5 min. čtení 5. února 2021
Voda, odpad, energie: Dosáhněte na tu správnou zelenou dotaci

Voda, odpad, energie: Dosáhněte na tu správnou zelenou dotaci

Autor Martin Veverka

Senior konzultant v oddělení Consultingu

Martin se podílí na poradenských projektech tykajících se zlepšování stavu životního prostředí, energetické efektivity a síťových odvětví.

5 min. čtení 5. února 2021
Související témata Udržitelnost

S přechodem k udržitelnému podnikání se pojí mnoho regulací a předpisů, ale také mnoho zajímavých dotací.

Pozvolný posun k udržitelnému podnikání je viditelný ve všech sférách a odvětvích. Tzv. nefinanční aspekty byznysu v posledních letech významně nabírají na důležitosti a ve vztahu k investorům, zákazníkům i zaměstnancům se v mnoha ohledech začínají vyrovnávat těm finančním. Na jednu stranu se s nimi pojí celá řada regulací, předpisů a nařízení, na stranu druhou s sebou ale přinášejí také mnoho podpůrných a motivačních opatření, programů a dotací, na které mohou dosáhnout jak velké, tak i malé či střední podniky.

Tzv. „zelených“ dotací, tedy dotací, které vám pomohou se zvýšením udržitelnosti vaší společnosti (právě udržitelnost je významným nefinančním aspektem vašeho podnikání), je celá řada a jen vyjmenovávání všech dostupných programů by vystačilo na několik článků. Pro větší přehled jsme se proto v tomto zaměřili zejména na ty nejběžnější a nejvyužívanější environmentální dotace, na které můžete relativně jednoduše dosáhnout i vy.

Voda, vzduch a energie

Obecně můžeme dotace nejjednodušeji rozdělit podle oblastí, které řeší. V českém kontextu jsou to nejčastěji tyto:

Voda – zde se řeší např. nedostatek vody a její zadržování, nebo naopak záplavy, navracení původní vegetace do míst postižených suchem, obnova mokřadů a tůněk, ale také zajištění kvalitních zdrojů pitné vody, optimalizace vodních systémů a vody ve výrobě, vodní management v budovách, odpadní vody atd.

Odpady – zde se loni poprvé řešila např. eliminace jednorázových plastů, a to ať už jde o obaly či kelímky, environmentálně příznivější náhrady PET lahví na vodu či pivo atp. Stálicí je pak podpora pro recyklační technologie včetně těch inovativních, jež pomáhají uzavřít lineární využívání zdrojů do cirkulující ekonomiky.

Energie – sem spadá vše od modernizace osvětlení až po ekologizaci velkých tepláren či elektráren. V blízké budoucnosti se zde bude velmi intenzivně podporovat také dekarbonizace a přechod z uhlí na ekologičtější paliva, jako jsou třeba obnovitelné zdroje.

Emise – v této oblasti lze řešit přechod na ekologičtější výrobu, převedení firemní flotily například na elektromobily, nebo také na hybridy, LNG či CNG (jak u osobních aut, tak např. u autobusů), anebo budování dobíjecích sítích.

Od desítek tisíc do stovek milionů

Dotací mohou využívat jak velké společnosti, tak malé či střední podniky nebo fyzické osoby, záleží při tom logicky jen na tom, s jakým záměrem, a zda splňují všechny podmínky daných dotačních programů. Zatímco fyzické osoby častěji využívají národních programů s absolutními částkami v řádu deseti či statisíců korun, podnikatelské subjekty, tedy malé, střední i větší společnosti, mohou využívat dotační programy s podporou v rozmezí jednotek, desítek či stovek milionů korun.

Nejzajímavější dotace ve vztahu k problému, který pomáhají vyřešit, a k výši absolutní částky, na kterou je možné dosáhnout, jsou aktuálně např. tyto:

Voda

- Vhodnější pro fyzické osoby:

Program „Dešťovka“, který pomáhá s efektivním zadržováním a využíváním dešťové vody (budování nádrží na dešťovou vodu, systémů na její využití např. na splachování toalet atd.)

- Vhodnější pro společnosti:

OP TAK bude pomáhat s optimalizací spotřeby vody ve výrobě, recyklací výrobní vody a jejího znovuvyužití nebo se zadržováním vody v průmyslových areálech.

- Vhodnější pro veřejnou správu (obce, města, kraje):

OP Životní prostředí řeší zadržování vody v krajině, budování nových vodních prvků, jako jsou tůně nebo mokřady, rozvolňování koryt řek, zelené střechy atd. Kromě vody pomáhá tento program řešit i celou škálu jiných problémů, setkávat se s ním proto v tomto přehledu budeme hned na několika místech. Pro jeho plné znění a zjištění, jak ho můžete využít právě ve vašem případě, doporučujeme projít si jeho programový dokument (viz odkaz výše).

Odpady

- Vhodnější pro fyzické osoby:

I podnikající fyzické osoby mohou využít OP Životní prostředí, který i jim kromě odpadů pomůže řešit např. také oblast energií, emisí, nakládání s vodou, biodiverzitu apod.

-  Vhodnější pro společnosti:

Státní fond životního prostředí podporuje několik témat spíše pro veřejný sektor, kromě toho ale také podporuje např. ekologickou likvidaci autovraků.

