5 min. čtení 29. ledna 2021
Co čeká v roce 2021 trh fúzí a akvizic?

Co čeká v roce 2021 trh fúzí a akvizic

Autor Petr Kováč

EY Česká republika, partner oddělení Strategie a transakcí

Petr vede tým poradců zaměřujících se na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

5 min. čtení 29. ledna 2021
Související témata Fúze a akvizice

V oblasti M&A nyní panují ideální podmínky. Třetí čtvrtletí 2020 se neslo v duchu meziročního růstu hodnoty transakcí. Rapidní růst bude pokračovat i letos.

Loňský rok byl pro oblast fúzí a akvizic (M&A) velice nestabilní. Globální celkové M&A dosáhly hodnoty 2,9 bil. USD (v roce 2019 3,3 bil. USD). Růst hodnoty transakcí začal ve třetím čtvrtletí 2020 a stále pokračuje. Očekáváme, že hodnota transakcí meziročně poroste.

V kterém regionu byly M&A nejsilnější?

Aktivita v oblasti M&A se v jednotlivých regionech lišila. Je evidentní, že to bylo způsobeno vlivem rozdílného průběhu zdravotní krize covid-19 v jednotlivých oblastech světa.  Asie a Tichomoří v prvních dvou měsících roku 2020 zaznamenaly radikální zpomalení, před koncem roku ale vzrostly o 19 % na 805 mld. USD. V Severní a Jižní Americe hodnoty transakcí poklesly o 29 % na 1,27 mld. USD. Trh v USA zažil v době vrcholícího lockdownu ve srovnání s rokem 2019 80% pokles.

V regionu EMEIA není pokles hodnot tak výrazný (snížily se o 3 % na 815 mld. USD). Většinu svých pozic ztracených v počátečních měsících roku navíc region znovu nabyl.

Aktivita M&A se v jednotlivých sektorech významně liší

Sektor technologie, média, zábavní odvětví a telekomunikace (TMT) patřil k těm nejaktivnějším, uskutečnilo se v nich 5 755 transakcí v hodnotě 973 mld. USD (což představuje meziroční růst o 6 %). Druhé místo patří sektoru finančních služeb, kde jsme zaznamenali 901 transakcí v hodnotě 352 mld. USD (meziroční růst o 8 %). A trojici uzavírá sektor energie a služby s 525 transakcemi v hodnotě 142 mld. USD (meziroční růst o 34 %).

V důsledku lockdownových opatření a hospodářského zpomalení s nimi spjatého zaznamenaly v roce 2020 výraznější pokles zejména sektory nejvíce ohrožené pandemií covid-19. Nejvýrazněji tak utrpěl průmyslový sektor (s poklesem o 18 % oproti roku 2019, a to na hodnotu 262 mld. USD) a spotřebitelský sektor (ve stejném období zaznamenal pokles o 16 % na 156 mld. USD).

„Poté, co se velice rychle podařilo přejít do online komunikace, zvýšení aktivity v druhé polovině roku se ve značné míře dalo očekávat. Opětovný globální rozmach v oblasti M&A je však silnější, rychlejší a více udržitelný, než mnozí předpokládali. Jedním zdrojem aktivity v M&A je např. snaha podniků posílit odolnost vůči budoucím šokům a krizím redefinicí svých dodavatelských řetězců,“ říká Petr Kováč, Partner pro M&A v České republice a na Slovensku.

Sektory utlumené pandemií povedou M&A

Ve spotřebitelském sektoru se finančně stabilní investoři postarali o nárůst M&A zejména v segmentech, které čelily během pandemie problémům. Akvizice se například objevily u inovativních společností se silným vztahem k zákazníkům.

Aktivní byly také fondy soukromého kapitálu (Private Equity), jež letos čeká ještě aktivnější období. V „ozdravovací“ fázi v roce 2021 totiž tyto podniky a odvětví zaujímají nové pozice a s likvidními prostředky v hodnotě 2,8 bil. USD, které má soukromý kapitál k dispozici (včetně zdrojů v hodnotě téměř 1 bil. USD určených k odkupům). Mají tak dobrou startovní pozici. Odhadujeme, že na příslušných trzích se nyní budou prosazovat i specifické formy přístupu ke kapitálu jako například SPAC (akviziční společnost pro speciální účely je určená k tomu, aby pomocí burzy fúzovala s již fungující privátní společností, aniž by prošla tradičním procesem IPO). Na našem domácím teritoriu zase vnímáme stále silnější roli family office, tedy rodinných investičních struktur, které se v České republice aktivně podílejí na M&A trhu.

