Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Jak blockchain pomohl změnit pravidla herního světa

Společnosti Microsoft Xbox a EY vytvořily transparentní partnerský ekosystém postavený na blockchainu proto, aby se vydavatelé her, tvůrci a vlastníci herních aktiv mohli soustředit na budoucnost. 

Související témata Consulting IT a technologie
xbox gaming
(Chapter breaker)
1

The better the question

Jak může blockchain proměnit herní platformu v nástroj, který dá pravidlům herního světa novou podobu?

Řešení postavené na blockchainu poskytuje společnosti Microsoft Xbox infrastrukturu, která jí pomáhá spravovat a poskytovat lepší služby svým partnerům.

Videoherní průmysl s obratem 120 mld. USD zaměstnává jedny z nejkreativnějších tvůrčích a technologických mozků. Zatímco toto spojení kreativity a technologií přinášelo potěšení výrazné části herní populace, správa licenčních poplatků Microsoftu působila herním vydavatelům řadu překážek kvůli omezení starších technologií.

Odhad tržeb v globálním herním průmyslu činí

120 mld. $

přičemž je do něj zapojeno více než 2,7 miliardy hráčů po celém světě.

Herní průmysl poskytuje zábavu více než 2,7 miliardám hráčů po celém světě. Nespočet hodin zábavy k nim proudí díky partnerstvím mezi herními platformami jako je Microsoft Xbox na straně jedné a tisíci vydavateli, vývojáři, autory, designéry, produkčními společnostmi a distributory na straně druhé. Všechny tyto vztahy jsou klíčové pro udržení vysoké kvality produktů a přilákání nejtalentovanějších tvůrců právě na jejich herní platformu.

Starší systém společnosti Microsoft Xbox pro správu a zpracování licenčních poplatků byl těžkopádný a přístup k ověřeným finančním informacím o získaných licenčních poplatcích trval 45 dní. To spolu s nezbytnou administrativou znamenalo pro mnoho vydavatelů, zejména z řad těch menších a s omezenými zdroji, značné komplikace a nepříjemnosti.

Společnosti EY a Microsoft chtěly pomoci hernímu průmyslu hrát fér, a proto si položily následující otázku: Mohl by blockchain změnit herní průmysl?

ruka na klávesnici
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Blockchainové řešení integrující celou vydavatelskou a tvůrčí síť

Společnosti EY a Microsoft Xbox společně zavádějí chytrá digitální řešení, která pomáhají vydavatelům a tvůrcům her odvádět tu nejlepší práci.

Obě firmy se pustily do práce s cílem kompletní transformace. Kombinace společných schopností týmu a výsledné sady digitálních řešení pomohla společnosti Microsoft Xbox snížit množství manuální práce a počet hodin spojených se zpracováváním licenčních poplatků pro vydavatele prostřednictvím automatizace zpracování licenčních poplatků. Společnost tak konečně mohla opustit původní systém.

Chytré smlouvy kodifikují práva duševního vlastnictví tvůrců her

Prvním krokem při náhradě starších systémů společnosti Microsoft bylo převedení licenčních smluv na blockchain ve formě tzv. chytrých smluv („smart contracts“). Právní podmínky tak byly kodifikovány a jednotliví účastníci si teď mohou transparentním a důvěrným způsobem ověřit jejich logiku oproti původním psaným smlouvám o licenčních poplatcích.

Automatizované řešení, které snižuje provozní náklady

V návaznosti na základy smluvní transparentnosti se tým zaměřil na její maximalizaci při zpracovávání licenčních poplatků pro vydavatele her – což bylo pro Microsoft Xbox nejbolestivějším místem celého procesu. Původní systém zpracování a distribuce licenčních poplatků byl zatížen množstvím kontrol a zdlouhavými manuálními procesy. Automatizace proces urychlila, zpřesnila, snížila pracnost a poskytla účastníkům větší transparentnost, přičemž zároveň zachovala vysokou míru soukromí a důvěrnosti mezi společností Microsoft a vydavatelem hry. Uživatelsky orientované rozhraní navíc přidává do systému distribuce licenčních poplatků pro vývojáře her jednoduchou a uživatelsky přívětivou interakční vrstvu.

