5 min. čtení 26. února 2021
Investory zajímá udržitelnost. S tím, jak ji firmy vykazují, ale nejsou spokojení

Investory zajímá udržitelnost. S tím, jak ji firmy vykazují, ale nejsou spokojení

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partner poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice je expertkou na CFO agendu a finanční účetnictví. Zaměřuje se na digitální technologie, finanční procesy a účetní standardy. Věnuje se nefinančnímu reportingu, udržitelnému rozvoji a CSR.

5 min. čtení 26. února 2021
Související témata Udržitelnost

Investování do udržitelnosti má ve světě své nezastupitelné místo už několik let, zejména v těch posledních dvou ale nabývá na důležitosti více než kdykoliv předtím. 

Ukázala to i koronavirová pandemie, která sice výrazně změnila návyky spotřebitelů a přesunula nakupování z kamenných obchodů do on-line prostředí, na důležitosti udržitelnosti jakožto jednoho z klíčových spotřebitelských požadavků ale neubrala. A na to reaguje i svět investorů, pro který je udržitelnost aktuálně jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování, zda je byznys hodný jejich investic či nikoliv.

Zájem investorů

30 %

nárůst zaznamenal zájem investorů o tzv. nefinanční informace

ESG kritéria

91 %

investorů k tzv. ESG kritériím aktivně přihlíží

Podle loňského globálního průzkumu společnosti EY se během posledních dvou let zájem investorů o tzv. nefinanční informace, tedy zejména o to, do jaké míry firmy splňují principy ESG, razantně zvýšil (konkrétně o 30 %). Pro 91 % z nich dokonce hrají ESG parametry klíčovou roli při rozhodování o tom, zda budou do daného projektu či společnosti investovat. A 75 % dotazovaných investorů uvedlo, že právě udržitelnost firem je pro ně známkou toho, že jsou jejich investice v bezpečí a mají potenciál dlouhodobého růstu. 

Potenciál

75 %

investorů považuje udržitelnost za známku toho, že jsou jejich investice v bezpečí a mají potenciál růst

Jste udržitelní? Reportujte to

Vyšší atraktivitu firem, které řeší svou společenskou odpovědnost a dopad své činnosti na životní prostředí, pro investory potvrdil i Larry Fink, výkonný ředitel největší investiční společnosti na světě BlackRock. Ten ve svém letošním pravidelném dopise adresovaném světovým CEOs informoval nejen o expanzi investic v době koronaviru směrem ke společnostem zaměřeným na udržitelnost, ale zároveň všechny požádal o to, aby jejich firmy zveřejňovaly i nefinanční informace. Fink v dopise zdůraznil zejména důležitost zveřejňování obchodního modelu společností s tzv. „net zero“ cíli, tedy s cíli dosažení rovnováhy mezi emisemi, které společnost ročně vyprodukuje, a tím, kolik jich pomůže z atmosféry také fakticky odstranit, např. podporou zelených iniciativ či zalesňování.

Investice do ESG vzrostly loni o téměř 100 %

Oblast udržitelných investic se i přes počáteční pochybnosti o ziskovosti dostává mezi atraktivní témata a podle některých prognóz by se měla během několika let zařadit mezi mainstream. To, že se investice do udržitelnosti začínají vyplácet, potvrzuje i už výše zmiňovaná společnost BlackRock, která spravuje aktiva ve výši 8,68 bilionu dolarů, díky čemuž její prognózy určují trendy ve finančním světě. Podle jejich informací v loňském roce (od ledna do listopadu) investoři globálně nakoupili podílové fondy s udržitelnými aktivy za 288 miliard dolarů, což je v tomto segmentu téměř 100% nárůst oproti roku 2019.

Příkladem růstu je například ETF fond iShares Global Clean Energy, který je i součástí tematické strategie Odpovědná budoucnost a zaměřuje se na firmy vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů. Za poslední rok jeho výnos činil 101 %.

Udržitelnost se vyplatí v mnoha směrech

Společnost EY provádí průzkum mezi investory o tom, jaké ESG informace primárně sledují, pravidelně. Loňský, výše citovaný a celkem již pátý průzkum tohoto typu (tentokrát mezi 298 investory) ukázal, že pro to, aby společnosti splnily očekávání investorů a zajistily, aby jejich ESG výkon hrál v dlouhodobé reakci na globální pandemii zásadní roli, je třeba zapracovat na zlepšení zejména v těchto oblastech:

  • Propojení finančních a nefinančních informací

Průzkum ukazuje, že jsou investoři značně znepokojení propastí, která často existuje mezi finančním a nefinančním výkonem firem. Řešení je komplikováno nedostatkem regulace, přesto by se ale společnosti měly na významnost ESG témat v rámci vlastního podnikání soustředit, tj. podávat zprávy o tom, jaké environmentální či sociální faktory jsou pro jejich stakeholdery nejvíce relevantní. Dodržovat konzistentní a cross-firemní přístup k nefinančním zprávám bude pravděpodobně klíčem ke splnění investorských očekávání.

  • Důslednější přístup ke zveřejňování TCFD rizik

Stále důležitější bude důsledné podávání zpráv TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), které se vztahují k problematice klimatických změn. Průzkum EY ukazuje, že je třeba se v informování zaměřit (zejména u společností ve vysoce rizikových odvětvích) na to, jak by firemní procesy mohly být krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě ovlivněny riziky souvisejícími s klimatem, a také na to, jak by se jim mělo dařit tato rizika do budoucna eliminovat. Požadavek na zveřejnění informací o tom, jak podniky plánují reagovat na rizika spojená se změnou klimatu – a také rizika vyplývající z přechodu na dekarbonizaci – se totiž pravděpodobně v příštích letech výrazně zintenzivní.

V aktuálních způsobech, jak ESG výkon reportovat, obecně chybí jasně nastavené systémy a prvky, které jsou např. naprosto typické pro finanční výkaznictví. Výsledkem jsou pak nejednotné reporty s nicneříkajícími pojmy, které nemají pro investory výpovědní hodnotu. Zavedení účinných unifikovaných postupů správy a zajištění nefinančních procesů, kontrol a výstupů dat proto pomůže budovat důvěru a transparentnost napříč odvětvími. Cenný může být také příspěvek CRO (Chief Risk Officer) a jejich týmů.

Je třeba si uvědomit, že udržitelnost není nahodilým momentálním trendem, ale koncepční změnou chování zemí, lidí i firem v globálním kontextu. V České republice je to stále spíše okrajové téma, přitom ale platí, že kdo dřív začne, ten začne dřív sklízet i konkurenční výhody, které se s udržitelným podnikáním pojí. Zbytečně otálet se tak v tomto případě nemusí vyplatit.

Souhrn

Investování do udržitelnosti má ve světě své nezastupitelné místo už několik let, zejména v těch posledních dvou ale nabývá na důležitosti více než kdykoliv předtím. A na to reaguje i svět investorů, pro něž je udržitelnost aktuálně jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování, zda je byznys hodný jejich investic či nikoliv.

O tomto článku

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partner poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice je expertkou na CFO agendu a finanční účetnictví. Zaměřuje se na digitální technologie, finanční procesy a účetní standardy. Věnuje se nefinančnímu reportingu, udržitelnému rozvoji a CSR.

Související témata Udržitelnost