6 min. čtení 4. listopadu 2022
reflection of an individual on staircase at city hall hero image

Inflace prudce stoupá. Má smysl investovat? A jak?

Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

6 min. čtení 4. listopadu 2022

Zobrazit zdroje

 • EY CEO outlook pulse Survey - October 2022

Globální průzkum EY CEO Outlook Pulse zjistil, že ačkoliv je nyní trh plný velkých výzev, manažeři v čele společností zůstávají odhodlaní.

Ve zkratce
 • Obavy z rostoucí inflace, geopolitické napětí a dozvuky pandemie COVID-19 – trojkombinace, která zaměstnává vedoucí globálních společností víc než kdy dřív.
 • Navzdory těmto významným a vzájemně propojeným hrozbám – stejně jako mnoha dalším – jsou generální ředitelé stále odhodláni realizovat své investiční plány.
 • Zájem o fúze a akvizice je vysoký. Lídři společností totiž právě tvoří preventivní plány pro případ nových nečekaných situací. 

Ze světa byznysu se čím dál více vytrácí jistota. Ředitelé globálních společností chtějí transformovat své organizace tak, aby si udrželi náskok a zároveň se vypořádali s řadou nových i stávajících překážek.

Globální průzkum společnosti EY CEO Outlook Pulse, kterého se zúčastnilo více než 750 generálních ředitelů z celého světa, zjistil, že ačkoliv je tržní prostředí plné velkých výzev, řada manažerů v čele společností zůstává odhodlaná a přizpůsobuje svá portfolia a ekosystémy tak, aby obstála v konkurenci nově vznikajícího podnikatelského světa.

V aktuálním globálním průzkumu CEO Outlook, který poskytuje potřebná zjištění, jež mají generálním ředitelům pomoci přehodnotit budoucnost jejich organizací, zkoumáme, jak vedoucí firem reagují na nejisté prostředí roku 2022 a jak plánují nepříznivé období přečkat.

„Generální ředitelé v podstatě poslední tři roky hasí jednu krizi za druhou – specifikem této doby je fakt, že žádná z nich nemá kořeny v tom, jak své firmy vedou a řídí, nýbrž v externích příčinách. Z našeho průzkumu vyplývá, že existují odchylky v hodnocení rizik v návaznosti na region působení či konkrétní průmyslové odvětví. Klíčová triáda hrozeb identifikovaná globálními společnostmi přesně sedí i na situaci v České republice, kde se tyto hrozby při celosvětovém porovnáni projevují podstatně výrazněji kvůli naší blízkosti k válečnému konfliktu a stále rostoucí inflaci. Pandemie, válka i eskalující inflace tak nutí generální ředitele aktivovat všechna krizová opatření, která mají k dispozici, přičemž se již nemohou spoléhat na dříve vytvořené polštáře na špatné časy, neboť jsou již vyčerpané. Musejí tak přijmout tvrdou realitu, že nadcházející zima bude obtížná a přesný vývoj zkrátka nemohou předjímat, a tím pádem ani nebudou schopni se stoprocentně připravit,“ komentuje závěry průzkumu David Zlámal, Partner EY v oblasti Korporátních financí a restrukturalizací.

Zobrazit zdroje

 • Stáhnout EY CEO Outlook Pulse – Říjen 2022

high angle view looking down a red spiral staircase
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Fiskální politika obavy z inflace nerozptýlila

Mezi hlavní problémy, kterým generální ředitelé po celém světě čelí, patří neomezená inflace, pokračující pandemie a geopolitická nejistota.

Výsledky ukazují, že většina CEOs považuje inflaci za vysoké riziko a 69 % zároveň předpovídá, že bude mít negativní dopad na výkonnost a růst jejich společnosti. 16 % z nich pak označilo inflaci za největší hrozbu pro tržby a marže své společnosti.

Z výsledků současně vyplývá nízká důvěra v politická opatření – pouze 15 % respondentů věří, že vlády budou inflaci kontrolovat bez výrazných důsledků pro podnikatelské prostředí a růst.

Příčiny prudkého nárůstu inflace se liší podle zeměpisných oblastí a odvětví. Obecně lze ale říct, že naprostá většina respondentů zaznamenává výrazný nebo extrémní nárůst cen vstupů ve všech ukazatelích – od práce až po suroviny. Je proto klíčové, aby vedoucí společností využili všech možností, jak tlaky na tyto vstupy snížit, přičemž nesmí zapomenout na to, že některé z nich ovlivnit nemohou nebo jde o sekundární vlivy z jiných odvětví.

Nové geopolitické problémy a dlouhodobá pandemie nastolily nové výzvy

Co se týká dalších hrozeb, více než čtyři z deseti (43 %) generálních ředitelů považují za největší riziko pro růst pokračování nebo návrat pandemických opatření, a to včetně nových narušení dodavatelského řetězce. Toto riziko vnímají spíše v asijsko-pacifické oblasti (48 %) než v Evropě (41 %) nebo v Americe (43 %). Vzhledem k nulové toleranci pandemie covid-19 v Číně se ale není co divit. Potíž – a to mezinárodní – je, že řada globálních dodavatelských řetězců začíná právě v Číně.

