19. září 2023
Zdenek Dusek

České zdravotnictví? Zdroje tu jsou

Autor Zdeněk Dušek

EY Česká republika, Partner, Business Consulting

Zdeněk se v rámci podnikového poradenství specializuje na zvyšování výkonnosti zákaznických procesů, řízení vztahů se zákazníky, digitalizaci zákaznické cesty a agendu zaměstnaneckého životního cyklu.

19. září 2023
Související témata Consulting

Komentář Zdeňka Duška, partnera EY, pro Hospodářské noviny. 

Zdravotnictví je jedním z největších ekonomických odvětví. Země OECD v průměru dávají na zdravotnictví kolem 9 % HDP. USA dokonce kolem 17 %, zatímco Česko jen 7,5 %. Naše zdravotnictví, které je dominantně financované z veřejného pojištění a veřejných rozpočtů, je podinvestované. Fiskální situace přitom nedává naději, že by se z těchto zdrojů daly zásadně navýšit investice do zvýšení kvality.

V této souvislosti se často hovoří o dodatečných soukromých zdrojích, a přitom se zapomíná, že vyšší efektivity i kvality péče se dá dosahovat i samotnou otevřeností novým technologiím, které doslova zaplavují trh, tak i novým přístupům k péči, včetně zapojení třetích subjektů zejména v oblasti zdravotní prevence.

V oblasti technologií má Česko unikátní příležitost i z důvodu nadprůměrné podpory, jakou má jejich zapojení u občanů. Podle průzkumu EY Connected Citizens by například nadpoloviční většina souhlasila se sdílením anonymizovaných osobních údajů ke zdravotním účelům. To je mimochodem podstatně více, než by souhlasilo s jejich využitím pro účely bezpečnosti nebo financování veřejných služeb. V oblasti technologií by mělo být zdravotnictví dokonce prioritní a vláda by se měla zaměřit na sdílení pacientské dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče. Češi by se například cítili komfortně (58%), pokud by se prováděla analýza DNA, která by poskytovala informace o jejich zdravotním stavu.

Druhý směr, který otevírá dveře našemu zdravotnictví k vyšší efektivitě a kvalitě, je výraznější zapojení třetích stran do systému péče. Příkladem jsou pacientské organizace, které se zaměřují na prevenci a poskytování řady sociálních služeb ve zdravotnictví. Podle analýzy EY v ČR pro Národní asociaci pacientských organizací přinesly v roce 2022 pacientské organizace v průměru hodnotu jedenáct tisíc korun na svého pacienta. Vzhledem k tomu, že pacientských organizací jsou v Česku evidovány vyšší desítky, můžeme odhadovat, že celý sektor pro stát a jeho občany generuje hodnotu v řádu miliard korun.

Shrnutí

Komentář Zdeňka Duška, partnera EY, pro Hospodářské noviny.

O tomto článku

Autor Zdeněk Dušek

EY Česká republika, Partner, Business Consulting

Zdeněk se v rámci podnikového poradenství specializuje na zvyšování výkonnosti zákaznických procesů, řízení vztahů se zákazníky, digitalizaci zákaznické cesty a agendu zaměstnaneckého životního cyklu.

Související témata Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)