Zdravotnictví

Nejde jen o dílčí „kosmetické“ změny. Zdravotnictví jako segment čeká nejen v Česku hluboká strukturální transformace. 

Stárnoucí populace, častější výskyt chronických nemocí, zvyšování životní úrovně i v teprve se rozvíjejících ekonomikách a nové modely úhrad zdravotní péče – to všechno jsou faktory, které zásadním způsobem mění charakter současného zdravotnictví, a to globálně.

Organizace zabývající se zdravotní péčí musí tyto výzvy akcentovat a zároveň držet krok s digitálními inovacemi, které přinášejí nejen nové příležitosti, ale i nová rizika. 

Technologie posilují roli pacientů, analýzy prováděné v reálném čase zkvalitňují zdravotní péči a do popředí se dostává i význam prevence. Na druhou stranu ale to všechno také otevírá dveře novým netradičním konkurentům stávajících institucí. 

EY s klienty ze zdravotnického sektoru spolupracuje zejména na restrukturalizaci a optimalizaci jejich ekonomických modelů, na strategiích v oblasti lidských zdrojů a provozních struktur a také např. v oblasti digitalizace. 

Naše poradenské služby klientům pomáhají vyrovnat se s tlaky na snižování nákladů a maximálně využít potenciál datové analytiky a nových technologií ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

Díky tomu mají naši klienti náskok před konkurencí a svým pacientům jsou schopni poskytovat kvalitnější péči.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.