3 min. čtení 19. listopadu 2020
6 bodů, jak covid ovlivňuje personální poradenství EY

6 bodů, jak covid ovlivňuje personální poradenství EY

Autor Martina Kneiflová

EY Česká republika, vedoucí partnerka týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů

Martina Kneiflová je vedoucí partnerkou týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů, v regionu střední a jihovýchodní Evropy odpovídá za oblast mobility a imigrace. Je členkou Komory daňových poradců.

3 min. čtení 19. listopadu 2020

Kombinace práce doma a v kanceláři. Covid-19 mění fungování zaměstnanců. Práce pro HR však neubývá, jen někdy míří jiným směrem.

Pandemie covidu ovlivnila nejen fungování oddělení poradenství EY ohledně lidských zdrojů, ale dotkla se i náplně naší práce. a přinesla nová témata k řešení.

  1. Naše oddělení je obvykle v průběhu roku zapojeno do řady předinvestičních prověrek rizik z pohledu HR (HR due diligence) Ať už stojíme na straně prodávajícího nebo kupujícího, vždy se Zaměřujeme na co nejvěrnější popsání současného stavu HR oddělení a souvisejících personálních procesů. Identifikujeme možná rizika spojená se zaměstnanci, řešíme, jak má firma nastavené odměňování a pracovní smlouvy. Kvůli koronaviru počet transakcí letos výrazně poklesl. Podniky navíc často poptávají jen vybrané částí due diligence a HR nechávají stranou jako méně prioritní.
  2. Klientům také radíme s HR procesy a jejich optimalizací. Pomáháme třeba s nastavováním a vyhodnocováním cílů včetně následného proškolení zaměstnanců na novou metodiku. Objevují se i projekty zaměřené na personální audit, a to jak organizační audit, tak audit zaměstnanců. Při organizačním auditu se díváme na to, zda má firma optimálně nastavenou organizační strukturu a jak váže na firemní strategii. Při auditu zaměstnanců zkoumáme, zda jejich kompetence a výkon odpovídají požadovaným nárokům. Je samozřejmě možná i kombinace obou přístupů. Tyto projekty se objevují i v době covidu a myslíme si, že jejich důležitost v budoucnu poroste.
  3. Pomáháme nejen se zlepšováním procesů, ale i s jejich implementací. Tady využíváme metodiku EY zaměřenou na change management. Řídíme se mottem, že důležité není změnu jen dobře odřídit, ale také zjistit, jak se u toho zaměstnanci cítí a jak změnu prožívají. Přestože má firma perfektně zpracovaný projekt a připravené technologie, často je to právě lidský element a připravenost na změnu, co může být rozhodujícím faktorem pro úspěch projektu. Můžeme pomoci připravit komunikační plány a doporučit, jaké nejlépe zaměstnance zapojit a provést je změnou. I u těchto projektů očekáváme, že se budou nyní objevovat častěji, například při digitalizaci firem v návaznosti na covid.
  4. V neposlední řadě pracujeme přímo s personálními odděleními firem, se kterými prověřujeme jejich personální provozní model, fungování role HR Business Partnerů a také plánujeme změny tak, aby HR bylo vnímáno jako strategický partner pro vedení firmy.
  5. Podporujeme rozvoj leaderů a talentů formou exekutivního koučování, kdy se zaměřujeme na individuální potřeby jednotlivců a pracujeme na individuálních rozvojových plánech. Vzhledem k současné situaci opět předpokládáme, že poptávka po těchto službách poroste.
  6. Úplně na konec jsme si nechali dvě oblasti, které jsou aktuální právě v dnešní době. Je to práce z domova, respektive celé nastavení nového hybridního modelu, který bude zahrnovat různé kombinace práce z domova a práce z kanceláře. Zde firmám dokážeme pomoci v pracovně právní a daňové oblasti, s motivací zaměstnanců a jejich odměňováním, s komunikací nebo ve spolupráci s kolegy třeba i v kybernetické bezpečnosti. Se současnou situací také souvisí péče o duševní zdraví zaměstnance včetně mindfulness (tedy všímavosti nebo schopnosti plně prožívat přítomnost). V této oblasti jsme schopni klientům pomoci nejenom jednorázově formou přednášky nebo několika krátkých školení, ale i formou dlouhodobého rozvojového programu.

Souhrn

V době pandemie se kromě obvyklých témat objevují i nové otazníky. Martina Kneiflová z EY shrnuje aktuální situaci v managementu lidských zdrojů.

O tomto článku

Autor Martina Kneiflová

EY Česká republika, vedoucí partnerka týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů

Martina Kneiflová je vedoucí partnerkou týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů, v regionu střední a jihovýchodní Evropy odpovídá za oblast mobility a imigrace. Je členkou Komory daňových poradců.