Vyšetřování a compliance

Audit, udržitelnost, účetní a forenzní služby

Etická selhání společností se dostávají do centra pozornosti veřejnosti i regulatorních orgánů. Odborníci z týmu Forenzních služeb a podpory Integrity EY vám pomohou vybudovat robustní compliance systém a podpořit kulturu společnosti založené na etice a integritě. A pokud dojde k porušení předpisů nebo k obvinění z podvodu či korupce, naše týmy vám pomohou rychle reagovat a chránit vaše podnikání.

Nabídka specializovaných služeb EY

Služby compliance a podpory integrity

Integrita se stává jádrem současného podnikání a to znamená, že musíte dělat nejen to, co je legální, ale také to, co je správné.

Spolupracujeme se společnostmi na přezkoumávání a zlepšování jejich compliance programů a dbáme na to, aby byly zavedeny potřebné struktury a mechanismy, které efektivně brání porušování předpisů.

Pomáháme také budovat kulturu integrity v celé organizaci tím, že pomáháme zavádět vzorce chování, které posiluje podnikání, chrání značku společnosti a předchází nákladným selháním.

Pomocí forenzních datových analýz a technologií eDiscovery můžeme zkontrolovat velké objemy dat a připravit podrobné informace potřebné pro vývoj compliance programů, zohledňujících obchodní a rizikový profil společnosti.

EY vám pomůže:

  • Posoudit silné a slabé stránky vašeho compliance managementu
  • Zkontrolovat a analyzovat velký objem dat za účelem posouzení úrovně compliance
  • Implementovat integrovaný rámec pro program integrity a compliance (Business Integrity a Corporate Compliance framework)
  • Snížit compliance rizika související s prověřením třetích stran, dodavatelů, obchodních zástupců a dalších obchodních partnerů

Vyšetřovací služby

Když se něco pokazí, tak jakýkoli náznak nečestného chování může rychle zničit reputaci a pověst firmy.

Pokud dojde k tomu nejhoršímu, prioritou je zastavit jakékoli další ztráty nebo poškozování pověsti.

Naše specializované globální týmy vyšetřovatelů, soudních znalců, compliance specialistů a technologických profesionálů pomáhají společnostem rychle reagovat na případy údajného podvodu, úplatkářství a jiného profesního pochybení a zároveň poskytují podporu během všech následných kroků, včetně případných soudních sporů.

Pomocí pokročilých forenzních technologií a nástrojů vizualizace dat rychle shromažďujeme fakta a důkazy, abychom zhodnotili rozsah problému a pomohli organizacím jej zvládnout. Zároveň pomůžeme reagovat na požadavky vznesené ze strany regulatorních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Podporujeme právní oddělení formou analýz různých zdrojů dat umožňující odhalit souvislosti, vzorce a anomálie s cílem:

  • Rychle vyšetřit obvinění z protiprávního jednání
  • Efektivně splnit požadavky regulačních orgánů na informace
  • Připravit se na soudní spory reagující na zjištěné problémy
  • Ukázat všem zúčastněným stranám, že byla učiněna opatření ke zmírnění budoucích rizik v souvislosti s nekalým jednáním

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.