Jak se mohou banky dostat k jádru SME businessu pomocí inovativních řešení?

Autor Maxim Vrána

EY Česká republika, Associate Partner – Sales Director

Maxim je obchodním ředitelem a zaměřuje se na business development v bankovním, pojišťovnickém a energetickém sektoru. Má bohaté zkušenosti s projekty z oblasti informačních technologií.

6 min. čtení 14. června 2020
Související témata Financial Services

Fintech společnosti využívají prostoru na trhu a poskytují SME pestrou, digitální nabídku služeb, které dříve byly doménou jen bank.

Malé a střední podniky (SME) jsou zdrojem růstu pro českou ekonomiku a slouží jako hnací motor inovací, vývoje a vzniku nových pracovních míst. Ačkoliv neexistuje jednotná definice malých a středních firem, typicky se bavíme o podnicích zaměstnávajících 10 až 250 lidí s ročním obratem mezi 2 až 50 mil. EUR (definice Evropské komise, české banky ohraničují SME segment obratem do 300–500 mil. Kč). V Česku takové firmy tvoří 55 % HDP a skoro 70 % pracovních míst[1], přesto se velká část z nich potýká se společnými problémy jako např. přístup k pracovní síle, financím či nedostatečnou expertízou potřebnou pro růst. 

V posledních týdnech otřásla celým světem pandemie Covid-19. Česká ekonomika prochází obdobím, kdy firmy a obchody operují se sníženými kapacitami, nebo úplně pozastavily provoz. Tato proluka v provozu a snížení příjmu pro SME sektor vytváří na finančním trhu rapidně navýšenou poptávku po financích, a banky tak čelí výzvě, jak poskytnout svým klientům dostatek finanční a klientské podpory.

Již před vypuknutím pandemie, svět, kdy banky měly monopol nad sektorem SME a jejich bankovními potřebami, začal postupně mizet. Podle EY 2019 Global Fintech Adoption Index[2] 25 % malých a středních firem využilo za předcházejících 6 měsíců služeb fintech společností (v oblastech: platby, cashflow management, úvěry, pojištění). Služby jako platby a cashflow management samostatně využívá z nabídky fintech společností dokonce více než polovina SME firem. Adaptace fintech služeb roste, byť ještě není tak vysoká jako v nepodnikatelském sektoru. Tam je procento uživatelů, kteří využívají fintechové služby už 64 %.

Fintech firmy a velké technologické společnosti (tzv. „big techs“) posouvají laťku kvality služeb výše pro celé finanční odvětví. Zaměřují se na nabídku plně digitálních služeb, prostřednictvím nových technologií např. API a možností open bankingu umožnují tyto inovativní služby např. onboarding nových klientů a úvěrový proces v reálném čase, navíc v uživatelsky přívětivém prostředí. Díky tomuto posunu se na trhu objevily produkty jako instantní peer-to-peer payments, online správa financí vč. napojení na účetnictví či online prodej úvěrů. Tato vlna digitálních inovací začala v retailovém sektoru, kde už je několik let možné v online režimu nové produkty zakládat. Nyní se objevují i řešení pro SME, které posouvají nabídku blíže k potřebám firem.

Hlavní důvody SME k využití služeb fintechů

Zdroj: EY Global Fintech Adoption Index 2019

Pozn.: Hodnota představuje procento SME společností vyžívajících fintech služby, které zvolily daný důvod jako jeden ze tří nejdůležitějších při rozhodování mezi fintech firmou a tradiční finanční institucí.

Vyšší variabilita služeb se umisťuje podle průzkumu EY jako hlavní důvod, proč se SME čím dál tím častěji obracejí na fintech společnosti pro produkty z oblasti finančních služeb. Dalšími důvody jsou dostupnost 24/7, jednoduchost registrace a možnost individualizace služeb.

Ze světa se můžeme podívat na příklad Amazonu, který poskytuje začínajícím firmám platformu, která má za úkol pomoct jim nastartovat jejich podnikání. Na této platformě najdou návody s tím, jak produkt správně prodat, jeho distribuci či naučná videa od známých podnikatelů jako Mark Cuban. Zároveň mají všechny faktury digitálně uschovány a kdykoliv k dispozici a mohou využít služeb jako správa zásob, pomoc s nastavením cen či analytické zprávy.[3] Podobnou cestou se vydal Google, který vytvořil platformu pomáhající SME s výběrem produktů za účelem zviditelnění a rozšíření jejich podnikání.[4]

Aby banky udržely svou dominanci na SME trhu, musí pronikat k jádru podnikání svých klientů a podporovat jejich růst

Digitalizace a nové technologické možnosti způsobují, že postavení na trhu se může rychle změnit. Se vzrůstající konkurencí na trhu tak banky musí poskytovat perfektní základní služby. Tradičním příkladem je provozní či investiční financování. Malé a střední podniky se obrací na banky pro financování svých inovací, investic či hledání nových trhů. Tato základní služba však někdy neprobíhá hladce. Podle průzkumu Allianz byl v roce 2019 v Eurozóně rozdíl mezi financemi potřebnými pro SME a těmi reálně poskytnutými 3 % HDP[5]. V České republice je ale situace podle stejného průzkumu ještě výrazně negativnější. Tato situace se vlivem pandemie Covid-19 ještě podstatně zvýraznila a banky budou čelit zvýšené poptávce po financích

Navíc, banky potřebují své základní služby zjednodušovat, aby držely krok s měnícími se klientskými potřebami – rychlý, digitální onboarding nových klientů, využití moderní technologie pro efektivnější AML a KYC procesy. Banky taktéž mohou využít nové nástroje pro spolehlivější posouzení úvěrového rizika jako např. psychografický skóring. Covid-19 odkryl nedostatky v současném skóringu SME klientů, který probíhá na základě historických výsledků. Nicméně výpovědní hodnota těchto údajů se v posledních týdnech razantně snížila a pro banky bude existovat pobídka začít využívat inovativní verze skóringu, ve kterém budou schopny posoudit úvěruschopnost SME klientů nejen podle jejich historických výsledků, ale také využit dalších ekonomických a socio-demografických dat pro vytvoření prediktivních modelů a přesnějšího posouzení úvěruschopnosti svých klientů.

