3 min. čtení 12. října 2020
Blokové výjimky pro automotive čekají změny

Blokové výjimky pro automotive čekají změny

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

3 min. čtení 12. října 2020
Související témata Budoucnost mobility

Evropská komise právě teď diskutuje o blokových výjimkách pro automobilový průmysl. Do debaty se mohou zapojit i zainteresované subjekty.

V květnu 2022, respektive 2023, vyprší platnost oběma blokovým výjimkám, které na automobilový průmysl dopadají. Evropská komise proto již nyní podniká kroky k tomu, aby vyhodnotila, jestli jsou tato nařízení stále účinná, poplatná době, nebo naopak už vůbec nejsou potřebná.

Když výjimka přináší výhody

Právní vztahy v rámci automobilového průmyslu mezi automobilovými výrobci, importéry a dealerskou sítí jsou regulovány evropským soutěžním právem, které má zajistit, že na trhu nebude omezena volná soutěž na úkor veřejných zájmů, jednotlivých podniků a zejména na úkor spotřebitele. Všeobecná zásada zákazu omezování hospodářské soutěže vyplývá ze samotné Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně jejího článku 101.

„Bloková výjimka je vžitý pojem pro nařízení Evropské komise, která pro některou skupinu dohod vymezují pravidla, za jejichž splnění se právě zmiňovaný zákaz omezení hospodářské soutěže na tuto dohodu nevztahuje,“ vysvětluje princip blokové výjimky expertka Barbora Vrbíková ze společnosti EY.

Pokud tedy automobilový importér ve smlouvách se svou dealerskou sítí dodrží podmínky blokových výjimek, může do nich zahrnout i ustanovení, která by jinak dle legislativy mohla působit jako protisoutěžní. Důvodem této výjimky je, že daná ustanovení přinášejí ekonomické či jiné výhody, které negativní dopady převažují.

Trh se změnil, výjimky jej musí následovat

Pro vztahy v rámci distribučního řetězce v automobilovém průmyslu existují dvě blokové výjimky – obecná pro vertikální dohody a specifická pro automobilový after sales trh.

„Vyhodnocení té obecné se už uskutečnilo. Komise v září vydala závěry svého šetření, které se sice ještě nevztahují specificky na automobilový průmysl, ale můžeme z nich již vyčíst tendence, k nimž budou změny v blokových výjimkách směřovat,“ říká k aktuálnímu stavu jednání Barbora Vrbíková.

Pozitivní je, že vyhodnocení celkem jednoznačně ukázalo, že blokové výjimky jsou účinným a žádaným nástrojem pro vyšší právní jistotu v oblasti soutěžního práva a Komise téměř jistě tuto regulaci nezruší. Podle Vrbíkové však Komise naznačila, že bude potřeba blokové výjimky značně přizpůsobit době a vývoji na trhu, neboť situace se na něm od přijetí nařízení v roce 2010 významně změnila. „Změny by se měly dotknout zejména online prodeje a využívání tržišť neboli marketplaces,“ uvádí Vrbíková.

Vyhodnocení speciální blokové výjimky pro automotive zatím stále probíhá. „Na konec roku se chystá veřejná konzultace, do které mohou přispět svým vyjádřením všechny subjekty, kterých se to týká, tedy například automobilky, importéři, dealeři či autoservisy,“ upozorňuje Barbora Vrbíková.

Vzhledem k dosavadním závěrům šetření lze očekávat, že Komise upřesní pravidla týkající se například možnosti dodavatelů vyžadovat, aby prodejce měl alespoň jednu kamennou prodejnu, což nyní vylučuje čistě onlinové distributory, a možnosti zahrnovat do smluv odlišná kritéria pro online prodej, která jsou ale nepřiměřená požadavkům na offline prodej. „Vyloučit nelze ani to, že Komise vydá stopku zákazu distribuce přes online tržiště, jako jsou Amazon nebo v Česku Alza či Mall.cz, nebo stanoví určité podmínky,“ upozorňuje Vrbíková.

Dá se očekávat, že do diskuse se zapojí řada subjektů, které se budou chtít vyjádřit k tomu, zda je z jejich pohledu současná úprava funkční a relevantní, v čem je potřebná a kde naopak pokulhává.

S případnými dotazy vztahujícími se k blokové výjimce se můžete obrátit na spoluautorku tohoto článku Barboru Vrbíkovou z EY, která je expertkou na tuto oblast.

Přímo do vaší schránky

Odebírejte náš newsletter a nic podstatného vám neunikne.

Přihlásit se k odběru

Souhrn

Evropská komise se pustila do vyhodnocování, zda jsou blokové výjimky pro automobilový průmysl stále účinné a odpovídají současné situaci na trhu. Dosavadní šetření ukazují, že změny lze očekávat zejména u online prodeje a využívání tržišť.  Na konci roku proběhne veřejná konzultace, do které mohou přispět svým vyjádřením všechny subjekty, kterých se bloková výjimka týká, například automobilky, importéři, dealeři či autoservisy. 

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Budoucnost mobility