Lead2car je řešení CRM ušité na míru automobilovým hráčům.

CRM (Customer Relationship Management) obecně značí systém, který se používá napříč obory pro zefektivnění procesů a práce se zákazníky.   

 

Znáte očekávání Vašich zákazníků?

My ano. A díky lead2car Vás žádná již nepřekvapí.

Lead2car je vyvinuto na základě výše uvedených zjištění, aby dokázalo uspokojit neustále rostoucí požadavky zákazníků. Na vývoji řešení se podíleli klienti z řad dealerů i importérů, kteří řešení doslova vyšperkovali. Avšak nezůstali jsme pouze u dealerství. CRM řešení lead2car je také vyvinuto pro Importéry, Autobazary a Leasingové společnosti.

Prozkoumejte lead2car.

Klikněte na jednotlivé záložky níže.

Důležité aktivity Vašeho podniku na jednom jediném místě.

Řízení Vašeho podniku dosud nebylo jednodušší.

A co integrace na stávající systémy?

Lead2car se stane Vašim každodenním pomocníkem.

Hlavní přednosti řešení

 • Efektivní řízení podnikání

  Aneb bez lead2car už ani ránu.

  Všechna důležitá data máte k dispozici v reálném čase na jednom jediném místě.

  Lead2car obsahuje předpřipravené klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro řízení vztahů se zákazníky, které vidíte v rámci jednoho systému, v rozhraní lead2car. Každý ukazatel je doplněn vizualizací a máte možnost srovnávat realitu vůči plánu, a mimo jiné, taky třeba Vámi zvolené období se stejným obdobím v minulosti.

  Ve sledování výkonnosti Vašeho podniku se můžete dostat tak hluboko, jak jen Vám to vyhovuje. Pomocí pár kliků můžete kupříkladu sledovat konkrétní obchodní případ, jak se konkrétnímu zaměstnanci daří naplňovat plán či v jaké fázi potenciální zákazníky ztrácíte.

 • Lepší práce se zákazníky

  Aneb více loajálních zákazníků.

  Lead2car nemyslí jen na potenciální zákazníky, nýbrž i na zákazníky současné. Řešení klade obrovský důraz na jejich péči a vytvoření dlouhodobého vztahu.

  Řešení jednoduše rozliší jaký zákazník je aktivní a jaký není aktivní. Přehledně můžete vidět, jak často Vás zákazník navštěvuje, jaké má koníčky, kolik má smluv, jaká je jejich průměrná výše apod.

  Navíc si zákazníky můžete filtrovat dle různých parametrů. Můžete tak třeba oslovit jen zákazníky s určitými zájmy či s určitou výší útraty. Vyfiltrované seznamy zákazníků můžete také jednoduše exportovat do Microsoft Excel, ať už pro účely podkladů pro marketingovou agenturu, tak pro hlubší zkoumání a poznání zákazníků. To zvyšuje efektivitu Vašich marketingových kampaní a hlavně šetří rozpočet. 

 • Automatizace procesů

  Aneb méně administrativy.

  Řešení lead2car disponuje celou škálou automatických procesů napříč pracovními pozicemi, které jsou vyvinuty s cílem ušetřit čas a umožnit Vašim pracovníkům věnovat více času tomu hlavnímu, zákazníkovi.

  Úkoly se zaměstnancům generují na základě automatických procesů, tak již například nemůže nastat situace, že po odeslání nabídky by prodejce zapomněl potenciálního zákazníka dále kontaktovat.

  Lead2car také sleduje a automaticky upozorňuje na výročí zákazníků, ať už jejich narozenin, svátků, končících smluv apod.

 • Snadná integrace na současné systémy

  Aneb žádné starosti navíc.

  CRM řešení lead2car se snadno integruje na Vámi současně používané systémy. Propojení s webovými stránkami, sociálními sítěmi a call centrem rovněž nebude problém.

  V případě dealerství je také možné napojení na DMS (Dealer Management Systém).

  Lead2car je zároveň propojeno s Microsoft Outlook, jenž umožňuje vytvoření karty zákazníka přímo v prostředí Vámi dobře známého e-mailového klienta.

  A nejen to, řešení lead2car je také propojeno s dalšími programy Microsoft jako je Word, OneNote a Teams, se kterými jste zvyklí pracovat.

