance“.

To jsou oblasti, ve kterých si musí finanční společnosti odpovídat na otázku, co budou chtít děti jejich současných zákazníků a jak se na to připravit.

Některé banky i pojišťovny právě v období okolo vypuknutí pandemie dokončily projekty „on-linizace“ některých svých distribučních kanálů nebo projekty vedoucí k posílení vzdáleného přístupu svých zaměstnanců na centrále. To byla klika! Ale štěstí přeje připraveným. Nikdo nepředvídal pandemii a omezení fyzické distribuce nebo práce v kancelářích. Tyto banky a pojišťovny jen správně reagovaly na jeden z dlouhodobých technologických a zákaznických trendů.

Obecně se odolnost a připravenost finanční instituce na zhoršené ekonomické prostředí měří velikostí a diverzitou její klientské báze, kapitálovou a likviditní pozicí atd., ale dlouhodobě je primárně daná schopností managementu udržet základní strategický směr. Vše ostatní pak přirozeně následuje.

Snad si nebudu protiřečit, když si dovolím do roku 2021 jedno naopak krátkodobé doporučení – zainvestovat do klíčových „client-facing“ oddělení a zůstat svým klientům nablízku. Jak se říká, v nouzi poznáš přítele. A nemyslím jen retail, i v korporátech pracují lidé.

Základní provozní požáry jsou již uhašeny, ale obchod i risk management stále kalibrují svou reakci.

Souhrn

Martin Majdloch, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy, připravil tento text v lednu 2021 pro časopis Bankovnictví.

O tomto článku

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

Související témata Financial Services Consulting