Služby v oblasti finanční konsolidace a reportingu

Integrovaný, rychlý a automatizovaný proces skupinové konsolidace je základem pro všechny ostatní finanční funkce. V rámci jediného nástroje lze vyřešit statutární, regulatorní a manažerský reporting, ale také plánování nebo reporting nefinančních ukazatelů. Mnoho společností se však stále potýká s nepropojenými systémy a manuálními procesy vedoucími k chybám. 

Nabídka specializovaných služeb EY

Společnost EY nabízí komplexní poradenské služby v oblasti konsolidačních a reportingových řešení. Počínaje vyhodnocením současného stavu konsolidované závěrky a navržením možných alternativ přes poradenství při výběru vhodného nástroje a dodavatele až po ucelenou podporu v průběhu implementace nového konsolidačního a reportingového systému. To vše na základě zkušeností z trhu, znalostí regulatorních požadavků a systémových řešení a zároveň s přihlédnutím ke konkrétní situaci, požadavkům a omezením.

Návrh řešení

 • Zmapování současného procesu zahrnující identifikaci úzkých míst i osvědčených postupů.
 • Analýza vstupů a návrh optimálního procesu sběru dat včetně kontrolních mechanismů.
 • Návrh datového modelu a nastavení parametrů konsolidace.
 • Analýza požadovaných výstupů a návrh flexibilní reportingové struktury.
 • Doporučení vhodných systémových řešení na základě zkušeností z trhu, ale s ohledem na potřeby klienta.

Konfigurace systému

 • Podpora při komunikaci požadavků vybranému implementačnímu partnerovi.
 • Kritické zhodnocení systémového nastavení s ohledem na požadavky klienta.
 • Služby projektového managementu v průběhu celého projektu.

Migrace dat

 • Analýza požadavků na migraci historických dat a jejich granularitu.
 • Podpora při přípravě dat pro migraci a jejich následné kontrole. 

Uživatelské testy

 • Školení uživatelů.
 • Asistence při tvorbě testovacích scénářů.
 • Monitorování stavu testování.

Pomůžeme s návrhem optimálního nastavení nového konsolidačního procesu:

1 | Posouzení a sběr dat

Posouzení procesu sběru dat a návrh jeho optimalizace, konkrétně:

 • automatizace v oblasti zpracování dat a jejich úprav;
 • nastavení kontrolních mechanismů nad reportovanými daty;
 • nastavení pravomocí a zodpovědností pro poskytování, úpravy a schvalování dat;
 • revize harmonogramu závěrky za účelem zkrácení doby dodání.

2 | Datový model a konsolidace

Návrh datového modelu a nastavení parametrů konsolidace, zejména:

 • vytvoření skupinové účtové osnovy vyhovující požadavkům reportingu;
 • návrh převodních můstků mezi vstupními daty a skupinovými účty;
 • nastavení procesu odsouhlasení vnitroskupinových transakcí;
 • nastavení eliminací a dalších automatických i manuálních konsolidačních úprav.

3 | Výstupní reporting

Analýza požadovaných výstupů a návrh flexibilní reportingové struktury, například:

 • kompletní konsolidovaná databáze;
 • statutární reporting na individuální i konsolidované úrovni;
 • manažerský reporting a reporting pro investory;
 • regulatorní reporting.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.