Nicméně soustředit se pouze na základní služby pro SME nebude stačit. Aby si banky zajistily solidní pozici na SME trhu i v dlouhodobém horizontu, musí se zaměřit na vytvoření jasně definované propozice pro své klienty, budovat partnerství se svými klienty a nabídnout jim řešení pro růst a kontrolu jejich businessu:

  • Pomoc SME propojit se s ekosystémem dodavatelů, distributorů a dalších SME
  • Využití své expertízy z jednotlivých odvětví a regionů a pomoci identifikovat obchodní příležitosti a rizika
  • Podpořit produktivitu SME prostřednictvím řešení jako cash-flow management, HR, daně či implementace nových regulatorních standardů

Pomoct svým SME klientům s řízením jejich podnikání a následným růstem bude klíčové v budování vzájemně prospěšného vztahu mezi bankami a SME. Jako součást své nabídky banky mohou použít umělou inteligenci (AI) k poskytnutí nonstop pomoci svým zákazníkům skrz chatboty či virtuální asistenty. Moderní technologie umožňují bankám nahlédnout do podnikání svých klientů lépe, než tomu bylo v minulosti, a sloužit jako pomocná ruka při správě jejich financí, hledání příležitostí pro růst a implementaci nových regulací.

Tato pomoc SME bude teď ještě kritičtější, kdy se společnosti této velikosti se potýkají se sníženými či nulovými příjmy a obrací se na banky s žádostmi o půjčky a pomoc pro překonání současných finančních problémů. Při komunikaci s klienty se banky budou zaměřovat na digitální kanály a personalizaci na základě odvětví, míry zasažením koronavirem či velikosti podniku. S tímto souvisí uživatelská zkušenost, kdy klienti budou vyžadovat jednoduché a rychlé řešení s dostupnou online podporou. Nicméně hlavním prvkem těchto aktivit je digitalizace procesů, která nejenže zastřešuje online komunikaci s klienty, ale poskytuje klientům jednoduchý přístup k bankovním produktům. Pro SME je v současné chvíli největší potřebou rychlý přístup k financím. Digitalizace procesů umožní bankám nabízet plně funkční proces, ve kterém si jejich SME klient může zažádat o půjčku podle svých preferencí, provést identifikaci, projít skóringem a dostat peníze na svůj účet během desítek minut. 

České banky se ocitají v pozici, kdy je před nimi velká příležitost rozšíření svých příjmů a vlivu na SME trhu. Fintech společnosti v Česku ještě nejsou tolik rozvinuté, ale jejich tlak v souladu s trendy v západní Evropě poroste. Současná krize likvidity SME je výzva pro české banky, jak pomoci nastartovat českou ekonomiku a zároveň vytvořit základnu SME klientů, se kterými budou mít provázanější vztah než v minulosti a která bude představovat potenciál pro posílení tržní pozice.  

Využití fintechů podle typu služby

Zdroj: EY Global Fintech Adoption Index 2019

Pozn.: Hodnota představuje procento SME společností, které využily alespoň jednu službu z nabídky fintech v dané kategorii.

Příkladem úspěšných fintechů v ČR je Cashbot. Cashbot je alternativou ke klasickému bankovnímu financování a umožňuje podnikatelům a menším firmám rychle získat prostředky, které mají vázané ve vystavených fakturách. Služba je kompletně online, bezpapírová a klientsky velmi jednoduchá. Díky automatizaci interních procesů probíhá úvěrové posouzení klienta v reálném čase a klient tak může mít peníze na svém účtu v rámci několika málo hodin. Cashbot vznikl ve spolupráci s poradenskou společností EY, která ho postavila na principu Plug & Play platformy, což umožňuje jednoduchou integraci do dalších IT systémů. Součástí je inovativní modul posouzení rizika, vyžívající např. jako první v ČR psychologický skóring.

[1] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/7/translations/en/renditions/native
[2] https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index
[3] https://www.thedrum.com/news/2019/08/22/amazon-delivers-suite-150-new-tools-and-services-smes
[4] https://techcrunch.com/2019/06/27/google-for-small-business/
[5] https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/EuropeanSMEs_09042019.html

Shrnutí

Moderní technologie umožňují bankám nahlédnout do podnikání svých klientů lépe, než tomu bylo v minulosti, a sloužit jako pomocná ruka při správě jejich financí, hledání příležitostí pro růst a implementaci nových regulací. Pomoct svým SME klientům s řízením jejich podnikání a následným růstem bude klíčové v budování vzájemně prospěšného vztahu mezi bankami a SME.

O tomto článku

Autor Maxim Vrána

EY Česká republika, Associate Partner – Sales Director

Maxim je obchodním ředitelem a zaměřuje se na business development v bankovním, pojišťovnickém a energetickém sektoru. Má bohaté zkušenosti s projekty z oblasti informačních technologií.

Související témata Financial Services
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)