3 min. čtení 22. září 2020
Sucho, nedostatek vláhy nebo naopak záplavy. Co s tím?

Jak bojovat se suchem, nedostatkem vláhy nebo naopak se záplavami

Autor

EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

3 min. čtení 22. září 2020
Související témata Změna klimatu a udržitelnost

Pokud vás trápí problémy s vodou, EY nabízí řešení. Poradí a sežene i dotaci až do výše 85 % nákladů.

I když letošní léto bylo za posledních deset let v České republice to nejdeštivější, množství srážek se lišilo kraj od kraje. A tak na mnoha místech bohužel není zažehnaná hrozba sucha a racionální hospodaření s vodou je stále stejně důležité. Obecně vzato je Česko země, odkud voda jen odtéká, žádné řeky k nám vodu nepřivádí. Musí tak spoléhat především na vodu, která spadne jako déšť a snažit se ji zadržet.

Velké lány a odlesňování, tedy způsob hospodaření, které začalo už někdy před čtyřiceti lety, zemi dál jen vysušuje. Ve městech mizí zeleň, na veřejných prostranstvích převládá beton a žula, a přitom stromy a rostliny mají moc ochladit, zadržet vodu, vytvořit stín, a také samozřejmě zlepšit vzhled.
Ne všichni (tedy obce a soukromé subjekty) vědí, že existují dotační programy, které by jim pomohly s obnovou krajinných prvků jako třeba rybníků, tůní a mokřadů nebo městských vodních prvků. Ty pomohou vodu zadržet a vsáknout v místě spadu, aby nestekla do kanalizace. Zrovna tak je možné získat podporu třeba na novou čistírnu odpadních vod a nakládání s čistírenskými kaly nebo na infrastrukturu zajišťující pitnou vodu.

Pro roky 2021-2027 se dokonce i pro podnikatelské subjekty rozšíří možnosti v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Bude pak možné podpořit projekty na zachycení a využití dešťové vody a vodu použitou při výrobě dokonce recyklovat. Dalšími vhodnými program je například Operační program životní prostředí a národní program životního prostředí nebo Programy TAČR (technologická agentura ČR), Norské fondy, programy ministerstva zemědělství, respektive OPTAK21-27, OPŽP 21-27.

Šance získat dotaci vždy závisí na konkurenci v dané výzvě. Tedy kolik se přihlásí projektů a jaká je alokace. Počet možných bodů je do určité míry neovlivnitelný (například místo realizace) a do jisté míry ovlivnitelný (kvalita zpracování a funkčnost opatření). A právě kvalita a správnost zpracování může rozhodnout, kdo dosáhne na dotaci a jaké projekty se podpoří.

A právě EY s těmito projekty umí pomoci. S pomocí partnerské společnosti podpoří přípravu projektu po technické stránce, ale především pomůže se stránkou finanční. Obcím i podnikatelským subjektům nabízí komplexní servis. Hned po seznámení se všemi plány dokáží EY odborníci odhadnout, zda je projekt pro dotace vhodný, zajistíme projektovou dokumentaci, zařídíme potřebná stanoviska i povolení. Samozřejmostí je zpracování a kompletace žádosti. V průběhu hodnocení žádosti jsou odborníci k dispozici pro vypořádání případných dotazů ze strany Hodnotitele. Po úspěšném vyhodnocení žádosti následuje příprava všech podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně administrace výběrového řízení. Součástí služby je i podání žádosti o platbu a s tím spojená administrace proplacení dotace a následně podání závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Pokud máte o takovou službu zájem, kontaktujte Martina Veverku (Senior Consultant Ernst & Young, s.r.o.). Jeho telefon je +420 730 191 873, mail martin.veverka@cz.ey.com.

Souhrn

V rámci programů na podporu vodního hospodářství nebo životního prostředí nabízí EY kompletní servis. Pomůže s projektem a vyřídíme žádost o dotace.

O tomto článku

Autor

EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Změna klimatu a udržitelnost