Lead2car obsahuje celou řádku funkcí.

Postupně se přidávají další a je také možné ušít funkce na míru.

 • Primární funkce

  • Už jen roztříděná data – zákaznická data, která získáváte různými nástroji a systémy se automaticky integrují do lead2car a přiřadí se k danému zákazníkovi, což vytvoří ucelený pohled na daného zákazníka, který budete mít k dispozici na jednom místě, a se kterým se Vám bude lépe pracovat.
  • Datové provázání s dealerskými a importérskými systémy – řešení je možné doslova posadit na Vámi využívané systémy, ať už jste dealerství či importér, což zaručí efektivní výměnu dat a obecně spolupráci mezi Vámi běžně používanými systémy a lead2car
  • Řízení dle prodejních procesů – celý proces je v řešení přednastaven. Lead2car navíc provádí pracovníka jednotlivými kroky, které by se v daném procesu měly stát s cílem zákaznické konverze neboli úspěšného uzavření obchodu.
  • Vytváření dynamických reportů a dashboardů – v řešení jsou předpřipraveny dynamické reporty a dashboardy na základě klíčových ukazatelů výkonnosti. Řešení je velice intuitivní, a proto je možné kdykoliv jednoduše přidat další reporty, jelikož je lead2car propojeno s programem Microsoft Power BI. U reportů si můžete pomocí pár kliků upravit sledované období či vyfiltrovat určité zákazníky, vozidla, obchodní případy nebo zaměstnance.
  • Zákaznická databáze a zákaznická prioritizace – všichni zákazníci jsou na jednom místě, v jednom prostředí. Kromě toho je u nich možné nastavit míru individuálního přístupu. Určitému zákazníkovi či skupině zákazníků je možné nastavit vyšší prioritu, která znamená kupříkladu to, že pokud takový zákazník má výročí (ať už osobní či výročí spojené s vozidlem např. konec financování apod.) danému pracovníkovi se automaticky vygeneruje úkol s kontaktováním zákazníka. Pokud se zvolí míra individuálního přístupu nižší, odešle se při výročí zákazníkovi automaticky individualizované přání.
  • Organizační schéma společnosti – u fleetových zákazníků je možné vytvořit jejich hierarchii a následné vazby, ze kterých prodejci mohou těžit kupříkladu poskytováním lepšího zákaznického servisu.
  • Propracovaný GDPR modul – důležitost GDPR není radno podceňovat, a proto je v řešení implementovaný modul, který zaručí jednání v souladu s těmito pravidly a vždy tak budete vědět, zda daný zákazník dal souhlas s kontaktováním apod.
  • Seznamy zákazníků na jeden klik – všechny zákazníky zobrazíte na jeden klik a pokud chcete, druhým klikem zobrazíte detailní informace o konkrétním zákazníkovi.
  • Monitoring klíčových ukazatelů výkonnosti – KPIs jsou představené včetně jejich požadované výše, řešení samo upozorní, zda jste nad či pod plánem, a to v reálném čase a nebo dle Vámi zvoleného časového období. Vše je zobrazeno v hezkých, dynamických grafech vhodných pro manažerské použití.
 • Zákaznicky orientovaný personál