Rostoucí trend alternativních obchodních modelů, jako jsou například společné podniky a aliance, nebo odprodeje za účelem strategických obchodních přesunů a reinvestic tvorbu hodnot také podpoří. Společnosti totiž aktuálně přebírají ekosystémový přístup. „Společnosti ve spotřebitelském a průmyslovém sektoru se budou snažit o spojení s cílem využít předpokládaného ozdravení a budou se pokoušet přizpůsobovat se novému prostředí, v němž se v důsledku pandemie covid-19 radikálně mění preference i chování zákazníků. Náznaky tohoto vývoje se již projevily v mohutném přechodu k e-commerce kvůli drastickému omezení přístupu do kamenných maloobchodů v rámci pandemie a přehodnocování a odstraňování rizik dodavatelských řetězců pro výrobce. Totéž samozřejmě platí například i ve finančních službách, kde je přesun do onlinu dlouhodobým trendem, který aktuální situace ještě zvýraznila,” doplňuje Štěpán Flieger, Associate Partner oddělení transakčního poradenství.

Korporátní strategie povedou inovace technologií

Rozmach aktivity v oblasti fúzí a akvizic je na spadnutí, jak dokládá i Digitální investiční index EY.  Podle tohoto průzkumu uvádějí téměř dvě třetiny (62 %) vedoucích pracovníků, že jejich organizace musí během nadcházejících dvou let radikálně transformovat provoz. Podniky se teď soustředí na nově vyvíjené technologie, přičemž k nejpravděpodobnějším investicím v nadcházejících dvou letech budou investice do internetu věcí (IoT – 67 %), umělé inteligence (AI – 64 %) a cloudu (61 %).

Alokaci kapitálu ovlivní Brexit i nový prezident USA

V Evropě a v USA budou hrát klíčovou roli v tom, jak budou vedoucí pracovníci adaptovat firemní strategii a alokaci kapitálu, proměnné veličiny jako Brexit či politika nového prezidenta USA. Ve Spojeném království objem M&A transakcí vzrostly už v roce 2020 o 40 %. A v USA naznačuje 79 % společností, že nejspíš zrychlí realizaci své strategie, vytváření aliance a společné podniky v oblasti M&A, pokud se s nástupem nového prezidenta zvýší daně z příjmu právnických osob.  Pro otevřenou českou ekonomiku bude důležitá budoucí koexistence Velké Británie s EU a samozřejmě i rychlost a hloubka oživení u našeho nejbližšího souseda – Německa.

Základy pro to, aby se rok 2021 stal v oblasti M&A silnějším, jsou zřetelné. „Bez ohledu na to, zda se jedná o technologii nebo geopolitiku, narušení statutu quo v mnoha podobách vytváří palivo pro transakce a strategické investice. Update firemních strategií tak CEOs připraví na svět zítřka. Rok 2020, který se vyznačoval náhlými propady i rozjezdy, byl překvapivě odolný pro uzavírání transakcí. To se týká jak globálního trendu, tak se tímto způsobem dá popsat situace v České republice a na Slovensku. Ale jelikož dozrály podmínky pro rozvoj M&A (včetně nízkých úrokových sazeb, dostupnosti akvizičního financování a pocitu větší jistoty při nástupu do nového roku), můžeme očekávat, že rok 2021 v oblasti M&A odstartuje na pevných základech a bude na nich i dále zrychlovat,“ dodává závěrem Petr Kováč.

Souhrn

Rok 2020 znamenal pro fúze a akvizice (M&A) velké zvraty na globální scéně i ve střední Evropě. Rok 2021 má však nejlepší předpoklady pro to, aby se stal silnějším. Podmínky pro podporu M&A jsou teď totiž ideální.

O tomto článku

Autor Petr Kováč

EY Česká republika, partner oddělení Strategie a transakcí

Petr vede tým poradců zaměřujících se na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

Související témata Fúze a akvizice