Korporátní, retailové a SME bankovní služby

Bankovnictví a kapitálové trhy

V důsledku rychlého technologického vývoje se proměňuje celý bankovní ekosystém. A sektory korporátního a retailového bankovnictví a bankovnictví pro malé a střední podniky (anglicky CCSB - Corporate, Commercial and SME Banking) samozřejmě nejsou vůči těmto změnám imunní. Díky důrazu na zákaznickou zkušenost, nové technologie a na provozní efektivitu naše poradenské služby pomáhají bankám znovu se zaměřit na růst.

Nabídka specializovaných služeb EY

Banky si uvědomují, že v rychle se proměňujícím digitálním světě musí inovovat, aby si zajistily další růst. V CCSB bankovnictví to znamená zvýšit efektivitu interních procesů, lépe využívat data a datovou analytiku a zlepšit zákaznickou zkušenost.

EY pomáhá bankám ujasnit si, jaké jsou jejich priority a kam směřovat své úsilí do budoucna. Teprve na základě toho je možné plánovat další kroky na cestě k lepší ekonomické výkonnosti retailového bankovnictví. Naším hlavním úkolem je zajišťovat bankám podporu při nastavení správné strategie, zavedení nejvhodnějších technologií a vyhledávání talentů, aby mohly naplnit rostoucí očekávání trhu i nároky regulačních orgánů.

Na co se zaměřujeme:

  • Transformace: obchodní strategie, klíčové systémy, cílový provozní model a zpracování obchodního záměru
  • Digitalizace: integrované klientské platformy, rychlé posouzení finančních technologií, robotizace, inteligentní automatizace, konverze platforem, návrhy inovací
  • Optimalizace: zefektivnění a optimalizace procesů v klíčových provozních oblastech
  • Datová analytika: proces onboardingu klientů, měření výkonnosti, analytika pro účely řízení rizik

Spoluvytváříme budoucnost bankovnictví

Naše poradenské služby pro sektor bankovnictví jsou poskytovány odborníky, kteří mají zkušenosti s komerčním úvěrováním, transakčním bankovnictvím, treasury a řízením likvidity, včetně takových oblastí, jako jsou bankovní produkty, provoz, technologie, digitalizace a robotika, rizika a compliance nebo datová analytika. Mnozí členové našich týmů dříve úspěšně působili v bankovních institucích například jako vlastníci produktů, upisovatelé, úvěrové pracovníci, manažeři treasury, případně působili v regulatorních a dohledových orgánech.

EY zřídila globální síť prorůstových a inovačních center, jejichž cílem je podporovat naše klienty v další vlně radikální ekonomické transformace tím, že jim zpřístupňujeme inovativní myšlenky a zkušnosti našich odborníků z různých odvětví a disciplín. Kromě toho jsme v několika případech navázali partnerství a spolupráci s FinTech odvětvím, ať už jako investoři, nebo jako inovátoři.

Kontaktujte nás

Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte se s námi spojit.