Otevřené bankovnictví

Open banking is a disruptive force in the financial services industry. It will change how consumers engage with their banks and financial services providers, introduce new channels and promote innovation and competition in financial products.

Nabídka specializovaných služeb EY

Spolehlivý systém otevřeného bankovnictví vyžaduje jasnou podnikatelskou strategii orientovanou na klienta, nové obchodní a provozní modely, rychlý inovační cyklus, flexibilní integraci technologií, vysokou míru zabezpečení a aktualizované postupy v oblasti ochrany osobních údajů a odpovědnosti. Otevřené bankovnictví vnímáme jako strategickou příležitost pro zavedené finanční instituce i pro nové hráče – ale současně také jako strategické riziko.

V Evropě již banky pracují na transformačních programech, jimiž reagují na nové unijní předpisy a na měnící se prostředí. Mezi jejich priority patří dodržování lhůt stanovených příslušnou regulací a nabídka kvalitních produktů klientům. Banky by měly mít jistotu, že plní všechny požadavky regulace, a měly by zavést robustní bezpečnostní opatření, pochopit rozsah své odpovědnosti a přijít s přesvědčivou zákaznickou propozicí.

V jiných zemích sice není tak velký legislativní tlak, nicméně i tam se otevřené bankovnictví rozvíjí, a to z důvodu poptávky zákazníků a dostpunosti nových technologií.

Dá se předpokládat, že zájem klientů o otevřené bankovnictví podnítí novou konkurenční dynamiku. Také společnosti poskytující finanční služby musí tyto trendy sledovat a přehodnotit správnost a udržitelnost svých stávajících obchodních strategií. Nová data a platební nástroje mají díky otevřenému bankovnictví potenciál nastartovat celoodvětvovou digitální transformaci, otevřít prostor pro inovace a posílit konkurenci.

Na co se zaměřujeme:

Strategie otevřeného bankovnictví: strategická prověrka a analýza scénářů pro otevřené bankovnictví; nové obchodní modely a příležitosti.

Nová zákaznická propozice, zákaznická zkušenost a návrh služeb: Pro účely otevřeného bankovnictví máme k dispozici kompletní, speciálně navržený soubor poradenských služeb, které při návrhu nové propozice vycházejí ze zákaznických průzkumů a dalších našich poznatků a jsou založeny na naší proprietární metodice.

Skenování inovací a podpora životního cyklu FinTech:

  • Skenování inovací a disruptivního potenciálu; zmapování cesty od selekce dodavatele až po realizaci investice; programy partnerství pokrývající zkušební provoz až po produkci; měření úspěchu; návrhy rozhodovacích rámců.
  • Fúze a akvizice a venture kapitál: poradenská podpora transakcí, kompletní due diligence (tj. obchodní, finanční a technická) a právní služby.

Poradenské služby v oblasti regulace a legislativy:

  • Poradenské služby: například vyhodnocení požadavků na jednotlivé role, podpora v procesu získávání licence.
  • Právní poradenské služby – obchodní: například analýza dopadu na obchodní smlouvy a ujednání, včetně smluv s třetími stranami.
  • Sledování regulatorních pravidel: výklad ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2);

Cílový provozní model: návrh cílového provozního modelu; realizace transformace a řízení programu s cílem najít optimální rovnováhu mezi dodržováním předpisů a využitím strategických možností.

Návrh řešení: komplexní podpora návrhu řešení od obchodní analýzy až po návrh IT architektury.

API (Application Program Interface) – strategie a definování rámce: rámec návrhu, vývoje a údržby; komerční analýza API, návratnost vynaložených nákladů. 

Datová analytika: využívání dat jakožto aktiva, od poznatků o zákazníkovi až po provozní informace. 

Rámec bezpečnostních rizik: jedná se o rámec, který ve spojení s rámcem operačních rizik slouží k identifikaci bezpečnostních rizik, incidentů a jejich důsledků, včetně problémů v oblasti ochrany osobních údajů a podvodů.

Analýza kybernetických rizik: komplexní prověrka připravenosti na kybernetickou obranu, včetně identifikace incidentů, reakce na ně a požadavků na reporting.

Ve Velké Británii se EY již v minulosti zapojila do práce pracovní skupiny pro otevřené bankovnictví (Open Banking Working Group, OBWG). V současnosti spolupracuje s tamějším orgánem pro implementaci otevřeného bankovnictví (Open Banking Implementation Entity, OBIE) na přípravě standardů API. Máme bohaté zkušenosti z poradenských projektů realizovaných pro nejrůznější klienty z odvětví FinTechs i pro velké nadnárodní finanční instituce i společnosti z jiných odvětví ekonomiky.

Zřídili jsme globální inovační centrum pro otevřené bankovnictví, které se podílí na vytváření, prototypování a testování produktů a služeb. Prostřednictvím našich lokálních týmů klientům poskytujeme komplexní soubor globálních služeb, které jim pomáhají nastavit správnou strategii zaměřenou na zákazníka a poskytují jim podporu v oblasti dodržování předpisů, provozu, technologií, bezpečnosti a řízení dodávky.

Jsme připraveni poskytnout vám účinnou podporu na vaší cestě k otevřenému bankovnictví.

Global payments

We help payment service providers, industry suppliers, new entrants, investors and entrepreneurs reap the rewards of the future of payments.

 

Explore our latest thinking on payments in banking and capital markets.

Find out more

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.