4 min. čtení 26. listopadu 2020
Nové trendy zaměstnanecké mobility a řízení vozového parku

Nové trendy zaměstnanecké mobility a řízení vozového parku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

4 min. čtení 26. listopadu 2020
Související témata Budoucnost mobility

Nové trendy zaměstnanecké mobility a řízení vozového parku

Inovace na poli automobilového průmyslu a digitálních technologií začínají mít velký dopad také na firemní vozové parky, jejich skladbu a správu. Ovšem ještě před nákupem elektrických nebo hybridních vozů je třeba mít na paměti několik pravidel.

Toto jsou nejdůležitější body, které by každá firma měla vzít v úvahu, než začne měnit svůj vozový park:

  1. Alternativní pohon a udržitelnost. Zatímco v minulosti byly elektrické vozy pro firmy stále ještě velmi vzdálené téma, nyní začínají nabývat na důležitosti. Je to dáno na jednu stranu zpřísňujícími se emisními předpisy, které tlačí flotily k nákupu elektrických či hybridních vozů. Významným faktorem je však i vývoj vozů samotných, které již dosahují potřebné výkonnostní úrovně k pokrytí potřeb zaměstnanecké mobility. Firma může díky nim značně uspořit za výdaje na palivo a servisní úkony. Zavádění alternativních pohonů do firemní flotily však management musí mít pod kontrolou. Od začátku by mělo být jasné, jaký přínos to bude pro společnost mít. Firma by měla přesně určit, jaké současné vozy může nahradit elektrickými podle nákladovosti, obvyklých destinací a denních nájezdů. V EY jsme pro tento účel připravili nástroj EY eMobility Tool, který takovýto ranking umožňuje. V rámci obměny vozového parku je potřeba myslet i na dobíjecí stanice, které by na firemních parkovištích měly být v souladu s počtem vlastněných vozů. V kombinaci se zavedením solárních panelů lze dosáhnout velmi nízkých nákladů na dobíjení. Před zavedením elektromobility potřebují firmy vyřešit i další otázky, například jak budou zaměstnancům hradit dobíjení doma (množství spotřebované elektřiny a její cenu) nebo jak zajistit pokrytí cest na delší trasy (do zahraničí), pro které jsou elektromobily stále ještě poněkud limitující.
  2. Digitalizace fleetových údajů a administrativních úkonů. Inovace v digitalizaci umožňují v reálném čase sbírat řadu telematických údajů z vozů flotily jako například ujetou vzdálenost, akceleraci, brždění, prudké nárazy, cornering apod. Ty mohou zaprvé značně zjednodušit administrativní úkony třeba automatizací knihy jízd. Zadruhé mohou poskytovat údaje k identifikaci reálné vytíženosti vozů, optimalizaci tras a monitorování jízdních stylů. Správnou aplikací mohou tyto data pomoct optimalizovat velikost flotily, skladbu vozů a nastavení principů zaměstnanecké mobility s pozitivním dopadem na finanční nákladovost a zaměstnaneckou spokojenost. Pro správnou aplikaci je však potřeba definovat, která data sbírat a jak se budou měřit a reportovat klíčové výkonnostní ukazatele.
  3. Přechod od správy vozového parku ke správě mobility. Na správu vozového parku by se nemělo pohlížet pouze z hlediska optimalizace finanční nákladovosti. V první řadě by ji firma měla nastavit tak, aby dokázala adekvátně pokrýt veškeré potřeby zaměstnanecké mobility. Pro zaměstnance je důležité, aby měli dostatečnou možnost volby určit, jaký prostředek pro své služební cesty použijí, tak aby byl pro ně z hlediska času a námahy co nejefektivnější, a aby byli motivování cestovat šetrně a úsporně. K tomuto se již dají využít různé formy alternativních dopravních prostředků. Zejména ve větších městech se stává pro zaměstnance i firmu výhodné využívat v rámci své flotily sdílené vozy, kola nebo skútry. Zaměstnanec si tak může lépe zvolit prostředek na kratší cesty, které jsou díky tomu pohodlnější, zábavnější a efektivnější. Firma zase naopak ušetří, jelikož nepotřebuje pro tyto krátké služební cesty používat drahé zaměstnanecké vozy. Komplexního zavedení mobilitní správy lze docílit pomocí tzv. mobility budgetu. Ten určuje měsíční finanční částku, kterou má zaměstnanec k dispozici na služební cesty. Pracovník si posléze sám určuje, jaké prostředky využije. Firma může nastavit motivační schéma, kdy zaměstnanci nechá podíl z jakékoliv uspořené částky. Další motivací k úsporným cestám poté mohou být různá gamifikační schémata, kdy zaměstnanci soupeří mezi sebou v rámci určených kategorií (například nejmenší náklady na km). Tím může koncept značně přispět jak k zaměstnanecké spokojenosti, tak ke snížení finančních nákladů. 

V těchto oblastech dokáže EY firmám pomocí optimalizace vozového parku snížit náklady a zvýšit využitelnost vozů, efektivně řídit vozový park prostřednictvím dat a reportingu, digitalizovat procesy, řízeně zavádět alternativní pohony do flotily a nastavit adekvátní koncept mobility pro zaměstnance.
V EY disponujeme jednoduše aplikovatelnými nástroji jako např. EY eMobility Tool, s jehož pomocí vyhodnotíme, jaká auta mohou být nahrazena elektrickými tak, aby okryla cestovní potřeby zaměstnanců a zároveň uspořila náklady.

Pokud máte další dotazy na téma firemní mobilita, můžete se obrátit na autora článku Vojtěcha Keselicu, seniorního konzultanta EY v oddělení automotive.

Souhrn

Trendy v mobilitě přinášejí nové možnosti, jak optimalizovat skladbu a řízení firemního vozového parku. Než se ale ve firmě rozhodnete pro elektromobily, sdílená kola  nebo různé mobilitní koncepty, je důležité, aby obměna služebních vozů dávala smysl jak z hlediska operativních procesů a nákladů, tak z hlediska spokojenosti zaměstnanců.

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Budoucnost mobility