  • Kompletní přehled o zákazníkovi na jednom místě – v jednom prostředí a pouze na jedné obrazovce máte veškerá data o zákazníkovi kdykoliv k dispozici. Jsou zde také funkce, díky kterým můžete tato data kdykoliv měnit, aniž byste museli přepínat mezi více systémy.
  • Veškerá interakce se zákazníkem na jednom místě - v rámci přehledu o zákazníkovi vidíte také veškeré interakce, které s daným zákazníkem proběhly.
  • VIP zákazníci – systém bere v úvahu i VIP zákazníky, které automaticky detekuje dle zvolených parametrů jako např. výše útraty, počtu dokladů apod.
  • Skenování faktur, občanských a řidičských průkazů – u manuálního zaznamenávání dat do systému může často docházet k překlepům, a tudíž jsme připravili funkci, kdy stačí daný doklad oskenovat a data se sama přiřadí do karty zákazníka.
  • Rozšíření o e-mailového klienta – řešení také oplývá rozšířením integrovaného e-mailového klienta Microsoft Outlook, ze kterého máte možnost přímo zobrazit kartu píšícího klienta a nebo ji rovnou vytvořit v prostředí Microsoft Outlook. Zákaznická data se poté automaticky propíšou do lead2car.
  • Zájmy a hobby – tyto informace pomáhají budovat vztah se zákazníkem. Lead2car s jejich zaznamenáním počítá a je na ně připraveno. Jednou je v řešení zaznamenáte a už si je nemusíte pamatovat, jelikož tyto informace vždy najdete na kartě zákazníka.
  • Příbuzenské vztahy – další prvek, který napomáhá budovat vztah se zákazníky a budovat s nimi dlouholetý obchodní vztah.
  • Aktuální zákaznická dokumentace – veškerá dokumentace zákazníka je přítomna na jeho kartě, a proto ji nemusíte složitě hledat.
  • Testovací jízdy – plánování kapacity a řízení celého procesu testovacích jízd je díky lead2car opravdu jednoduché. Pár kliky zaznamenáte všechny relevantní informace, které se automaticky zaznamenají do zákaznické karty a také karty testovaného vozidla včetně ujetých kilometrů a dalších metrik. Navíc je plánovaní testovacích jízd zabudováno v rámci e-mailového klienta Microsoft Outlook, aby bylo jejich plánovaní ještě jednodušší.
  • Rozlišení rolí – v řešení jsou již nastaveny jednotlivé role, takže ať už jste dealerství, autobazar, leasingová společnost či importér, tak každá pracovní role vidí jen pro ni relevantní obsah. Například prodejce automobilů vidí své úkoly, své zákazníky apod. zatímco vedoucí prodeje vidí všechny prodejce, jejich úkoly, KPIs, a zároveň může prodejcům zadávat úkoly.
  • Automatické třídění leadů (potenciálních zákazníků) – systémy, ve kterých máte vložené kontaktní formuláře se dají navázat na lead2car. V takovém případě by se leady automaticky řadily do dané kategorie dle poptávaného vozidla, např. zákazník vyplní dotazník v rámci konfigurátoru, daný systém zašle informaci a lead2car určí, že se zákazník zajímá o nové vozidlo. O co se daný lead zajímá se dá přímo vyplnit v prostředí e-mailového klienta Outlook. Prodejce tak může jen kliknout a zvolit předmět zájmu daného zákazníka.
  • Identifikace volajícího zákazníka – služba ústředny automaticky detekuje současného zákazníka, pokud máte jeho číslo uloženo a automaticky otevře jeho zákaznickou kartu. Pracovník, tak může klienta ihned oslovit jménem. Díky existující funkcionalitě Microsoft Dynamics 365 lze lead2car dokonce provázat s mobilními telefony Vašich pracovníků a každý hovor se dle telefonního čísla zákazníka přímo prováže s jeho profilem.
  • Dekódování VIN/Modelové klíče pro vybrané značky – stačí zadat VIN kód automobilu a systém automaticky pozná dané vozidlo, pro určení vozidla tak není třeba více informací.
  • Deaktivace vozidel se změnou vlastníka – pokud se změní vlastník vozidla, tak v řešení se změna provede uživatelsky jednoduchým přepsáním údajů. Informace o předchozím vlastníkovi se budou dále držet v rámci historie daného vozidla, ke kterému budete mít kdykoliv přístup.
  • Seznam příslušenství – v kartě zákazníka přehledně, chronologicky vidíte veškeré zákazníkem zakoupené příslušenství. Prodejce se tak může zeptat na spokojenost s již zakoupenými produkty či nabízet produkty, které souvisí s těmi zakoupenými.
  • Identifikace vozidel leasingové společnosti – u těchto vozidel řešení lead2car napáruje řidiče konkrétního vozidla a umožňuje tak marketingu kontaktovat přímo daného řidiče.
  • Sledování fleetových registrací – na základě agregátorů dat je řešení schopno zjistit jaká společnost má registrované jaké vozy a také kdy k registraci došlo, což mimo jiné pomáhá při identifikování příležitostí u fleetových zákazníků.
  • Verzování nabídek – veškerá historie nabídek se zaznamenává a je kdykoliv k dispozici a chronologicky seřazena. Nestane se tak, že byste v prostředí viděli jen poslední předloženou nabídku. Funkce také pomáhá zjistit, jak s daným zákazníkem v budoucnosti pracovat a co ho vůbec nakonec přesvědčilo ke koupi. Navíc si můžete analyzovat jaká nabídka nejlépe funguje napříč zákazníky a dle toho přizpůsobit své jednání.
  • Zadávání úkolů – řešení nabízí tři možnosti, a to:
   • každý pracovník může vytvořit vlastní úkoly,
   • nadřízený pracovník může zadat úkol podřízeným pracovníkům,
   • automaticky vygenerovaný úkol – řešení automaticky generuje úkoly k oslovení zákazníků, a to na zejména na základě jejich osobních výročí (narozeniny, svátek apod.), či výročí jejich plechových miláčků (končící smlouva, konec platnosti STK apod.). Pracovník tak nemusí datumy držet v hlavě, neboť jeho pomocník lead2car mu je automaticky připomene.
  • Automatické rozesílání zákaznické komunikace – jakékoliv výročí, ať už zákazníka, či smlouvy, automaticky odešle komunikaci na daného zákazníka anebo přidá úkol do agendy danému pracovníkovi pro přímé oslovení. Nastavení je čistě na Vás.
  • Plánování schůzek – ať už se jedná o naplánování schůzky s novým či stávajícím zákazníkem, tak postup je uživatelsky velice přívětivý. Daný pracovník pouze vyplní pár polí a schůzka se mu automaticky zapíše do kalendáře a zároveň danému klientovi do jeho karty.
 • Marketing & Prodej

