4 min. čtení 18. srpna 2022
EY Fleet Survey 2022

EY Fleet Survey 2022: Firmy jsou zdrženlivé, zájem o automatizaci a elektromobilitu ale roste

Autor Petr Knap

EY Česká republika, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v České republice a partner pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

Přispěvatelé
4 min. čtení 18. srpna 2022
Související témata Budoucnost mobility Consulting

Firmy se do změn v rámci svých vozových parků nehrnou. A vypadá to, že status quo budou držet po následující tři roky. Za opatrným přístupem stojí pravděpodobně blížící se recese. Výsledky vyplývají z druhého ročníku unikátního výzkumu EY Fleet Survey 2022.

Během následujících tří let nejsou výrazné změny ve velikosti vozového parku očekáváné. Zhruba stejnou velikost firemní flotily očekává drtivá většina manažerů (91 %). O větším vozovém parku uvažuje 7 % a o jeho zmenšení pak jen nepatrný zlomek (2 %).

K obměně a nákupu nových aut vedou manažery nejčastěji důvody jako stáří vozů (67 %), nájezd (48 %) a jejich opotřebení (41 %). Oproti minulému roku také stouply na významu servisní náklady (31 % oproti 24 % v roce 2021) a celkové náklady na vlastnictví (30 % oproti 14 % v roce 2021). Hlavním kritériem při výběru je pak cena. Ta byla důležitá i vloni, její role ale prudce narostla – zatímco před rokem byla hlavním měřítkem pro 53 % respondentů, letos jich hledí především na cenovku dokonce 83 %.

Skladba respondentů průzkumu EY Fleet Survey 2022 na českém trhu

54

fleet managerů

310

zaměstnanců se služebními vozy

5

leasingových společností

Nové ceny, nový přístup

Ač firmy při nákupu sahají především do vlastních zdrojů, čím dál častěji také využívají služeb leasingových společností, které ve většině případů poskytují vozy formou operativního leasingu. O způsobu financování rozhoduje hlavně politika dané firmy (67 %), až poté přichází na řadu cena (46 %) nebo výše měsíční splátky (28 %).

Právě v dnešní době, kdy jsou nové vozy dražší než kdy dříve a čekací lhůty se prodlužují, se jako vhodná alternativa jeví i ojetiny. Tuto variantu si dokáže představit zatím jen 18 % manažerů, zaměstnanců už nicméně více než třetina. Polovina dotazovaných leasingových společností na tuto situaci reaguje a nabízí ojeté vozy v rámci dalšího plnohodnotného cyklu operativního leasingu.

O EY Fleet Survey 2022

 

V květnu a červnu 2022 provedla společnost EY komplexní průzkum současného stavu trhu v oblasti firemních automobilových flotil a trendů ve fleet managementu. Cílem je zjistit nejen aktuální skladbu vozových parků, zaměstnaneckých potřeb a vývoj těchto aspektů v příštích letech, ale také pohled do budoucna, co se týká alternativních dopravních prostředků, konektivy a elektromobility. 

Sběr dat nejen ke kontrole, ale i k optimalizaci

Nákupem nových (případně vyřazením starých) vozů ale úloha fleet manažerů nekončí. Klíčová je nepřetržitá a důkladná správa vozového parku. Pro tento účel zůstává nejčastějším způsobem správy vozového parku kniha jízd, používá ji až 43 % společností. Dalších 26 % data manuálně zaznamenává do tabulky a pouze necelá třetina (31 %) používá webovou nebo jinou aplikaci. To vše navzdory tomu, že jednoduchost a rychlost patří mezi hlavní priority. Pouze 2 % vozových parků pak spravují externí společnosti, naopak velká většina (85 %) firem si park „hlídá“ interně a zbylé společnosti využívají kombinaci interní a externí správy.

81 %

společností s parkem do 29 vozů vyplňuje knihu jízd zaměstnanců manuálně.

Data je také možné – prostřednictvím konektivních služeb – získávat automaticky, k tomu se dnes kloní již 56 % společností, které informace sbírají. Zbylých 44 % ale těchto služeb nevyžívá vůbec. Tento poměr se nicméně mění a poptávka po automatické knize jízd je rok od roku větší, což odpovídá i nabídce leasingových společností.

