Účetnictví a reporting

Finanční ředitelé jsou pod tlakem, aby rychleji poskytovali kvalitnější informace v prostředí technologických změn, zvýšených regulačních změn a kontroly. Společnost EY může podporovat finanční týmy v tomto neustále se měnícím prostředí.

Nabídka specializovaných služeb EY

Vedoucí finančních týmů, včetně finančních ředitelů a finančních kontrolorů, čelí rostoucímu počtu problémů při reportování svým zainteresovaným stranám.

Finanční týmy jsou žádány o to, aby zlepšily proces reportování a poskytovaly více za méně. Zainteresované strany, například členové představenstva, požadují rychleji více informací. Nejen, že došlo ke změnám standardů Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a Rady pro finanční účetní standardy (FASB), ale i tvůrci národních účetních standardů , se přizpůsobují těm mezinárodním. Navíc existují další regulační změny a požadavek na zvýšení transparentnosti reportingu. Organizace hledají finanční lídry, kteří hrají mnohem větší roli při strategickém a provozním rozhodování.

Organizace a jejich finanční ředitelé by měli chápat a posoudit dopad těchto změn na jejich podnikání a finanční výkonnost, jakož i přímý dopad na finanční funkce. To zahrnuje i zvýšené úsilí při posuzování a přístupu k účetním znalostem; potřebu jasných a konzistentních účetních zásad a metodik; identifikaci nových inovativních technologií, nástrojů a analýz; a budování dovedností a schopností v rámci týmu pro zlepšení výkonnosti reportingu.

Naši odborníci v oblasti finančního účetnictví (FAAS) se zaměřují na podporu předních organizací a pomáhají jim zorientovat se v této neustále se měnící oblasti účetnictví a výkaznictví a podporují klienty při řešení účetních a reportingových otázek.

Naše služby jsou podporovány globálně a jsou přizpůsobeny potřebám našich klientů při řešení v oblastech, jako například:

  • Řešení rámce účetních metodik a jejich dokumentace účetních zásad v rámci celé společnosti
  • Zjednodušení finančních procesů a kontrol, včetně vývoje nebo integrace procesů v rámci finančních transformací a implementací podnikových informačních systémů(ERP)
  • Zrychlení konverzí na nové účetní standardy včetně US GAAP, IFRS a IPSAS
  • Náprava kontrolních účtů a závažných nedostatků
  • Účtování finančních derivátů a komoditních smluv
  • Racionalizace procesu přípravy statutární účetní závěrky
  • Řešení komplexních otázek, jež vyplývají z nově navrhovaných účetních standardů, včetně dopadu na stávající systémy a procesy
  • Vývoj nástrojů pro implementaci nových účetních standardů a usnadnění rozhodování

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.