Záznamy o nákupech téměř v reálném čase ukazují tvůrcům her, kolik vydělali

Dalším krokem po zavedení chytrých smluv bylo zajistit bezpečné a transparentní sdílení informací téměř v reálném čase, což zkrátilo přístup k poplatkům ze 45 dnů na 4 minuty.

„Poskytování přístupu k datům téměř v reálném čase výrazně zvyšuje efektivitu procesu a přináší poznatky, které jsou pro naše partnery velmi cenné,“ říká Tim Stuart, finanční ředitel Xboxu ve společnosti Microsoft.

Když spotřebitelé nakupují hry pro Xbox, související produkty a digitální obsah, chytré smlouvy použijí zakódovanou smluvní logiku a okamžitě vypočítají licenční poplatky. Tyto informace jsou po dokončení odeslány každému účastníkovi, který provozuje tzv. uzel („nod“), čímž se bezpečným a důvěrným způsobem vytvoří neměnný záznam transakcí a licenčních poplatků. Nejenže to tvůrcům poskytuje klid na práci a možnost denně zaznamenávat finanční transakce, ale může to také výrazně zlepšit jejich možnosti finančního plánování a reportování.

„Blockchain má všechny předpoklady pro to, aby zásadním způsobem zefektivnil partnerské sítě a dodavatelské řetězce, ať už se jedná o jejich otevřenost, transparentnost, programovatelnost či zpracovaní transakci téměř v reálnem čase. Jde se o médium, které zcela změní způsob, jakým společně podnikáme a obchodujeme,“ popisuje výhody Jakub Tesař, manažer oddělení technologického consultingu EY ČR. 

Poskytování přístupu k datům téměř v reálném čase výrazně zvyšuje efektivitu procesu a přináší poznatky, které jsou pro naše partnery velmi cenné.
Tim Stuart
Finanční ředitel pro Xbox ve společnosti Microsoft
žena s brýlemi koukající na barevnou obrazovku
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Transparentní blockchainový ekosystém, který posiluje postavení tvůrců

Nové řešení Microsoft Xbox založené na blockchainu je lepší pro podnikání i pro tvůrce her.

Technologické řešení implementované v rámci tohoto projektu – včetně sledování transakčních údajů v reálném čase – přineslo společnosti Microsoft Xbox a jejím partnerům řadu výhod; kromě jiných například navázání užší a bezproblémové spolupráce a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Toto blockchainové řešení umožňuje úzkou integraci s tvůrci her a poskytuje společnosti Microsoft Xbox infrastrukturu, která jí pomáhá spravovat a odměňovat vydavatele a tvůrce her. Tvůrci mají nyní v tento proces větší důvěru a mohou se lépe soustředit na tvorbu nových her.

„Zavedením sítě založené na blockchainu a zefektivněním zpracování licenčních poplatků získají vydavatelé her a Xbox důvěryhodnější, transparentnější a propojenější systém od vytvoření smlouvy až po vypořádání licenčních poplatků,“ říká Luke Fewel, generální ředitel pro globální finanční operace ve společnosti Microsoft. Nové řešení umožňuje o 99 % zkrátit dobu zpracování a je plně integrováno s ERP pro automatickou fakturaci a evidenci účetních záznamů. Vydavatelům her umožňuje téměř stoprocentní dostupnost výkazů licenčních poplatků v reálném čase, snižuje provozní nároky o 40 % a odstraňuje nutnost manuálního zaúčtování.

„Pomocí této technologie jsme schopni tokenizovat libovolné aktivum, ať už hmotné či nehmotné, skrze chytré smlouvy garantovat automatické naplnění obchodních podmínek ve chvíli, kdy jsou dosaženy předdefinované vstupní parametry, a v reálnem čase tyto transakce zapsat na blockchain, který je přístupný našim transakčním partnerům, plně auditovatelný a odolný proti vnějším zásahům,“ doplňuje Tesař.

Tato technologie zkrátka pomůže změnit budoucnost (nejen) zábavy.

Zavedením sítě založené na blockchainu a zefektivněním zpracování licenčních poplatků získají vydavatelé her a Xbox důvěryhodnější, transparentnější a propojenější systém od vytvoření smlouvy až po vypořádání licenčních poplatků.
Luke Fewel
Generální ředitel pro globální finanční operace ve společnosti Microsoft

Kontaktujte nás


Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.