Dalším problémem, který souvisí s pandemií a podepisuje se na růstu podniků, je nedostatek talentů a případné náklady na jejich přilákání, získání a udržení. Více než čtvrtina (29 %) generálních ředitelů uvádí právě tento faktor jako překážku pro růst společnosti.

I geopolitické napětí zaujímá významné místo v hodnocení rizik a má přímý dopad na zrychlující se ceny vstupů a inflaci. Konflikt na Ukrajině zvýšil ceny komodit a vytvořil další omezení nabídky i inflační tlaky.

Všechny tyto krize jsou vzájemně provázané. Stín pandemie nadále zatěžuje dodavatelské řetězce a situace na Ukrajině ještě více prohloubila tlaky na energetických a zemědělských trzích. Obojí se promítá do inflace, což nutí centrální banky k rychlejšímu a dalekosáhlejšímu rozhodování. Všechny tyto faktory dohromady nutí vlády po celém světě více zasahovat do strategických odvětví, což přidává na složitosti fungování geopolitických a dodavatelských řetězců.

Aby se v této síti geopolitických výzev šéfové firem orientovali, naprostá většina z nich (95 %) upravila své přeshraniční strategické investiční plány.

Společnosti přehodnocují své globální provozy. Není totiž na co čekat – aktuální proaktivní kroky firmám v budoucnu pomohou s orientací ve stále složitějším globálním geopolitickém prostředí. Zároveň jim teď umožní lépe čelit některým tlakům na dodávky a ceny.

Utlumení hrozeb: Vedení firem mění své provozy

Vedoucí firem se snaží čelit výzvám tím, že se zaměřují na řadu strategických opatření, přičemž tři z nich – udržitelnost, digitální zákaznická cesta a inovace – se ukazují jako důležité:

 • Udržitelnost:
  Udržitelnost a environmentální, sociální a správní aspekty (ESG) jsou pro mnohé z firem pro následujících šest měsíců strategickou prioritou. Důležité bude nejen naplnit očekávání klíčových zainteresovaných stran, od akcionářů po regulační orgány, ale také zajistit růst a ochranu firemní hodnoty prostřednictvím zaměření se na rizika a příležitosti v oblasti ESG. Přestože přechod k udržitelnější budoucnosti představuje významné provozní výzvy, proaktivní společnosti díky těmto krokům optimalizují své kapitálové náklady, předejdou řadě provozních chyb a utuží vztahy se svými zákazníky.

 • Digitální zákaznická cesta:
  Další bod strategické agendy: zapojení zákazníků prostřednictvím technologií. Manažeři, kteří se zúčastnili průzkumu EY-Parthenon 2022 Digital Investment Index (DII), uvedli, že získávání, udržení a zkušenost zákazníků budou v příštích dvou letech jednou z hlavních digitálních priorit. A právě technologie budou hrát ústřední roli při další transformaci zákaznické zkušenosti, podpoře větší loajality i při kontrole cen. Více než polovina (55 %) vedoucích pracovníků uvádí, že zlepšení zákaznické zkušenosti je oblastí, kde jejich digitální investice přinesly pozitivní dopad. Hlubší zapojení zákazníků buduje nejen důvěru a loajalitu, ale také na ně společnostem umožňuje ve srovnání s konkurencí snadněji přenést náklady.

 • Inovace:
  CEOs se snaží investovat do podniků v rané fázi vývoje, aby rozšířili své stávající portfolio, získali přístup k novým talentům nebo vytvořili nové obchodní platformy. Za klíčové pro zvýšení zisku také považují přijetí nových cenových konstrukcí nebo inovativních cenových modelů. Všechny tyto strategické investice mají za cíl zvýšit jejich atraktivitu a ochránit marže.

  „Firmy budou muset realizovat nepopulární opatření, přičemž některá z nich budou mít zásadní dopad na jejich obchodní model – například ta v oblasti cenové politiky či struktury nabízených produktů – a zcela určitě se dotknou i jejich zákazníků. Generální ředitelé proto teď musejí vymyslet, jak tento bič vykompenzovat i nějakým tím cukrem. Zájem o udržitelnost i digitální technologie zůstává navzdory všem okolnostem u veřejnosti vysoký. Tyto kvality jsou pořád považovány za důležitou přidanou hodnotu, která v jejích očích ospravedlňuje třeba i vyšší pořizovací náklady. Je ale důležité našlapovat pomalu a sledovat reakce zákaznické základny,“ dodává David Zlámal z EY Česká republika.
high angle view looking down a red spiral staircase
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Investování za účelem zmírnění rizika a vytvoření příležitostí

Přečkat nejistou dobu vyžaduje odvážné kroky.

