5 min. čtení 13. června 2019
Telefonující žena u auta

Jak důvěra v technologie zvedá laťku auditu

5 min. čtení 13. června 2019

Technologie založené na datech přinášejí do auditorské profese revoluční změnu. A navíc umožňují získat lepší vhled do auditu.

Technologické inovace zvyšují náš potenciál, boří hranice a mění způsob práce. Ekonomická odvětví po celém světě se v důsledku toho transformují rychleji než kdy v minulosti. Věci, které byly před pouhými deseti lety zcela nepředstavitelné a zněly jako science fiction, jsou dnes realitou. Velký podíl na tom mají data. Přínos technologické revoluce je obrovský, nicméně stále naléhavěji se ozývá otázka, zda můžeme mít důvěru v to, jak jsou data používána, analyzována a ukládána.

Technologie založené na datech přinášejí do auditorské profese revoluční změnu, protože zlepšují dostupnost informací a zefektivňují pracovní procesy. Navíc je díky nim možné získat lepší vhled do auditu. A to auditorům pomáhá provádět audity kvalitněji, a posilovat tak důvěru na kapitálových trzích.

Díky automatizaci auditoři už nemusí trávit hodiny úmornou prací, kterou dřív dělali „ručně“, a můžou se soustředit na ty oblasti auditu, které jsou nejdůležitější – na identifikaci potenciálních rizik a reakci na ně. Mají k dispozici obrovské množství dat i nejnovější analytické a vizualizační nástroje, které jim umožňují rizika efektivně identifikovat a ošetřit. 

Obří databáze dokážou shromáždit, uchovávat a zpracovávat terabajty dat, takže dnes lze v rámci auditu vyhodnotit obrovské množství informací. Jen pro představu, o jak velkých objemech tu mluvíme: EY Helix, což je naše globální sada analytických nástrojů pro účely auditu, analyzoval jen v uplynulých dvanácti měsících více než 250 miliard položek účetních deníků.

Takové nástroje jako EY Helix se dokážou řádek po řádku ponořit až na úroveň jednotlivých transakcí, analyzovat je v celkovém kontextu a přispět k jejich lepšímu pochopení. Díky těmto poznatkům jsou auditorské týmy EY schopné vystopovat trendy a vzorce činností, které by nebylo možné odhalit metodou založenou na statistickém výběru vzorků, a mohou se zaměřit na oblasti s vyšším rizikem.  

Přínos automatizovaných systémů je tedy nezpochybnitelný. Nicméně pokud se mají stát nedílnou součástí auditu, bude nutné překonat některé problémy. Prakticky všechny obchodní společnosti i jiné organizace jsou v podobné situaci, pracují s obrovským množstvím strukturovaných i nestrukturovaných dat a snaží se zlepšit svůj analytický potenciál a zvýšit rychlost a průhlednost svého finančním procesu.

Klíčovým předpokladem širšího uplatnění analytických nástrojů je důvěra v bezpečnost a integritu dat, ať už je sdílíme s kýmkoli a jakkoli. Společnosti, které o sobě poskytují detailní informace pro účely auditu, musí mít stoprocentní jistotu, že jejich data jsou za všech okolností v bezpečí. Auditoři musí klientům poskytnout důkaz, že tyhle reálné obavy klientů berou vážně. Musí prokázat, že mají pokročilé bezpečnostní systémy, které data klientů ochrání před hackerskými útoky i jinými narušeními. U investic do nových technologií a modernizací realizovaných ve spolupráci s klienty musí být získání a udržení důvěry vždycky hlavní prioritou.

Je nepochybné, že technologie jsou budoucností auditorské profese a že za nějakou dobu budou tyto problémy vyřešeny. Audit se stejně jako všechny ostatní obory modernizuje, technologie v tom hrají klíčovou roli a důvěra v ně poroste.

Je ale důležité zdůraznit, že přes obrovský potenciál technologií se z auditu nestává nějaký mechanický obor. Nejdůležitější je stále úsudek auditora a jeho zkušenosti a znalost příslušného odvětví ekonomiky. Jen díky dokonalé znalosti procesu auditu je možné moderní technologie nasadit právě v těch oblastech, kde budou mít největší dopad. Automatizace auditora nenahrazuje, ale posiluje jeho roli a zprostředkovává mu spolehlivější a detailnější poznatky, na základě nichž může uplatňovat svůj profesní skepticismus, zvyšovat hodnotu a provádět kvalitnější audity.

Pro auditorskou profesi je dnes klíčové najít optimální rovnováhu mezi daty, technologiemi a poznatky auditora. Jakmile se to podaří a dovednosti a zkušenosti auditorů budou účinně doplněny technologickým potenciálem, přinese to všem zainteresovaným subjektům kompetentnější a hodnotnější audit. Právě v této oblasti je přínos moderních technologií nejmarkantnější.

 

Tento článek byl původně zveřejněn v časopise Accounting Today.

Shrnutí

Nejdůležitější je stále odborný úsudek auditora a jeho zkušenosti a znalost příslušného odvětví ekonomiky. Jen díky dokonalé znalosti procesu auditu je možné moderní technologie nasadit právě v těch oblastech, kde budou mít největší dopad.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter