4 min. čtení 17. června 2019
Overhead view design professionals working laptops

Proč úspěch s AI v auditu začíná kladením správných otázek

Autor Jeanne Boillet

EY Global Assurance Innovation Leader

Innovation driver in audit services. Client-centric. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.

4 min. čtení 17. června 2019

Zobrazit zdroje

I v digitálním věku je důvěra budována prostřednictvím lidského chování a odpovědnosti auditora klást správné otázky.

Mnozí se nadále odkazují na umělou inteligenci (AI) jako na technologii budoucnosti, ale rychle se stala technologií současnosti – zajisté pak v pracovním světě. Tempo vyvíjejících se technologií a digitalizace podnikových procesů proto vedou finanční a auditorské týmy k tomu, aby se rychle a neustále přizpůsobovali.

Podle barometru růstu EY (EN) se již 73% respondentů z řad generálních ředitelů středních podniků adaptuje na AI nebo se plánuje adaptovat v příštích dvou letech. To je velký rozdíl oproti stejnému průzkumu provedenému před dvěma lety, kdy 74% uvedlo, že nemá žádné strategické plány týkající se AI.

Abychom lépe porozuměli AI, je třeba položit si některé komplexní otázky týkající se rizik a schopností těchto revolučních technologií: Bude počítač někdy schopen „myslet“ jako člověk? Jak vyvážíme rizika a příležitosti vyvolané těmito revolučními technologiemi?

A jak dojde k novému vymezení práce, pokud stroje dokážou dělat téměř všechno?

To jsou otázky, na které se ptají analytici ve všech průmyslových odvětvích – odpovědět na ně není pouze na filozofech, sociolozích a ekonomech, nýbrž je na nás všech, abychom je vyřešili.

Pro profese, jako je účetnictví, mají schopnosti jako AI strhující potenciál. Nárůst v generování a ukládání velkých dat spolu se schopností rychle a přesně je zpracovat znamená, že AI dává možnost odborníkům v oblasti auditu, aby soustředili svou pozornost na úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Například:

  • Pokročilá analytika – pomocí pokročilých analytických nástrojů poháněných umělou inteligencí k analýze většího množství dat v kratším časovém období mohou auditoři lépe porozumět podnikání, být lépe vybaveni
    k identifikaci rizika, klást lepší otázky o závěrech auditu a svým přístupem profesionálního skepticismu náležitě zpochybnit výsledek.
  • Inteligentní automatizace – technologie robotické automatizace procesů (RPA) funguje jako virtuální pracovní síla řízená týmy obchodních operací a může rychle automatizovat úkoly, které jsou časově nejnáročnější, opakované, standardizované a založené na pravidlech. Jak se RPA stále zdokonaluje, využívá AI, aby umožnila řízení a plnění složitějších úkolů a rozvoj kognitivnější digitální pracovní síly.

Představte si budoucnost, kdy informace přicházejí v reálném čase, se správnými nástroji pro neustálé zpracovávání a analýzu. To by znamenalo, že by auditoři měli přístup k úplnému přehledu o činnosti organizace, záznamu dat a prostředkům, které by jim umožnily nahlédnout ještě hlouběji.

Abych mohl na toto téma vést další diskuze, připojil jsem se nedávno k působivému týmu zákonodárců, akademiků a auditorů na konferenci pořádané společností Ernst & Young et Associés a Asociací certifikovaných účetních (ACCA), na což jsem byl velmi hrdý. Nebyli to technologové, ale spíše zvídaví profesionálové, jež velmi zajímala budoucnost a kladli klíčové otázky, kterým se musíme v účetnictví zabývat.

Diskuse byla méně zaměřena na technologie za umělou inteligencí a více na řešení kritické potřeby důvěry. V ten pravý čas, protože podle průzkumu CIO Agenda Survey společnosti Gartner z roku 2018 85% projektů AI do roku 2020 přinese chybné výsledky v důsledku zkreslení údajů, algoritmů nebo vývojových týmů.

Udržitelný a úspěšný vývoj AI musí být proveden s myšlenkou, že lidé jsou základní součástí rovnice. Nejen kvůli jedinečným lidským měkkým dovednostem, jako je kreativita a vedení, ale kvůli lidskému skepticismu a úsudku, které jsou nezbytné k řešení nových rizik, jež přicházejí s přijímáním nových technologií.

Když tedy využíváme tyto revoluční technologie jako profesi, musíme dělat to, co děláme nejlépe: neustále se vyptávat, analyzovat a vyhodnocovat data z každé perspektivy. Automatizace nás může oprostit od mnoha monotónních úkolů, ale důvěra v digitální věk je stále rozvíjena prostřednictvím lidských rozhodnutí a naše odpovědnost, která nás nutí klást základní otázky, se nemění:

  • Jak vyvážíme rizika a příležitosti vyvolané revolučními technologiemi? Využití revolučních technologií přináší velkou příležitost, ale jak také zvládáte nová rizika, která s nimi souvisí?
  • Jakou inovační strategii bychom měli přijmout a kdy? Jak využíváme tyto technologie nákladově efektivním způsobem – zejména v organizaci s omezenou schopností investovat? Jak urychlíte požadované řízení změn?
  • Jak přizpůsobíme náš talentový model novému prostředí? Jaké nové dovednosti je třeba získat? Jak vhodně školíme stávající i nové profesionály?
  • Jak řídíme interní a externí zúčastněné strany? Jak využijeme technologii v rámci stávajících předpisů? Jak se mohou politiky a standardy přizpůsobit těmto novým příležitostem?

Při kombinaci různých složek, které mají vliv na auditorskou funkci, a příležitostí, které nabízejí revoluční technologie, si u auditu dokážu představit budoucnost, kdy se kvalita bude zlepšovat, zatímco týmy a procesy budou efektivnější prostřednictvím širšího adaptace na AI. A díky pravdomluvnosti a poctivosti auditora budou odpovědi na komplexní i základní otázky lépe adresovány a klientův zážitek bude bohatší.

Shrnutí

Když tedy využíváme revoluční technologie, musíme dělat to, co děláme nejlépe: zpochybňovat, analyzovat a vyhodnocovat data z každé perspektivy. Důvěra v digitální věk se stále rozvíjí prostřednictvím lidských rozhodnutí a naše odpovědnost, která nás nutí klást základní otázky, se nemění.

O tomto článku

Autor Jeanne Boillet

EY Global Assurance Innovation Leader

Innovation driver in audit services. Client-centric. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.