  • Tvoření marketingových kampaní – řešení počítá s tvorbou marketingových kampaní. Stačí jen nastavit název kampaně, milníky a vybrat segment dle kritérií (výše útraty, hobby apod.). Řešení průběžně kampaň vyhodnocuje a není tak zapotřebí trávit čas manuální tvorbou reportů.
  • Automatické rozdělení zákazníků do jednotlivých kroků zákaznické cesty – vždy budete vědět v jakém kroku se zákazníci ztrácí, v jakém nejvíce z nich nakupuje a jednotlivé aktivity, které by se v daném kroku měly uskutečnit, aby došlo k úspěšnému uzavření obchodu.
  • Napojení na sociální sítě – řešení lze napojit na formuláře ze sociálních sítí a automaticky tak sbírat a třídit informace o potenciálních zákaznících.
  • Jednoduchá segmentace zákazníků – třídění zákazníků dle různých parametrů kupříkladu věku, koníčků, útraty apod. Vám pomůže perfektně poznat Vaše zákazníky a na základě těchto zjištění budete schopni lépe mířit marketingové aktivity, a tudíž i šetřit marketingový rozpočet.
  • Zabudovaná umělá inteligence – funkce, která sama identifikuje zákazníky. Řešení také automaticky určí vhodnou chvíli pro kontaktování určitého zákazníka včetně typu nabídky a taky vhodného marketingového nástroje.
  • Dotazníky spokojenosti – po servisní návštěvě, koupě vozu atd. se zákazníkovi automaticky odešle dotazník spokojenosti, po jehož vyplnění se výsledky automaticky vyhodnotí v prostředí lead2car za pomoci grafů.

Naše řešení funguje na platformě Microsoft Dynamics 365

Spojení s Microsoft znamená, že lead2car bude vždy aktualizované řešení a nestane se tak zastaralým.
Platforma Microsoft Dynamics 365 umožňuje propojení s mnoha programy, se kterými jste dennodenně zvyklí pracovat. Podívejte se na některé z nich níže.

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadné je pracovat lead2car.

Video níže blíže ukazuje prostředí lead2car a zároveň popisuje pár úkonů, které zákaznicky orientovaný personál dělá na denní bázi.

Často kladené otázky

Pokud jste nenašli tu svou, kontaktujte nás prosím. Veškeré Vaše otázky rádi zodpovíme.

 
 • Co nabízí lead2car navíc oproti DMS?

  DMS systémy bývají velmi robustní, avšak nejsou zcela vhodné pro veškerou práci se zákazníky.

  Lead2car důležitá data z DMS využívá a umožňuje podstatně snažší práci s jednotlivými záznamy, což umožňuje jednodušší řízení vztahy, jak s potenciálními, tak především se současnými zákazníky.

  Naše řešení nabízí možnost tzv. „deduplikace“ záznamů, je dostupné také z mobilního zařízení – což se hodí při práci “na place” i během testovací jízdy. Umožňuje snadnou práci se souhlasy se zpracováním osobních údajů v souvislosti s GDPR, vytváření a sledování plnění úkolů, jednoduchý test drive management, nabízí vizualizace v reálném čase, díky kterým ihned víte, který zákazník u Vás kolik utrácí, či jak se daří plnit stanovený prodejní plán.

  Zároveň mnoho procesů je zautomatizovaných, což zjednodušuje každodenní práci všech pracovníků.

  A to vše velmi jednoduše a z jednoho místa.

 • Je možné lead2car implementovat na jakékoliv DMS řešení?

  Ano. Lead2car je možné přizpůsobit jakémukoliv DMS řešení.

 • Jak dlouho trvá implementace lead2car?

  U našeho předpřipraveného lead2car řešení trvá implementace do jednoho měsíce od uzavření smlouvy.

  Pokud je vyžadován vývoj funkcí na míru, tak se implementace pohybuje v rozmezí dvou až třech měsíců. Nicméně jak se říká, fantazii se meze nekladou, a pokud budete chtít vyvinout celou řádku funkcí na míru, tak se to samozřejmě odrazí v délce implementace.

 • O kolik se mi mohou díky řešení lead2car zvýšit tržby?

  Vždy záleží, jak je s potenciálem lead2car nakládáno. Zvýšení tržeb o desítky procent je při maximalizaci potenciálu řešení reálné.

  K tomu, aby se řešení vyplatilo, je nutné zvýšit tržby o 10 %. Všichni naši zákazníci nám potvrdili, že toto číslo překonali již v prvních měsících od implementace.

 • Kolik času dokáže řešení ušetřit napříč pozicemi?

  Přesné vyčíslení úspory času je složité, každý zaměstnanec využívá řešení lead2car pro jiné účely.

  Co však lze zaručeně říci je, že lead2car šetří čas všech pracovníků, kteří pracují se zákazníky. Výraznou úsporu času také pocítí řídící pracovníci včetně majitele podniku.

  Čas se šetří prakticky u každého úkonu. Napomáhají tomu automatizované procesy, díky kterým se např. pracovníkům, kteří přímo komunikují se zákazníky, automaticky generují úkoly do jejich každodenní agendy. K jejich vyřizování jim stačí lead2car a není tak třeba informace složitě hledat v jiných systémech.

  To šetří spoustu času a taky to staví pracovníky do role rovnocenných partnerů, kteří myslí na blaho zákazníků, a na které se zákazníci vždy mohou spolehnout.

  U vedoucích pracovníků potažmo majitele se zase jedná o automatické reporty, které vygenerujete pár kliky a výsledkem budou dynamické grafy v programu Microsoft Power BI.

  Zároveň můžete pracovníkům přímo z prostředí lead2car zadávat úkoly, sledovat jejich plnění a následně je vyhodnocovat. Další obrovskou úsporou času je, že lead2car zákazníky rozlišuje dle toho, v jaké části nákupního procesu se nacházejí. To Vám umožní kdykoliv vidět, kolik zákazníků máte v jaké fázi, kde je ztrácíte a taky kolik z nich pravděpodobně uskuteční konverzi.

 • Kolik řešení stojí?

  Cena CRM řešení lead2car se dělí na dvě části, a to: počáteční implementaci a měsíční provozní náklady.

  Počáteční implementační část začíná od 299 tisíc Kč a zahrnuje integraci systému lead2car včetně jeho nasazení na používané systémy, testování a taky trénink pracovníků. Výše této částky se liší v závislosti na složitosti řešení.

  Měsíční provozní náklady začínají od  6 990 Kč za měsíc pro jeden podnik. Tyto náklady se liší dle úrovně uživatelské podpory a počtu uživatelů, kteří řešení používají.

Chcete zjistit zda je naše řešení vhodné právě pro Vás a nebo máte zájem o názornou ukázku demo verze lead2car?

Tak či onak, kontaktujte nás. Rádi se s Vámi potkáme.

Stačí jen kliknout na tlačítko níže a vyplnit formulář

 

Mám zájem

A nebo nás kontaktujte pomocí e-mailu