Implementace IFRS 17

Pojišťovnictví

IFRS 17, nový mezinárodní standard upravující účtování pojistných smluv, představuje největší změnu v této oblasti za poslední desetiletí. Náš zkušený tým dobře rozumí ekonomickým i technickým aspektům, které implementace tohoto standardu přináší, a pomůže vám se plněním jeho požadavků tak, aby vše bylo v souladu s vašimi transformačními programy v oblasti financí.

Související témata Pojišťovnictví Finanční služby

Nabídka specializovaných služeb EY

IFRS 17 na jedné straně staví před pojišťovny mimořádné výzvy, avšak současně též představuje příležitost k modernizaci technologií a nástrojů pro analýzu a správu dat, které pojišťovna využívá v oblasti financí, pojistné matematiky, či řízení rizik. I když přístup pojišťoven k projektu implementace nového standardu může být rozdílný, obecně lze předpokládat, že dopad na klíčová účetní data, systémy a procesy bude zcela zásadní. 

Výhodou našeho týmu je vedle naší odbornosti v mezinárodních účetních standardech rovněž dokonalá znalost odvětví pojišťovnictví. To nám umožňuje poskytovat klientům efektivní podporu při plnění požadavků nového standardu, tak aby jeho implementace byla v souladu s jejich transformačními programy v oblasti financí a řízení rizik i s jejich celkovými podnikatelskými cíli. Pro pojišťovny, které mají zájem o komplexní řešení, realizujeme projekty, které jdou za hranici automatizace účetního výkaznictví a zaměřují se na celkovou integraci oblasti financí, pojistně-matematické funkce a řízení rizik, s cílem vytvořit dlouhodobou přidanou hodnotu pro klienta. 

Proč spolupracovat při implementaci IFRS 17 s EY? 

Pomůžeme vám zorientovat se v požadavcích nového standardu a restrukturalizovat vaši organizaci tak, abyste jeho implementaci úspěšně zvládli. Nabízíme vám: 

  • Detailní znalost dopadů, které bude mít nový mezinárodní standard na fungování pojišťoven
  • Vývoj nových provozních modelů využívajících nejmodernější technologie, které integrují finance a pojistně-matematickou funkci
  • Detailní znalost dostupných technologických řešení i dodavatelů, kteří je nabízejí, včetně osvědčené metodiky pro jejich vyhodnocování, nástroje pro výběr a technologie 
  • Partnerství a spolupráci s předními technologickými firmami
  • Zkušenosti s řadou úspěšně realizovaných projektů zabývajících se implementací požadavků IFRS 17 a integrací financí a pojistně-matematické funkce
  • Široký soubor znalostí, dovedností a zkušeností nutných pro celkové naplnění požadavků nového standardu
  • Akcelerátory urychlující implementaci řešení a zároveň snižující související rizika

Záznam webcastu k IFRS 17: Diskusní návrh novely 

V pátek 5. července 2019 jsme diskutovali o nově zveřejněném návrhu novely IFRS 17 a o dopadech, které novela bude mít na pojišťovny i celé odvětví pojišťovnictví. 

 

Přehrát záznam

Přečtěte si naše nejnovější účetní alerty. Jejich úplný seznam najdete zde

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.