I zde lze využít také OP Životní prostředí a OP TAK. OP Životní prostředí loni poprvé vyhlásil dotace na eliminaci jednorázových plastů, zejména kelímků a PET lahví. Prostřednictvím programu se rozdělilo 60 milionů korun a velmi pravděpodobně bude vyhlášen znovu, a to opět zejména se zaměřením na gastronomii. Program podporuje také recyklaci, materiálové a energetické využití odpadů.

OP TAK se bude zaměřovat spíše na inovativní technologie v oblasti nakládání s odpady a také na podporu přechodu na oběhové hospodářství.

- Vhodnější pro veřejnou správu:

OP Životní prostředí i Státní fond životního prostředí, který poskytuje dotace např. i neziskovým organizacím, podporují ve výše uvedených oblastech také veřejný sektor.

Energie

- Vhodnější pro fyzické osoby:

Zajímavým programem pro úspory v rodinných a bytových domech je Nová zelená úsporám.  

- Vhodnější pro společnosti:

Se snížením spotřeby energie při výrobě společnostem pomáhá program OP PIK, jenž řídí Agentura pro podnikání a inovace v rámci svých výzev. Aktuálně je otevřena např. Výzva VI či Výzva VI s metodou EPC. Na tento program navazuje už výše zmiňovaný OP TAK, jež počítá s podobnými oblastmi podpory.

- Vhodnější pro veřejnou správu:

I zde je vhodné využít OP Životní prostředí. Podpora v programu cílí především na snížení spotřeby energií na provoz veřejných budov či na výstavbu nových objektů v pasivním stylu.

Emise

- Vhodnější pro fyzické osoby:

Podnikající fyzické osoby mohou využít OP TAK, případně OP PIK.

- Vhodnější pro společnosti:

OP TAK

- Vhodnější pro veřejnou správu:

Veřejná správa může využít hned několika programů, např. Národní program Životní prostředí (NPŽP), pro snížení emisí ve veřejné dopravě pak např. Integrovaný regionální operační program (IROP) a pro dobíjecí infrastrukturu pro vozidla s elektrickým pohonem apod. také OP Doprava.

Od kartonů po záchranu potravin

Jednotlivých dotací lze využít téměř k čemukoliv, s čím se v rámci svého života či podnikání potýkáte. Jednomu z našich klientů jsme tak například pomohli získat dotaci na recyklaci kompozitních materiálů (tady konkrétně nápojových kartonů), které je kvůli jejich složení v praxi poměrně složité recyklovat. Dotace klientovi pomohla instalovat novou technologii, která od sebe umí jednotlivé vrstvy obalu oddělit, a tím umožnit recyklaci každého z nich separátně. Tento projekt významně přispěl k přerodu dosud lineárního životního cyklu nápojového kartonu do cyklu cirkulárního.

Kromě toho hned několika klientům např. aktuálně pomáháme získat dotace na opakovatelně použitelné nádobí, jehož zavedení má za cíl eliminovat jednorázové kelímky na různých kulturních akcích žadatelů. Ve spolupráci s klientem tak pracujeme na dosažení výrazného snížení produkce odpadu a s ním spojeného snížení zatížení životního prostředí.

A protože je prevence vzniku odpadu na hierarchii nakládání s ním logicky úplně nejvýš, pomáháme momentálně např. také potravinovým bankám získat dotace na navýšení jejich skladovacích kapacit, aby byly schopny zachytit a rozdistribuovat potřebným více jídla, které by se bez realizace těchto projektů vyhodilo.

 S čím můžeme pomoci vám?

Klientům nabízíme široké spektrum služeb. V kontextu popsaných fondů a programů pomáháme např. s jejich technickým nastavením, poradíme s legislativou i regulačními opatřeními. U velkých investic a akvizic pomáháme klientům i v oblasti daní a provedeme je celým procesem akvizice včetně pomoci s jednáním o financování. Se zajištěním financování se pak pojí i administrace dotačních žádostí, kdy jsme díky bohatým zkušenostem z oboru schopni klienty provést kompletním dotačním projektovým cyklem od úvodní konzultace a nastavení projektu, a to včetně vhodného režimu veřejné podpory, přes podání žádosti o dotaci a její proplacení až po závěrečné ukončení projektu. Využíváme při tom zkušenosti z desítek projektů z různých programů.

Kontakt

Martin Veverka | Senior Consultant v oblasti evropských a národních dotačních programů

Mobile: +420 730 191 873 | martin.veverka@cz.ey.com

Souhrn

Pozvolný posun k udržitelnému podnikání je viditelný ve všech sférách a odvětvích. Na jednu stranu se s ním pojí celá řada regulací, předpisů a nařízení, na stranu druhou s sebou ale přináší také mnoho podpůrných a motivačních opatření, programů a dotací, na které mohou dosáhnout jak velké, tak i malé či střední podniky.

O tomto článku

Autor Martin Veverka

Senior konzultant v oddělení Consultingu

Martin se podílí na poradenských projektech tykajících se zlepšování stavu životního prostředí, energetické efektivity a síťových odvětví.

Související témata Udržitelnost