Forenzní služby a podpora integrity

Pomáháme klientům bojovat proti podvodnému jednání, dodržovat předpisy a zachovávat integritu. 

Podmínkou důvěry ze strany investorů je i dobrá pověst firmy. Úspěšnou organizaci charakterizuje mimo jiné vůle dostát svému slovu, respektovat právní předpisy a chovat se eticky. V našem týmu forenzních služeb a podpory integrity působí odborníci, kteří mají s ochranou i obnovou dobrého jména a finanční pověstí podniků značné zkušenosti. Společnostem a jejich právním oddělením asistujeme při posuzování skutkového stavu, řešení sporů či řízení regulačních rizik. Důraz kladený na integritu a soulad s platnými zákony umožňuje firmám účinněji spravovat také etická a reputační rizika.

Využijte naší orientace v komplexních prostředích a zkušenosti s analýzou, vlivu postojů, kultury a zátěže na chování zaměstnanců, či s efektivním uplatňováním datové analytiky. Získáte tak větší jistotu v oblasti compliance a dostatek informací, abyste nastalou situaci vždy správně vyhodnotili. Cílem EY je budovat firemní kulturu založenou na integritě a plnění proklamovaných záměrů.

virtual analytics infrastructure

Platforma EY Virtual

Pokročilá forenzní datová analýza kombinující lidský faktor s prvky umělé inteligence.

Zjistit více (EN)

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.