I přesto, že většina fleet manažerů data o provozu služebních vozidel sbírá, pouze 29 % je nakonec využívá i k optimalizaci nebo obměně vozového parku.

Elektrická budoucnost

A právě v rámci optimalizace flotily je dnes čas uvažovat o její elektrifikaci. Napovídá tomu nejen globální trend, ale i regule ze strany úřadů, výrobní plány automobilek a v neposlední řadě také lákavá vyhlídka snížených nákladů na provoz.

„Většina značek v Evropě chce plně elektrifikovat svou modelovou paletu do roku 2035 v reakci na přísnou regulaci i vývoj trhu. Registrace elektromobilů jsou v ČR ale stále zanedbatelné, a to především ve srovnání se západní Evropou, kde registrace již přesahují hranici 10 %,“ komentuje situaci na tuzemském trhu partner pro automobilový průmysl EY Petr Knap. Konzervativní pohled na Čechů na elektromobilitu je velmi patrný i na výsledcích průzkumu  – ač by 73 % zaměstnanců mohlo elektromobil komfortně využívat a 20 % by o něj dokonce mělo zájem, polovina firem jeho nákup neplánuje. 

Překážky, které zákazníci vnímají, se od loňského roku nezměnily. Zůstávají jimi cena, dojezd na jedno nabití a infrastruktura. Na základě dat je však snadné dokázat, že se jedná o přežité předsudky. Z výzkumu totiž vyplynulo, že 87 % zaměstnanců využívá vozy do vzdálenosti 200 km, což je pro elektroauto zcela komfortní dojezdová vzdálenost.

Většina značek v Evropě chce plně elektrifikovat svou modelovou paletu do roku 2035 v reakci na přísnou regulaci i vývoj trhu. Registrace elektromobilů jsou v ČR ale stále zanedbatelné, a to především ve srovnání se západní Evropou, kde registrace již přesahují hranici 10 %. Největší překážkou ke koupi elektrického vozu je pro zákazníky v ČR cena, ale i tak se podíl elektromobilů bude dále zvyšovat.
Petr Knap
EY Česká republika, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v České republice a partner pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy

Podobná potíž nastává i s nabíjecí infrastrukturou, kdy se zákazníci příliš spoléhají na veřejné nabíjecí body. Aktivní instalaci bodů jde naproti jen 8 % společností, které dobíjecí infrastrukturou momentálně disponují, a pouze 28 % společností plánuje v sídle firmy svou dobíjecí stanici rozšířit nebo vybudovat novou. Vůz by také mohli řidiči samozřejmě dobíjet i doma, třeba přes noc. V současné době však 81 % zaměstnanců bohužel nemá možnost si svůj automobil doma nabít.

Na závěr je ale nutné dodat, že i přes všechny reálné i domnělé překážky leasingové společnosti vnímají, že zájem nadále roste. Konkrétně zaznamenaly nárůst zájmu o elektromobily u 80 % zákazníků. Zároveň podle dat Svazu dovozců automobilů činil podíl nově registrovaných elektromobilů za poslední rok téměř 2 % (k červenci 2022). Proto můžeme očekávat, že fakt, že 96 % firem v tuto chvíli nedisponuje jediným elektromobilem a 70 % zaměstnanců ho dokonce nikdy neřídilo, se brzy změní a tento trend lineárně poroste. 

Shrnutí

Blížící se recese se podepisuje na přístupu firemních fleet manažerů, kteří se kvůli nejisté budoucnosti raději nechtějí v blízké době pouštět do velkých změn. Zároveň je ale možné na trhu vnímat postupnou adopci elektromobility, i když – především ve srovnání s některými jinými zeměmi – zatím jen velmi opatrnou.

O tomto článku

Autor Petr Knap

EY Česká republika, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v České republice a partner pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy

Petr studuje organizace a jejich řízení a následně zlepšuje způsoby jejich fungování. Je ženatý a má dvě dcery. Rád hraje tenis, volejbal nebo šachy a také se věnuje turistice a osobnostnímu rozvoji.

Přispěvatelé
Související témata Budoucnost mobility Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter