4 min. čtení 25. března 2019
Father daughter dancing hallway

Digitální transformace zamíchá kartami na pojišťovacím trhu

4 min. čtení 25. března 2019
Související témata Pojišťovnictví Finanční služby

Klíč k budoucímu úspěchu pojistitelů spočívá nejen v efektivním využívání digitálních technologií, ale také v dokonalé schopnosti naslouchat potřebám klienta.

Tempo technologického vývoje se neustále zrychluje a současní spotřebitelé si navykli na vysokou kvalitu a nepřetržitou dostupnost služeb. Jedná se o výsledek působení maloobchodních gigantů a jejich snahy posilovat důvěru a loajalitu zákazníků tím, že budou klást důraz na interakci s klientem, využívání analytických nástrojů, nabízené produkty a produktivitu společnosti. Chtějí-li poskytovatelé finančních služeb i nadále obstát, měli by tohoto příkladu následovat, to jest rozšířit dostupnost nabízených služeb a učinit z klienta ústřední bod svého podnikání.

Pro pojišťovací instituce platí výše uvedené dvojnásob. Prostřednictvím dynamicky měnícího se portfolia uzpůsobených digitálních produktů a souvisejících služeb mohou k transformaci celého odvětví významně přispět a zlepšit tak jeho vnímání v očích veřejnosti. Není to však tak jednoduché, jak se může zdát, jelikož většina  současných či potenciálních klientů komunikuje pouze sporadicky. Kromě toho mají potenciální klienti mnohdy omezený či zcela chybějící přehled o profilu rizik, kterým jsou vystaveni, což jim následně znemožňuje úroveň pojistné ochrany odpovídajícím způsobem ověřit. 

Přístup k pojištění se dramaticky mění

O tom, jak se pojistitelům v podnikání povede, rozhodne zejména kvalita vztahu s klienty a jejich spokojenost s nabízenými produkty a službami. Nové poptávce je třeba se přizpůsobit a vzájemné vztahy systematicky prohlubovat. Lze očekávat, že fungování celého odvětví v dané souvislosti projde radikální proměnou. Veškerá data, oznámení a další informace budou okamžitě a snadno dosažitelné prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní, umožňující klientům lépe vyhodnotit svou celkovou finanční situaci. Důkladnější porozumění rizikům rovněž pomůže začlenit  i miliony těch, kteří nyní nemají dostatečný přehled o své finanční situaci či rizicích a vůbec poprvé v životě tak získají možnost se na takovém řízení aktivně podílet. 

Poznatky o chování klientů umožní pojišťovnám nabízet včasnou a odpovídající pojistnou ochranu, zohledňovat priority jednotlivce, jakož i přihlížet k zdravějšímu a bezpečnějšímu způsobu života. Hodnota takové pojistné smlouvy stoupne, díky čemuž se lidé z nastalé události rychleji zotaví a budou mít tak více času naplňovat své sny. 

Součástí běžné nabídky produktů se stane vysoce flexibilní pojistné krytí zohledňující životní styl a specifika každého z nás.

Posílit digitalizaci pojišťovnictví

Ucelenější přehled o relevantních rizicích každého klienta i vyšší míra jejich připravenosti umožní poskytovatelům lépe zhodnotit, zda je dosažení dlouhodobých cílů pro klienta reálné, nebo zda bude výhodnější parametry pojištění upravit. 

Digitalizace procesů přinese výhody oběma stranám. Zrychlí a zlepší se kvalita upisování rizik i následné vyřizování pojistných nároků.  Procesy se všeobecně zjednoduší a k jejich vyšší efektivitě přispěje také zapojování umělé inteligence (AI), strojového učení i robotiky. Vedle poklesu škodního průběhu je však mnohem nejdůležitější, že podstatně vzroste počet pojistitelných rizik.

Systémové výzvy a možnosti jejich překonání

  1. Pojišťovnictví si musí zcela osvojit co možná nejširší spektrum digitálních technologií, od datové analytiky a umělé inteligence přes kybernetické a vizualizační systémy až po telematiku a nejrůznější nositelná či připojená zařízení (IoT). Za tímto účelem je třeba vybudovat řadu partnerství i ekosystémů, jež pojišťovnám zajistí nezbytné odborníky a znalosti, a stanou se tak ve velmi krátké době klíčovou konkurenční výhodou.
  2. Obecně v sektoru panuje nízká míra důvěry a dopadají na něj také stále přísnější předpisy o ochraně osobních údajů a klientských dat. Úkolem pojišťoven je důvěru znovu obnovit, využít existující vazby k získání potřebných dat a zajistit tak tvorbu hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Zároveň však musí pružně reagovat na neustálé změny regulatorního a legislativního prostředí.
  3. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je problémem i zde. Pojišťovny dnes hledají odborníky se zcela odlišnými dovednostmi než dříve. Kromě neustálého rozvíjení stávajících odborností je třeba do odvětví přilákat rovněž datové analytiky a odborníky na digitální technologie. A proto je klíčovým předpokladem úspěšného podnikání i správná organizační struktura společnosti.

Využijte naše poznatky k rozvoji vlastního potenciálu 

V daném vysoce konkurenčním prostředí je zvládnutí digitální transformace alfou a omegou udržitelné konkurenceschopnosti. Cestou k naplnění takto stanovených cílů je propracovaný transformační plán a jeho pečlivé dodržování. Je třeba změnit zažité způsoby uvažování, postavit nové provozní modely, a zcela se přeorientovat na klienta a jeho potřeby.

Podívejte se, jak vám členové globální expertní skupiny EY pro pojišťovnictví mohou s transformací podniku pomoci a využijte jejich know-how a zkušenosti se zaváděním digitální architektury a zkvalitňováním zákaznické zkušenosti

Souhrn

Vyšší individualizace pojistné ochrany bude podmíněna efektivním uplatňováním digitálních technologií. Pojišťovny musí být aktivní, pohotové a schopné reagovat na potřeby a preference klientů – podaří-li se jim vytěžit maximum ze stávajících vztahů, obnovit důvěru v poskytované služby a zpřístupnit své produkty a služby bez rozdílu všem, čímž získají významnou konkurenční výhodu. 

O tomto článku

Související témata Pojišťovnictví Finanční služby