5 min. čtení 16. prosince 2019
Bay bridge v San Franciscu

Jak jsou udržitelnost a dlouhodobá hodnota relevantní pro společnosti působící v oblasti mobility

5 min. čtení 16. prosince 2019

Lídři v oblasti mobility diskutují o hlavních trendech, které mají vliv na toto odvětví.

Sektor mobility se neustále vyvíjí. Inovační cykly se zkracují, nové technologie činí ty staré zastaralými a zkušenosti zákazníků vedou k rychlejšímu tempu změn. Proto musí společnosti v oblasti mobility vyvážit rostoucí obchodní složitost a současně zlepšit hodnotu, kterou vytvářejí, aby v této transformační době zůstaly relevantními.

3Q19 Mobility Quarterly analyzuje nejdůležitější problémy ovlivňující odvětví osobních vozidel (PV), užitkových vozidel (CV), dodavatelů automobilů, logistiky a leteckých společností.

Klíčové body diskuse jsou uvedeny níže:

1. Geografický vývoj

V USA vedou příznivé spotřebitelské ekonomické podmínky k růstu díky silnému maloobchodnímu a internetovému prodeji. Latinská Amerika jde také vstříc zdravějším trendům, které jsou řízeny růstem prodeje vozidel. Na druhé straně světa je však situace opačná. Většina společnosti působící v oblasti mobility tam zaznamenala pokles růstu tržeb, zejména v Číně. Pokud jde o Evropu, růst zůstává slabším a automobilové společnosti dokonce předpovídají, že výroba v roce 2020 bude meziročně klesat. Pozitivnější je, že kategorie produktů související s bezpečností, novými technologiemi a elektrifikací jsou na vzestupu.

2. Provozní náklady

Odvětví mobility čelí silným tlakům ze strany hlavních světových měn včetně eura, britské libry a japonského jenu, jelikož i nadále oslabují vůči americkému dolaru. Dochází také k oslabení čínského jüanu, což kompenzují lepší zisky a růst tržeb v čínských provozech světových společností. Společnosti naopak stále investují do uvádění na trh a do výzkumu a vývoje a automobilové společnosti restrukturalizují mzdy s novými pracovními smlouvami za účelem zvýšení flexibility výroby.   

3. Restrukturalizační iniciativy

Hlavní změnou v tomto odvětví je restrukturalizace iniciativ, které firmy berou vážně. Společnosti začaly zavádět celopodnikové programy efektivity a zkoumají každou složku svých nákladových struktur ze strategického hlediska. Subjekty působící v odvětví výroby osobních vozidel (PV) a dodavatelé začali snižovat počet zaměstnanců, protože optimalizují svou výrobní kapacitu a upravují své firemní struktury. Zdá se, že tento trend nejeví žádné známky zpomalení. 

4. Vývoj mobility

Skutečným hybatelem v odvětví bude dle očekávání uvedení plně elektrických vozidel. Zatímco hráči působící v odvětví výroby užitkových vozidel (CV) se nadále zaměřují na autonomii, poloautonomii a vzdálené provozy, firmy působící v oblasti výroby osobních vozidel (PV) pracují na společném vývoji autonomních vozidel (AV) spolu s dalšími výrobci automobilů a technologickými společnostmi. Hlavní logistické společnosti využívají alternativní dodávková vozidla (ADV) založená na autonomní či elektrické technologii, případně kombinaci obou typů. Je velmi zajímavé sledovat, jak některá z těchto řešení pro první a poslední míli se úspěšně používají v reálném světě.

5. Organický růst

Celé odvětví je zaměřeno na vývoj produktů, strategii služeb a na konstrukci nových a inovativních metod na pomoc podnikům. Společnosti zabývající se mobilitou posilují svoje stávající produkty, ale zároveň vyvíjejí i digitálně příbuzné platformy. Společnosti v oblasti logistiky také směřují stejným směrem tak, že rozšiřují svá současná portfolia o dodávky z elektronického obchodování (e-commerce), aby mohli uspokojit širší spotřebitelskou a geografickou základnu.

6. Provozní kapitál a řízení peněžních toků

Na rozdíl od toho, co bylo k vidění v předchozích čtvrtletích, společnosti působící v oblasti mobility obecně zaznamenávají lepší hospodářské výsledky poté, co začaly vnímat provozní kapitál jako nejvyšší prioritu. Pozitivní trendy, jako je flexibilní výroba a agilní dodavatelské řetězce, pomáhají společnostem mít správnou velikost zásob na mikroúrovni. A kratší dodací lhůty umožňují obchodníkům mít méně zásob a uvolňovat provozní kapitál. Jediným negativním faktorem v tomto směřování je to, že několik automobilových společností hlásilo nižší než garantovaný stav zásob, např. z důvodu stávek.

7. Vývoj produktu

Mobilita, stejně jako všechna odvětví, hledá nové způsoby, jak vyvíjet své výrobky tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků. Subjekty v oblasti logistiky se zde stali průkopníkem, rozšiřují své schopnosti takovým způsobem, aby jejich nabídky byly rychlejší a pro zákazníky pohodlnější. Z důvodu synchronizace automatizace s procesy dodání, skladování, sledování a třídění roste zájem zúčastněných stran o zvýšení jejich investic a rychlost uvedení těchto technologií na trh.

8. Anorganický růst (M&A, JV a partnerství)

Je vyvíjeno velké úsilí v souvislosti se zvýšením podílu na trhu, inovováním produktů a služeb a zlepšením technických schopností v tomto odvětví. Zatímco společnosti v oblasti výroby osobních vozidel (PV) se zaměřují na spolupráci a partnerství s cílem rozvíjet své schopnosti, logistické společnosti vytvářejí nová strategická partnerství s maloobchodníky za účelem zajištění exkluzivních služeb v oblasti dopravy směrem k zákazníkům. A národní letecké společnosti spolupracují se společnostmi regionálními, aby rozšířily svou geografickou stopu.

9. Výroba a řízení dodavatelského řetězce

Letecké a logistické společnosti se zaměřují na modernizaci letadlových flotil a poskytování sítí ve snaze optimalizovat své nákladové struktury a zvýšit svou konkurenceschopnost. Také automobilové společnosti se při modernizaci svých výrobních zařízení přizpůsobují. 

10. Financování, stanovování cen a finanční dostupnost

Celosvětové obchodní napětí ovlivnilo odvětví mobility stejně jako všechny ostatní odvětví. Logistické společnosti snižují ceny, aby zvýšily cenovou dostupnost a udržely objemy přepravy, zatímco některé společností působící v oblasti výroby osobních vozidel (PV) upřednostnily navýšení cen, aby vyvážily zvýšení výrobních nákladů

  • Rozsah, omezení a metodika

    Tato analýza shrnuje hlavní témata diskutovaná lídry 23 automobilových a dopravních společností (včetně dodavatelů osobních vozidel, užitkových vozidel a automobilů) během telekonference o finančních výsledcích s analytiky. Naše zpráva sleduje posun těchto témat od počátku jednoho čtvrtletí do počátku dalšího, aby poskytla pohled na pokroky v odvětví.

Shrnutí

Sektor mobility čelí skutečným výzvám z hlediska oslabujících měn a napětí v globálním obchodu, což vede k nucenému snižování cen, poklesu prodeje a propadu výroby. Odvětví je však také na prahu transformační změny se vznikem elektrických vozidel, začínajících digitálních platforem, automatizace dodávek, restrukturalizace strategií a nových partnerství. Tomu napomáhá cílené úsilí v souvislosti se zvýšením podílu na trhu, inovováním produktů a služeb a zlepšením technických schopností.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter