6 min. čtení 16. června 2022
pracovní schůzka

Svět práce se mění. EY věří, že se zaměstnancům blýská na lepší časy

Autor Zdeněk Dušek

EY Česká republika, Partner, Business Consulting

Zdeněk se v rámci podnikového poradenství specializuje na zvyšování výkonnosti zákaznických procesů, řízení vztahů se zákazníky, digitalizaci zákaznické cesty a agendu zaměstnaneckého životního cyklu.

6 min. čtení 16. června 2022
Související témata Consulting

Firmy po celém světě procházejí procesem změn, které se odehrávají mnohem rychleji než kdy dříve. Snaží se proto reagovat zaváděním širokého spektra zaměstnanecko-orientovaných opatření, jakými jsou například hybridní nastavení práce s důrazem na flexibilitu, nabídka nových možností kariérního rozvoje nebo revize systému odměňování. 

Globální průzkum EY Work Reimagined 2022 realizovaný ve 22 zemích ukázal jeden zásadní posun ve světě práce: rovnováha sil se přesouvá od zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům, přičemž právě ti mají čím dál větší slovo a vykazují rostoucí ochotu změnit práci a nesetrvávat tam, kde nejsou spokojení. 

           
Respondenti průzkumu EY Work Reimagined 2022

17 101 zaměstnanců
1 575 zaměstnavatelů
z 22 zemí

 

Dokazují to i čísla – 43 % zaměstnanců uvádí, že v následujících dvanácti měsících pravděpodobně opustí svého zaměstnavatele, což je oproti loňskému roku výrazný nárůst. Tehdy se k možné výpovědi přiklánělo jen 7 %. Tento trend vnímá i samotné vedení firem, kdy více než dvě třetiny (69 %) zaměstnavatelů tvrdí, že fluktuace zaměstnanců se za poslední rok velmi znatelně zvýšila.

Pandemie covid-19 totiž nastavila nové standardy a dodala zaměstnancům odvahu se zaměřit na otázky týkající se odměňování a nových kariérních příležitostí.

A ještě jedna zásadní změna potvrzená průzkumem: novým normálem, který – ať už méně či více nadšeně – přijala řada firem, je hybridní systém práce, tedy kombinace práce v kanceláři a vzdáleného přístupu z domova nebo odkudkoliv jinud. Většina (82 %) zaměstnanců chce po skončení pandemie pracovat alespoň dva dny na dálku, přičemž vedení jim v podstatě vychází vstříc. Jen 22 % firem trvá na tom, že se absolutně všichni zaměstnanci musejí vrátit do kanceláře na celý pracovní týden.

43 %

zaměstnanců v následujících dvanácti měsících pravděpodobně opustí svého zaměstnavatele.

Cesta za lepším

Oba břehy, tedy zaměstnavatelé (79 %) i zaměstnanci (84 %) se shodují na tom, že pro zlepšení diverzity, spravedlnosti a inkluze je ve firmách ještě velký prostor. Každý z těchto dvou táborů ale pálí něco jiného – podle zaměstnanců je nejkritičtější oblastí odměňování, zatímco vedení vnímá jako slabinu nábor nové pracovní síly.

Pokud by se management firem zaměřil právě na oblast platů, pracovních podmínek a benefitů, zastavilo by to podle části zaměstnanců (42 %) aktuální odliv pracovní síly. Stejný názor ale sdílí jen necelá pětina (18 %) zaměstnavatelů, i přesto, že většina (83 %) ví, že změna v odměňování je po pandemii nutná. „Za tímto zdrženlivým přístupem ve zvyšování odměn stojí především obavy ze stupňující se inflace, a tím pádem i nákladů na pracovní sílu. Zároveň je třeba připustit, že firmy mají vždy tendenci být ve zvyšování platů spíše reaktivní než naopak,“ říká senior konzultantka v oblasti Business Transformation Consultingu Lenka Výmolová.

Důležité je také zaměřit se na vyrovnání odměn mezi interním a externím trhem. Přehlédnutí a vynechání tohoto aspektu totiž může firmě řádně zkomplikovat situaci, a to i v případě, že má nastavenou vhodnou kulturu a odpovídající produktivitu. Celkové odměňování, včetně flexibility, je pro udržení stávajících lidí, přilákání těch nových a také diverzitu, spravedlnost a inkluzi zkrátka důležitější než kdy dřív.

Klíčová zjištění průzkumu EY Work Reimagined 2022

Peníze nejsou jediným faktorem

Vedle odměňování jsou pro zaměstnance důležité i výrazně „měkčí“ aspekty jako firemní kultura, praxe a také diverzita, spravedlnost a inkluze. Tady je však nutné říci, že průzkum ukázal naprosto odlišný pohled zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zatímco první jmenovaní pociťují od začátku pandemie zlepšení firemní kultury (2021 – 48 %; 2022 – 61 %), druhá skupina to vnímá přesně naopak (2021 – 77 %; 2022 – 57 %).

Zaměstnavatelé se tak musí zaměřit na budování důvěry a tvorbu udržitelného prostředí. Z výzkumu vyplynulo, že pouze 57 % zaměstnanců svému zaměstnavateli důvěřuje a cítí od něj podporu. Přitom výzkumy neustále ukazují, že důvěra je v byznysu tou nejdůležitější měnou. „Je tedy úkolem jen a pouze zaměstnavatele, aby na důvěře v rámci firmy pracoval. Aby se zaměstnanci dobře komunikoval, a to například o tom, jaký je jeho přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, proč trvá na přítomnosti přímo v kanceláři nebo jak je nastavena struktura odměňování,“ doporučuje Adam Linek, manažer v HR Consultingu EY Česká republika.

Stejně tak vynikající praxe a zaměstnanecká zkušenost je klíčovým atributem pro stávající i potenciální zaměstnance. Jen 53 % zaměstnanců věří, že jejich společnost nabízí dlouhodobě udržitelnou zkušenost, která umožňuje osobní i profesní rozvoj. 

Návod pro firmy

Na co by se tedy měly firmy vzhledem k výsledkům průzkumu zaměřit?

1.  Zavést hybridní model práce

      ·  Při zavádění je nutné brát ohled na různé pracovní kategorie, čímž se zajistí přístup k novým modelům práce v souladu s daňovými, mzdovými a regulačními procesy.

2.  Klást důraz na individuální volbu zaměstnanců

     ·  Nároky na individuální formu pracovního úvazku budou do budoucna narůstat; rigidně standardizovaný přístup „všem stejným metrem“ ovlivní zaměstnaneckou loajalitu.

3.  Vdechnout pracovnímu prostředí nový život

     ·  Nabídněte integrované pracoviště s kancelářskými i net-workingovými prostory vybavenými špičkovými technologiemi a zařízeními.

4.  Nabídnout nové zkušenosti s technologiemi

     ·  Především jde o zařízení pro vzájemnou spolupráci v týmu, lepší produktivitu i rozvoj.

5.  Optimalizovat kariérní rozvoj

      ·  Zrevidujte odměny i systém kariérního postup tak, aby oba faktory odrážely změny, které přinesla pandemie, a aby měly zároveň schopnost přilákat nové zaměstnance. 

     
     Možné řešení ze strany EY

EY, jako jedna z prvních společností na českém trhu, přichází s konceptem flexibilních pracovních úvazků. Tento inovativní pracovní model pod názvem flExYjob přináší našim klientům jednoduchý nástroj, kterým dokážou balancovat požadavky a pracovní rámec zaměstnavatele s očekáváním a potřebami flexibility ze strany zaměstnanců. „FlExYjob přichází do České republiky v době přehřátého trhu práce, kdy zaměstnavatelé hledají cesty, jak si udržet zaměstnance bez nutnosti bezhlavého zvyšování osobních nákladů, a zároveň v době, kdy zaměstnance čím dál více zajímá, jak si přizpůsobit pracovní poměr včetně benefitů, školení, dnů osobního volna nebo IKT vybavení podle svých preferencí,“ dodává Zdeněk Dušek, Associate Partner v Business Transformation Consultingu EY Česká republika.

 

Shrnutí

Průzkum EY Work Reimagined 2022 přináší zjištění na základě odpovědí více než 17 tisíc zaměstnanců a 1 500 zaměstnavatelů z 22 zemí o hlavních motivačních faktorech fluktuace pracovních sil i o tom, na které oblasti by se teď firmy měly zaměřit.

O tomto článku

Autor Zdeněk Dušek

EY Česká republika, Partner, Business Consulting

Zdeněk se v rámci podnikového poradenství specializuje na zvyšování výkonnosti zákaznických procesů, řízení vztahů se zákazníky, digitalizaci zákaznické cesty a agendu zaměstnaneckého životního cyklu.

Související témata Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter