Otevřené bankovnictví

Otevřené bankovnictví představuje v odvětví finančních služeb dneška výraznou disruptivní sílu. Je nepochybné, že promění interakci mezi klientem a jeho bankou i dalšími poskytovateli finančních služeb, otevře nové platební i jiné kanály a podpoří inovace i konkurenci v oblasti finančních produktů.

Související témata Finanční služby

Nabídka specializovaných služeb EY

Spolehlivý systém otevřeného bankovnictví vyžaduje jasnou podnikatelskou strategii orientovanou na klienta, nové obchodní a provozní modely, rychlý inovační cyklus, flexibilní integraci technologií, vysokou míru zabezpečení a aktualizované postupy v oblasti ochrany osobních údajů a odpovědnosti. Otevřené bankovnictví vnímáme jako strategickou příležitost pro zavedené finanční instituce i pro nové hráče – ale současně také jako strategické riziko.

V Evropě již banky pracují na transformačních programech, jimiž reagují na nové unijní předpisy a na měnící se prostředí. Mezi jejich priority patří dodržování lhůt stanovených příslušnou regulací a nabídka kvalitních produktů klientům. Banky by měly mít jistotu, že plní všechny požadavky regulace, a měly by zavést robustní bezpečnostní opatření, pochopit rozsah své odpovědnosti a přijít s přesvědčivou zákaznickou propozicí.

V jiných zemích sice není tak velký legislativní tlak, nicméně i tam se otevřené bankovnictví rozvíjí, a to z důvodu poptávky zákazníků a dostpunosti nových technologií.

Dá se předpokládat, že zájem klientů o otevřené bankovnictví podnítí novou konkurenční dynamiku. Také společnosti poskytující finanční služby musí tyto trendy sledovat a přehodnotit správnost a udržitelnost svých stávajících obchodních strategií. Nová data a platební nástroje mají díky otevřenému bankovnictví potenciál nastartovat celoodvětvovou digitální transformaci, otevřít prostor pro inovace a posílit konkurenci.

Na co se zaměřujeme:

Strategie otevřeného bankovnictví: strategická prověrka a analýza scénářů pro otevřené bankovnictví; nové obchodní modely a příležitosti.

Nová zákaznická propozice, zákaznická zkušenost a návrh služeb: Pro účely otevřeného bankovnictví máme k dispozici kompletní, speciálně navržený soubor poradenských služeb, které při návrhu nové propozice vycházejí ze zákaznických průzkumů a dalších našich poznatků a jsou založeny na naší proprietární metodice.

Skenování inovací a podpora životního cyklu FinTech:

  • Skenování inovací a disruptivního potenciálu; zmapování cesty od selekce dodavatele až po realizaci investice; programy partnerství pokrývající zkušební provoz až po produkci; měření úspěchu; návrhy rozhodovacích rámců.
  • Fúze a akvizice a venture kapitál: poradenská podpora transakcí, kompletní due diligence (tj. obchodní, finanční a technická) a právní služby.

Poradenské služby v oblasti regulace a legislativy:

  • Poradenské služby: například vyhodnocení požadavků na jednotlivé role, podpora v procesu získávání licence.
  • Právní poradenské služby – obchodní: například analýza dopadu na obchodní smlouvy a ujednání, včetně smluv s třetími stranami.
  • Sledování regulatorních pravidel: výklad ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2);

Cílový provozní model: návrh cílového provozního modelu; realizace transformace a řízení programu s cílem najít optimální rovnováhu mezi dodržováním předpisů a využitím strategických možností.

Návrh řešení: komplexní podpora návrhu řešení od obchodní analýzy až po návrh IT architektury.

API (Application Program Interface) – strategie a definování rámce: rámec návrhu, vývoje a údržby; komerční analýza API, návratnost vynaložených nákladů. 

Datová analytika: využívání dat jakožto aktiva, od poznatků o zákazníkovi až po provozní informace. 

Rámec bezpečnostních rizik: jedná se o rámec, který ve spojení s rámcem operačních rizik slouží k identifikaci bezpečnostních rizik, incidentů a jejich důsledků, včetně problémů v oblasti ochrany osobních údajů a podvodů.

Analýza kybernetických rizik: komplexní prověrka připravenosti na kybernetickou obranu, včetně identifikace incidentů, reakce na ně a požadavků na reporting.

Ve Velké Británii se EY již v minulosti zapojila do práce pracovní skupiny pro otevřené bankovnictví (Open Banking Working Group, OBWG). V současnosti spolupracuje s tamějším orgánem pro implementaci otevřeného bankovnictví (Open Banking Implementation Entity, OBIE) na přípravě standardů API. Máme bohaté zkušenosti z poradenských projektů realizovaných pro nejrůznější klienty z odvětví FinTechs i pro velké nadnárodní finanční instituce i společnosti z jiných odvětví ekonomiky.

Zřídili jsme globální inovační centrum pro otevřené bankovnictví, které se podílí na vytváření, prototypování a testování produktů a služeb. Prostřednictvím našich lokálních týmů klientům poskytujeme komplexní soubor globálních služeb, které jim pomáhají nastavit správnou strategii zaměřenou na zákazníka a poskytují jim podporu v oblasti dodržování předpisů, provozu, technologií, bezpečnosti a řízení dodávky.

Jsme připraveni poskytnout vám účinnou podporu na vaší cestě k otevřenému bankovnictví.

Globální platby

Pomáháme poskytovatelům platebních služeb, dodavatelům, novým hráčům na trhu, investorům i podnikatelům profitovat z výhod, které mají platby budoucnosti.

 

Přečtěte si naše nejnovější články týkající se bankovnictví a kapitálových trhů.

Zjistit více

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.