Navzdory četným nepříznivým faktorům se řada lídrů zaměřuje na tvorbu dlouhodobých možností, odolnosti a hodnoty. Generální ředitelé se těší na to, že až přijde další krizová situace, budou jí čelit aktivně a udržovat stabilní investiční strategie.

Výrazná většina (64 %) má v úmyslu zvýšit kapitálové investice oproti pouhým 14 %, kteří plánují jejich snížení.

Investice do digitálních technologií

Hlavními oblastmi, kde společnosti plánují zvýšit výdaje, jsou digitalizace a technologie. Odpovídá to zvýšeným investicím do digitálních technologií, které byly zaznamenány bezprostředně po nástupu pandemie v roce 2020 a které se v roce 2021 ještě umocnily.

Podle studie EY-Parthenon 2022 DII společnosti letos do digitální transformace rekordně investují, a to o 65 % více než v roce 2020. Téměř tři čtvrtiny vedoucích pracovníků oslovených v rámci průzkumu DII (72 %) tvrdí, že během příštích dvou let musí radikálně transformovat své postupy, aby mohli efektivně konkurovat ve svém odvětví – oproti 62 % ve výsledcích za rok 2020. 

Radikální transformace

72 %

CEOs uvedlo, že musí během příštích dvou let radikálně změnit své postupy, aby mohli efektivně konkurovat ve svém oboru.

Založit, koupit nebo spojit?

Chování ředitelů firem v oblasti transakcí zůstává vesměs pozitivní. Rekordní fúze a akvizice z posledních dvou let se globálně sice zpomalily na běžnou úroveň, transakce se ale stále uzavírají a ke konci roku 2022 a v roce 2023 by mohlo dojít k výraznému oživení.

„Obliba dlouhodobých investic typu fúzí nebo akvizic neoslabuje, i když se to tak na první dobrou může jevit. Firmy o ně pořád mají zájem, nicméně za poslední dva roky musely čelit tolika neočekávatelným šokům, že je zkrátka dočasně odsunuly na druhou kolej. Ředitelé už se ale teď poohlížejí po nových příležitostech, takže se dá čekat, že M&A budou v brzké době opět akcelerovat. Jednotlivé regiony budou mít různou dynamiku, ale trend uzavírání aliancí je toho důkazem – chuť by mezi podnikateli byla, teď jde o to najít nějaký nový model, který jim dodá alespoň částečnou záruku stability v turbulentně se měnícím světě,“ říká Štěpán Flieger, vedoucí týmu M&A v oddělení Strategie a Transakce.

Zatímco většina generálních ředitelů plánuje v příštích 12 měsících uskutečnit aspoň nějaký typ transakce, 40 % z nich chce být aktivních na všech frontách a usilovat o akvizice, odprodej a vstup do nových společných podniků nebo strategických aliancí.

Význam společných podniků a strategických aliancí vzrostl v důsledku pandemie a zvýšené ekonomické a geopolitické nejistoty. Globální průzkum EY o ekosystémech ukázal, že 71 % vedoucích společností, které jsou součástí ekosystému, se domnívá, že ekosystémy jsou pro současný úspěch jejich společnosti velmi důležité, a 91 % souhlasí s tím, že ekosystémy zvýšily odolnost jejich podniků.

Ředitelé společností se tak snaží využít další možnost ke zvýšení a rozšíření nabídky služeb a k šanci na dlouhodobý růst. Dle výsledků evidentně považují fúze a akvizice stále za klíčovou metodu pro posílení dlouhodobých růstových strategií, a to především akvizice společností, které posilují provozní schopnosti a inovace. Konkurenční prostředí se proto v uplynulých 24 měsících překreslilo ve všech odvětvích a další změny nás ještě čekají.

Budou ale strategické a opatrné. Naprostá většina lídrů (96 %) totiž plánovanou transakci buď nedokončila, nebo zrušila.

Důvody pro tato rozhodnutí jsou už několikrát zmiňovaná hlavní rizika – následky pandemie, geopolitické napětí, inflační tlaky a ekonomická nejistota.

Orientace v novém

Na pozadí sílící krize se ředitelé společností po celém světě musí plně soustředit na obtížné situace, které mohou ovlivnit, a také se snažit pochopit, jak jsou mezi sebou propojeny a kam se mohou vyvíjet v budoucnu.

Přední společnosti se pevně drží transformačních investičních plánů nebo formulují nové strategie, jak se vypořádat s novou složitou situací. Svou stávající strategii se nyní budou snažit přehodnotit – nastaví si nové portfolio i globální operace a vytvoří jiné ekosystémy.

Shrnutí

Přední společnosti se pevně drží transformačních investičních plánů nebo formulují nové strategie, jak se vypořádat s novou složitou situací. Svou stávající strategii se nyní budou snažit přehodnotit – nastaví si nové portfolio i globální operace a vytvoří jiné ekosystémy.

O tomto článku

Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby