Jak audit posiluje důvěru

5 min. čtení 10. října 2019

Program Sustainable Audit Quality podporuje týmy EY při provádění vysoce kvalitních auditů, které zvyšují důvěru investorů ve firmy.

Mou nejvyšší prioritou v EY je a vždy bylo poskytování vysoce kvalitních auditů. To je to, co každý den motivuje mě a více než 75.000 profesionálních auditorů po celém světě.

Vysoce kvalitní audity jsou počátečním a koncovým bodem v inspirující jistotě a důvěře na kapitálových trzích, při podpoře ekonomického růstu, plnění veřejných zájmů a vytváření lepšího pracovního světa.

Abychom pomáhali plnit tyto cíle, spustila společnost EY program Sustainable Audit Quality (SAQ). Od jeho spuštění v roce 2015 byly do programu SAQ zahrnuty nové pokroky v oblasti technologií, program pomohl při zdokonalování projektového řízení pomocí programu Milestones, byla podpořena komunikace prostřednictvím klientského portálu EY Canvas Client Portal
a byl zaveden EY Digital Audit.

SAQ se zaměřuje na klíčové iniciativy v šesti pilířích:

Plnění veřejných zájmů

Program SAQ se skládá ze šesti pilířů, které však mají jeden společný základ: odpovědnost plnit veřejné zájmy. Tato odpovědnost podporuje každý z pilířů a je základem pro záměr EY vytvářet lepší pracovní svět.

Provádění vysoce kvalitních auditů s nezávislostí, integritou, objektivitou a profesionálním skepticismem je jádrem plnění veřejných zájmů. Je to zásadní role, která pomáhá dodávat důvěru a jistotu v kapitálové trhy.

Plnění veřejných zájmů je o tom, pamatovat si, že auditoři EY jsou zde pro investory, kteří se při svém rozhodování spoléhají na transparentní, informativní a přesné finanční zprávy.

Organizace EY se připravuje na audity budoucnosti. Při zrychlujících se množství změn je zásadní, abychom tyto změny předvídali.

Investoři nejsou jediní, kdo je závislý na vysoce kvalitním provádění auditů a vytváření finančních zpráv. Při důležitých rozhodnutích se na vysoce kvalitní audity spoléhají mimo jiné zaměstnanci, penzisté, dodavatelé a věřitelé. Jedná se
o rozhodování o tom, pro koho pracovat, zda budou mzdy vypláceny včas, zda jsou investice bezpečné a s kým obchodovat.

Provádění vysoce kvalitních auditů – udržitelně a konzistentně na celém světě – je klíčovou oblastí. Organizace EY se také připravuje na audity budoucnosti, které se budou lišit od současných auditů. Při zrychlujících se množství změn je zásadní, abychom tyto změny předvídali.

Budeme muset dále vybavovat pracovníky EY nejmodernějšími technologiemi. Budou potřebovat také nové kompetence zahrnující technologie a analýzy, zatímco týmy budou stále častěji využívat specialisty v oblastech, jako jsou daně, podvody, oceňování, kybernetika a IT. Tento multidisciplinární model bude v kombinaci s využíváním nových technologií lépe rozpoznávat rizika a zvýší kvalitu auditů.

Šest pilířů a základ SAQ pomůže auditorům EY při přípravě auditu budoucnosti. Stále je před námi hodně práce a společnost EY je připravena přijmout tuto výzvu – a nadále mít jako hlavní prioritu poskytování vysoce kvalitních auditů.

Souhrn

Felice Persico, EY Global Vice Chair – Assurance, říká, že vysoce kvalitní audity pomáhají vnášet důvěru a jistotu na kapitálové trhy a musí být nejvyšší prioritou organizace. Abychom pomáhali plnit tyto cíle, spustila společnost EY v roce 2015 program Sustainable Audit Quality (SAQ). Má šest pilířů: vedení musí jít příkladem; výjimečné talenty; technologie a digitální audit; zjednodušování a inovace; umožňování a podpora kvality; a odpovědnost. Program SAQ se neustále rozvíjí, začleňuje nové kompetence a technologické pokroky pro lepší identifikaci rizik a zlepšování kvality auditů.

O tomto článku