3 min. čtení 18. června 2018
entrepreneur examining prototype

Svět pojišťovnictví se mění a klade na poskytovatele nové nároky

Autor

EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

3 min. čtení 18. června 2018
Související témata Finanční služby Pojišťovnictví

O budoucím úspěchu v oboru bude bez ohledu na přínosy moderních technologií rozhodovat schopnost přilákat, rozvíjet, a nakonec i udržet patřičně kvalifikované odborníky.

Podnikání pojišťoven se ocitá pod enormním tlakem. Vzájemné prolínání lidského faktoru, technologií a tržních sil mění zažitou podobu rolí a procesů – od návrhu a prodeje produktů přes upisování rizik a likvidací pojistných událostí až finance, pojistnou matematiku či IT. Z předpokládaných dopadů technologického vývoje na segment pojišťovnictví stojí obzvlášť za pozornost následující:

  • Valnou většinu zpracovávaných transakcí a výpočtů v oblasti úpisu rizik, likvidace škod, či financí budou provádět roboti a specializovaný software.
  • Běžné dotazy ohledně stavu nahlášené škody,  prodloužení smlouvy a vypořádávání pojistné události zastanou chatboti řízení umělou inteligencí.
  • Prostřednictvím senzorů připojených k IoT budou v reálném čase shromažďovány nejrůznější informace jako meteorologické údaje, hodnoty průtoku vody, charakteristiky o stylu jízdy, aktivitě a tepové frekvenci osob a celá řada dalších faktorů.
  • Stav majetku a populace budou ověřovat drony a satelity – ať již za účelem posouzení rizika před sjednáním pojistky, nebo kvůli vyčíslení škod způsobených rozmary počasí.

Navzdory přínosům a efektivitě transformačních technologií půjde ale i nadále především o lidský kapitál, jehož význam poroste. Z rozvoje a udržení talentů se stane naprostá priorita managementu, jejíž zvládnutí bude rozhodující pro další úspěšné působení na trhu.

Vzhledem k mizejícímu prostoru pro vzájemnou osobní interakci lze usuzovat, že hlavní devízou kvalifikovaných pracovníků se stane další rozvoj zákaznické spokojenosti. Neméně důležitá pak bude i úspěšná změna procesů, postupů, dovedností a technologií pro nově vznikající produkty a jejich hodnotovou nabídku.

Spolu s nástupem dynamických multidisciplinárních týmů, za jejichž řízení budou odpovídat samotní členové, dojde také k posunu samotných rolí a odpovědností. Na jednotlivce připadne více odpovědnosti a budou působit i za hranicí své hlavní specializace. Pozice budou i ve zvýšené míře obsazovány nekmenovými zaměstnanci, resp. vzdálenými a externími pracovníky.

Čtveřice předpokladů pro zvládnutí transformace – a dosažení úspěchu

Ve snaze získat náskok před konkurencí vsadilo mnoho pojišťoven na inovační řešení a partnerství s firmami zaměřujícími se na technologická řešení (tzv. InsurTechs). Ačkoliv se bezesporu jedná o přínosnou iniciativu, sama o sobě nestačí. Úspěšné působení na trhu je podmíněno existencí následujících faktorů:

  1.  Jasná vize jak budou v budoucnu fungovat. Pojišťovny musí prioritně urychlit a navýšit investice do automatizace rutinních procesů. Naopak lidé budou zapojeni do činností, jež přinášejí vyšší hodnotu, typicky návrh nových produktů, analýzy chování zákazníků, identifikace potenciálu pro cross-selling a up-selling, nebo definice a detekce anomálních pojistných událostí.
  2. Rámec pro utváření strategických rozhodnutí. V této souvislosti je třeba stanovit jasnou prioritizaci investic, které povedou k naplnění cílů společnosti, zajistí okamžité přínosy a podpoří udržitelný růst. Vzhledem k tomu, že není možné investovat do veškerých oblastí najednou, musí mít vedení k dispozici  správné nástroje a informace, které jim pomohou se rozhodovat efektivně a ve správný čas.
  3. Výjimečná schopnost rozvíjet talentované zaměstnance. Není pochyb o tom, že vysoce kvalifikovaná pracovní síla představuje značnou konkurenční výhodu. Vyhledávání a udržení perspektivních zaměstnanců, včetně adekvátní podpory rozvoje a řízení lidského kapitálu, by tak na seznamu investičních priorit všech pojišťoven mělo figurovat na předních místech. Nehledě na očekávané snižování počtu zaměstnanců budou výkonní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci neustále velmi žádaní, neboť jejich zkušenosti a znalosti budou tvořit jeden z pilířů firemní strategie.
  4. Firemní kultura vysoké podpory inovací. Úspěšné narušení „zažitých pořádků“ vyžaduje nemalé úpravy organizační struktury, jakož i firemní kulturu schopnou se přizpůsobit neustálým změnám. Bude na vrcholovém vedení, aby podnítilo tvorbu kreativních řešení, odpovídajícím způsobem nastavilo vyšší míru ochoty přijímání potenciálních rizik  a podporovalo ty zaměstnance, kteří mají vysoké nasazení zavádět prosazované změny a jít tak ostatním kolegům příkladem.

 

 

Souhrn

Pojišťovnictví bude muset více než kdy dříve spoléhat na kvalifikovanou pracovní sílu. Vzhledem k ubývajícímu prostoru pro vzájemnou interakci bude hlavní devízou lidských pracovníků zajišťování spokojenosti klientů s poskytovanými službami.

O tomto článku

Autor

EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

Související témata Finanční služby Pojišťovnictví