4 min. čtení 19. listopadu 2020
Podvody a byznys v čase pandemie

Podvody a byznys v čase pandemie

Autor Radim Bureš

EY Česká republika, manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity

Radim se zaměřuje na problematiku kriminality, zejména korupce, její prevence a související otázky profesionální etiky a integrity. Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy.

4 min. čtení 19. listopadu 2020

Soukromé firmy i státní instituce by si měly dát v současnosti pozor. Situace nahrává podvodům a nekalému jednání.

Současná pandemická situace má mnohostranný dopad na firmy a jejich byznys. Lidské jednání vykazuje určité zákonitosti, takže můžeme s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat dopady na fungování firem i z hlediska růstu počtu případů podvodů.

Podvody se obvykle vysvětlují na tzv. Trojúhelníku podvodů. Jeho tři strany tvoří příležitost, motivace a odůvodnění. A aktuální situace ovlivňuje všechny tři tyto „vrcholy“ trojúhelníku.

Příležitost: většina firem má vypracovaný systém postupů, které mají minimalizovat riziko podvodů či zneužití prostředků. Tyto ověřené postupy mohou být někdy zdlouhavé, mohou být i finančně náročně, podle struktury a velikosti firmy. Současná doba mění situaci. Přechod na home office může narušovat nastavenou řídící a schvalovací strukturu či procesy. Podnikání se zrychluje, v nestabilní době je potřeba činit rychlá rozhodnutí, aby si firmy zajistila byznys. Schvalovací procedury mohou zdržovat, proto se omezují. A pokud se nákladů týká, tak v době ekonomických nejistot je nutné je snižovat.

A proč se starat o masivní ochranu před potenciálními podvody, když je v ohrožení samotné podnikání? Připočtěme ještě změnu práce, protože řada činností, které se dříve přece jenom dělala v papírové podobě, přechází do elektronické podoby. Tradiční schvalovací mechanismy jsou narušeny. Není tak jednoduché zajít do vedlejší kanceláře a něco si ověřit, elektronický text se může hůře kontrolovat než ten na papíře.
Všechny tyto důvody zvyšují příležitost ke spáchání podvodu.

Motivace: ekonomické problémy a nejistota ovlivňují motivaci snad nejvýrazněji. Mohou ovlivňovat motivaci jak jednotlivce dopouštějícího se podvodu vůči své firmě, tak i firmy dopouštějící se podvodu proti platné regulaci (legislativě) či svým klientům.
Obavy a ekonomický tlak mohou být reálné, např. špatná cash flow, může se však jednat o pouhé obavy z budoucnosti. To vše může ovlivňovat motivaci k činům, kterých by se jedinci jinak nedopustili.

Odůvodnění: mimořádná situace přece nejen vyvolává, ale přímo vyžaduje mimořádné postupy. Je potřeba zachránit byznys, je potřeba ochránit rodinu. Nějaké ohnutí norem je pochopitelné, dělá to každý. Taková mohou být ta nejběžnější odůvodnění. A o mimořádné situaci vždy uvažujeme jako o dočasné, až tato situace pomine, bude příležitost změnit chování. Bude příležitost vrátit se k starým standardům jednání.
Jaké z tohoto plynou dopady na byznys EY v oddělení forenzních služeb? Očekáváme je ve střednědobém horizontu. Pokud se nějaké podvody už dějí, většinou nějakou dobu trvá, než si jich někdo odpovědný všimne nebo než se začnou projevovat negativní dopady. V nejbližším půl roce očekáváme, že firmy budou stále bojovat s krizí nebo s jejími následky. Nebo se, v menším počtu případů, budou vézt na vlně obchodních příležitostí (např. on-line prodej, zásilkové služby apod.). Poté očekáváme zvýšený zájem o interní vyšetřování, ale, a možná zejména o opětovné nastavení nebo přenastavení systému compliance a řízení rizik, který by například zohlednil pokračující digitalizaci a distanční práce.

Zvýšený zájem očekáváme i od státu. EY forenzní služby interně z otevřených zdrojů zpracovaly například nákupy ochranných pomůcek státními institucemi v době nástupu pandemie na jaře. A ukázaly se obrovské rozdíly v cenách nakupovaných (stejných) prostředků. Objevily se i rozdíly mezi jednotlivými institucemi. To vše by stát nejen mohl, ale přímo měl zohlednit, ať již při vyšetřování případného porušení zákonů či při zlepšování nastavení procesů veřejného investování.

Pandemická situace změní byznys, nejen u nás, ale i ve světě. Omezené zdroje, rozvoj digitalizace, práce na dálku, možná omezení globální výměny a větší spoléhání na místní zdroje, to vše bude mít velký dopad na podnikání, který si ještě neumíme představit. A vzhledem k tomu, že každá výzva přináší nové možnosti pro nekalé jednání, nejinak tomu bude i nyní. Co se však nezmění, je potřeba nekalému jednání ve firmách předcházet, minimalizovat, odhalovat, vyšetřovat ho a zlepšovat interní preventivní mechanismy.

Souhrn

Pandemie koronaviru může nahrávat podvodům ve firmách i státních institucích. Oddělení forenzních služeb EY je připraveno na tyto případy, které se mohou objevit po odeznění aktuální krize.

O tomto článku

Autor Radim Bureš

EY Česká republika, manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity

Radim se zaměřuje na problematiku kriminality, zejména korupce, její prevence a související otázky profesionální etiky a integrity. Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy.