Zajišťování kybernetické bezpečnosti

Nabízíme organizacím účinnou strategii potlačování předvídatelných i nepředvídatelných bezpečnostních hrozeb, včetně kroků zaměřených na dlouhodobý výkon společnosti.

Nabídka specializovaných služeb EY

V souvislosti s kybernetickými útoky dnes otázka nezní, bude-li jim podnik vystaven, ale kdy a v jaké míře. Zatímco odolnost firemního prostředí vůči bezpečnostním hrozbám musí být na nejvyšší úrovni nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, hackerům stačí jediný úspěšný pokus.

Naší snahou je organizace na výskyt incidentu řádně připravit a pomoci jim tuto nelehkou situaci zvládnout. Důraz klademe na krizové řízení, návrat k běžné obchodní činnosti, jakož i odhalení původců a zajištění zcizených aktiv. Neméně důležitou součástí našich služeb je podpora odpovídající komunikační strategie uvnitř i vně společnosti.

Další poskytované služby:

  • Nácvik potlačování kybernetických hrozeb s využitím počítačové simulace (tzv. „war games“). Připravujeme modelové situace, v nichž vedoucí pracovníci rozhodují o dalším postupu a adekvátní reakci na danou hrozbu. Jednotlivá opatření analyzujeme, zhodnotíme jejich silné i slabé stránky a navrhneme možná zlepšení. Získané zkušenosti pomohou účastníkům efektivněji řešit krizové situace a být na jejich výskyt lépe připraven. K tomu slouží i dodávaný plán optimalizace postupů.
  • Diagnostika ohrožení bezpečnosti. Většina organizací odhalí narušení kybernetické bezpečnosti příliš pozdě, typicky měsíce (nebo dokonce roky) poté, co byla integrita firmy kompromitována. Cílenou diagnostikou a prověřováním charakteristických ukazatelů se snažíme identifikovat podezřelou aktivitu a upozornit na existující nedostatky.

 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.