Jak dnešní vazby ovlivní vaši budoucnost?

6 min. čtení 10. května 2019
Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

6 min. čtení 10. května 2019
Související témata Alumni Diversity and inclusiveness

Celoživotní práce pro jednu firmu je dnes spíš něčím neobvyklým. Mohou organizace a jejich bývalí zaměstnanci profitovat z toho, že zůstanou i nadále ve spojení?

M ileniálové mění situaci na pracovním trhu během své pracovní kariéry vystřídají celou řadu zaměstnavatelů. Pokud ale z nějaké společnosti odejdete, neznamená to, že musíte zpřetrhat všechny vazby. Propojená a aktivní síť bývalých zaměstnanců, tedy „Alumni“, může být pro organizaci přínosem.

Potvrdil to i průzkum EnterpriseAlumni, který zjistil, že vztahy s Alumni mají pozitivní vliv na podnikání firmy, na nábor zaměstnanců i na výsledky hospodaření:

 1. Společnosti, které mají aktivní Alumni komunitu, zaznamenaly 2,8násobné zvýšení průměrných výnosů na jednoho zaměstnance
 2. 44 % nových zakázek má nějakou souvislost s Alumni
 3. Někdejší zaměstnanci, kteří se do firmy vrátili, mají mnohem nižší fluktuaci, míra rentence za tříleté období u nich byla o 44 % vyšší

A vedle toho existují i další, na první pohled ne tak viditelné přínosy sítě Alumni, například možnost spolupracovat s bývalými zaměstnanci na koučinku a mentoringu těch stávajících.

Nicméně sít Alumni není důležitá jen pro zaměstnavatele. My v EY jsme se přesvědčili, že je prospěšná pro obě strany, jak dokládají následující body:

Ta pravá práce pro ty pravé Najít a udržet si špičkové talenty je dnes stále složitější. Volných uchazečů na trhu práce je málo a v konkurenci ostatních zaměstnavatelů je nábor kvalitních lidí obtížný.

Síť Alumni je přínosem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, protože dokáže propojit špičkového odborníka s pracovním místem, které je pro něj optimální. Proto slouží stále častěji jako zdroj referencí. 

Síť EY Alumni není v tomto směru žádnou výjimkou. V průzkumu EY 2018 Global Alumni uvedlo 85 % oslovených bývalých zaměstnanců, že by svému příteli nebo kolegovi doporučili místo v EY.

Budování trvalých vztahů Kontakty s bývalou firmou a bývalými kolegy, to není jen společenská záležitost. Je to i příležitost, jak si rozšířit svou obchodní síť.

„U mě platilo takové pravidlo,“ říká John Crampton, ředitel společnosti Art Technik a EY Alumnus. „Z pěti schůzek byly vždycky tři s lidmi, se kterými jsem dřív pracoval a které jsem znal, jedna byla s člověkem, kterého jsem znal, ale nepracoval jsem s ním, a jedna s někým novým. Proč by člověk pořád ťukal na nové dveře? To je, jako byste chodili znovu a znovu na první schůzku, což je příliš velký stres.“

Podle průzkumu EY 2018 Global Alumni by 75 % bývalých zaměstnanců doporučilo některou z členských firem EY jako dodavatele služeb.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
Proč by člověk pořád ťukal na nové dveře? To je, jako byste chodili znovu a znovu na první schůzku, což je příliš velký stres.
John Crampton
Ředitel společnosti Art Technik a EY Alumnus

Síť EY Alumni má více než 200 tisíc aktivních členů. Jsou to lidé, kteří dnes odvádějí skvělou práci nejen v podnikatelské sféře, ale také ve státním, akademickém nebo neziskovém sektoru.

Anjoo Rai-Merchant, bývalá zaměstnankyně EY a dnes provozní ředitelka společnosti HighGround, ze své zkušenosti ví, že lidé vás nepřestanou podporovat, ani když od firmy odejdete. A díky síti EY Alumni je jednodušší zůstat ve spojení a udržovat kontakty s někdejšími kolegy.

Carrie Tucker, finanční ředitelka společnosti Weybourne Limited, si chodí do sítě EY Alumni pro pomoc a radu. „Kontakty, které mám z EY, mi otevírají dveře po celém světě a každý, kdo má nějakou vazbu na EY, mi rád a ochotně pomůže.“

Na základě našich zkušeností se sítí EY Alumni a rozhovorů s jejími členy o tom, co je pro ně důležité, shrnujeme níže několik nápadů, jak budovat oboustranně prospěšnou síť bývalých zaměstnanců:

Jak budovat efektivní síť bývalých zaměstnanců:

 • Dejte svým bývalým zaměstnancům důvod k dalším kontaktům: pořádejte různé akce, informujte je o nejnovější ekonomických trendech i o tom, co se ve firmě děje.
 • Propagujte vztahy s Alumni v rámci vaší organizace, vaši současní zaměstnanci jsou těmi nejlepšími advokáty, kteří síť udržují v chodu.
 • Vytvářejte pro své bývalé zaměstnance příležitosti ke vzájemným kontaktům, ať už prostřednictvím online platforem, nebo sociálních médií.

Jak mohou jednotliví členové síť rozvíjet a udržovat

 • Pravidelně udržujte kontakty s bývalými kolegy a dalšími osobami, nejen obchodní kontakty, ale i společenské.
 • Uvědomte si, že síť bude v průběhu času procházet změnami. Jak říká John Crampton: „Jde o to pochopit, že to není jednorázová akce ani transakce, je to dlouhodobý vztah.“
 • Navštěvujte akce pořádané vašimi někdejšími zaměstnavateli a obchodními kontakty, rozvíjejte vztahy a poznávejte nové lidi.

Potenciál sítě EY Alumni

Pro vaši práci není důležité jen to, co nebo koho znáte dnes, ale i s kým se setkáváte a o jaké zkušenosti se s vámi podělí. Síť EY Alumni vám zajistí přístup do exkluzivního globálního společenství výjimečných lidí a zprostředkuje vám zkušenosti, které se vám budou hodit na vaší další profesní dráze.

Nezáleží na tom, jak dlouhé bude vaše působení v EY. Je to vztah na celý život. Spojte se s EY Alumni.

Shrnutí

Síť Alumni je přínosem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Stále častěji slouží jako zdroj referencí a zásobárna špičkových talentů a propojuje lidi nejen s bývalými přáteli, ale i s novými příležitostmi.

O tomto článku

Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

Související témata Alumni Diversity and inclusiveness
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter