Daně

Nejaktuálnější daňové zprávy v souvislosti s dopady COVID-19.

Kontaktujte nás pro podporu v této nestabilní době

 

Prodloužení programu státních záruk za bankovní úvěry COVID III
30. října 2020

Rozšíření Velkého liberačního balíčku
26. října 2020

Vláda schválila prodloužení mimořádného moratoria a dalších ochranných lhůt
21. října 2020 

Investiční pobídky – další reakce na koronavirus
20. října 2020

Další odklad (znovu)spuštění EET
19. října 2020

Velký liberační balíček – bezúplatná plnění
16. října 2020

Velký liberační balíček a další možnosti odkladu platby daně
15. října 2020

Antivirus A prodloužen do konce roku
14. října 2020

Ošetřovné má být opět prodlouženo
5. října 2020

DAC 6 – posun lhůt 
11. září 2020

Nový formát podpory pro zaměstnavatele v době, kdy nemají pro zaměstnance práci (tzv. kurzarbeit) 
10. září 2020

Investiční pobídky – reakce na koronavirus 
8. září 2020

Konec mimořádných opatření v oblasti insolvencí
27. srpna 2020

Finanční správa k daňové uznatelnosti nákladů na testy zaměstnanců na Covid-19
19. srpna 2020

Daňové otazníky programu COVID nájemné
24. červen 2020

Vliv prominutí pojistného zaměstnavatele na stanovení základu daně zaměstnance
22. červen 2020

Aktuálně k reportingu dle DAC6
18. červen 2020

Aktuálně k cestování do České republiky
16. červen 2020

Ministerstvo financí oznámilo vydání dalšího liberačního balíčku
9. červen 2020

Plán Evropské komise na podporu oživení Evropy
4. červen 2020

Blíží se institut zpětného uplatnění daňové ztráty
1. červen 2020

Prezident podepsal zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
27. květen 2020

Ministerstvo financí pracuje na protikrizovém balíčku
22. květen 2020

Odklad nových pravidel DPH pro e-commerce
21. květen 2020

Konec nouzového stavu a DPH
20. květen 2020

Konec nouzového stavu a dopady na pobyt cizinců v ČR
19. květen 2020

Poslanecká sněmovna projedná návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
13. květen 2020

Evropská komise navrhuje posunutí lhůt u reportingu dle DAC6 (Mandatory Disclosure Regime - MDR)
11. květen 2020

Vláda projedná možné změny povinností zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení
7. květen 2020

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
6. květen 2020

Dočasné přidělení zaměstnanců a nejisté DPH
4. květen 2020

Rusko plánuje zvýšit zdanění dividend a úroků hrazených do zahraničí
29. duben 2020

Návrh novely zákona o spotřebních daních v souvislosti s COVID-19
22. duben 2020

Pozdní úhrady zdravotního pojištění dočasně bez penále
21. duben 2020

Ovlivní nová pravidla o přenosu ztrát již daňový reporting za Q1 2020?
20. duben 2020

GFŘ vydalo metodický pokyn k posečkání úhrady záloh ze závislé činnosti a srážkové daně
17. duben 2020

Vliv současné situace na financování v rámci skupiny
16. duben 2020

Další promíjení DPH z bezúplatných plnění
16. duben 2020

Pohled OECD na vliv aktuálních mimořádných situací na uplatnění smluv o zamezení dvojímu zdanění
14. duben 2020

Moratorium na úvěry, zápůjčky a finanční pronájem
9. duben 2020