E-mobilita

Elektromobilita ovlivňuje výrobce, importéry i jednotlivé prodejce automobilů, stejně jako distributory elektrické energie. Našim zákazníkům zpracováváme návrhy koncepcí a podílíme se na implementaci všech procesů spojených s elektromobilitou v rámci prodeje, údržby, infrastruktury nebo souvisejícím specifickým zákaznickým servisem elektromobilů.

Související témata Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Návrh a implementace nových prodejních a poprodejní modelů reagujících na fenomén elektromobility
  • Nastavení dealerských motivačních schémat pro prodej elektromobilů
  • Analýza a podpora rozvoje stávající infrastruktury, hodnocení připravenosti sítě
  • Definice standardů elektromobility (pro prodejní i poprodejní služby) a jejich implementaci v distribuční síti
  • Nastavení procesů péče o zákazníky při nákupu elektrovozidel
  • Nastavení konceptu prodeje a dalšího využití ojetých elektrovozidel

Elektromobilita je nezvratný trend automobilového sektoru poslední doby, který „musí“ všechny dotčené subjekty akceptovat. Jakožto nový trend s sebou přináší mnoho nových výzev a otázek. Mezi ty základní lze zahrnout kromě výroby samotných vozů i problematiku standardů pro distribuční síť (jak má každé prodejní místo vypadat), problematika nabíjení, opravárenství, záruk a servisních balíčků, návazných konektivních služeb a v neposlední řadě problematika zůstatkových hodnot a uplatnění automobilů na sekundárním trhu.

Tým EY Automotive & Mobility Česká republika řeší většinu těchto oblastí na každodenní bázi s našimi klienty a podporuje je v tom, aby měly správné a včasné informace pro klíčová manažerská rozhodnutí.

Kontaktujte nás