Tisková zpráva

30. ledna 2020 Praha, CZ

Dle průzkumu EY se v souvislosti s obchodováním na blockchainu každý druhý manažer nejvíce obává nedostatečné bezpečnosti. EY také představuje již třetí generaci blockchainových řešení na bázi ZKP

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • Nedostatečné bezpečnosti se obává 49 % respondentů a ochrany osobních údajů 46 %. Přesto jsou tři čtvrtiny respondentů otevřeni možnosti technologii do budoucna využít
  • Za hlavní překážku rozšíření privátních blockchainových platforem považuje 45 % účastníků studie problémy týkající se interoperability
  • Dlouhodobou snahou EY je rozptýlit obavy podniků ze škálovatelnosti veřejných blockchainových sítí

Obavy z bezpečnosti a ochrany osobních údajů vnímají respondenti u privátní i veřejné blockchainové sítě. I přesto jsou tři čtvrtiny respondentů připraveny v budoucnu využít příležitostí, které veřejná síť blockchain nabízí. Společnost EY v uplynulých dnech vydala třetí generaci vlastní implementace mechanizmu důkazu s nulovou znalostí (Zero-Knowledge Proof, ZKP) na blockchainu Etherea a zpřístupnila tuto technologii k volnému užití. Vzhledem k novým možnostem sdružování více privátních převodů do jedné transakce došlo k výraznému poklesu transakčních nákladů, přičemž privátní transakce ve veřejné blockchainové síti bude možné mnohem efektivněji škálovat.

EY ve spolupráci s agenturou Forrester zveřejnila výsledky průzkumu, z něhož vyplývá, že téměř polovina respondentů se v souvislosti s obchodováním na blockchainu obává nedostatečné bezpečnosti (49 %) a ochrany osobních údajů (46 %). 45 % účastníků studie pak za hlavní překážku rozšíření privátních blockchainových platforem považuje problémy týkající se interoperability. U veřejného blockchainu znepokojuje respondenty obava z nedostatečné vyspělosti technologie (58 %), bezpečnosti (53 %) a ochrany osobních údajů (50 %).

Inovace jdou v technologickém prostředí velmi rychle dopředu a manažeři vidí v blockchainu potenciál do budoucna. 75 % účastníků průzkumu uvedlo, že v budoucnu pravděpodobně využijí veřejnou síť blockchainu.

ey-graph1-dle-pruzkumu-ey-se-v-souvislosti-s-obchodovanim-na-blockchainu-kazdy-druhy-manaz
Sdružení privátních převodů do jediné funkce a snížení nákladů na transakci až na 0,05 USD

EY nyní přichází s vylepšenou implementací kryptografické metody ZKP. Kromě zpracování většího počtu důkazů formou dávky vyniká nové řešení také značně zeštíhlenou datovou strukturou sloužící k bezpečnému ověření obsahu (tzv. Merklova hashového stromu). Najednou lze nyní zpracovat až 20 transakcí, čímž se jednotkové náklady snížily na úroveň 5 centů, což představuje 400násobné zefektivnění (při neměnném stanovování cen transakcí) oproti prvotní verzi uvedené v říjnu 2018.

„Dosáhli jsme významného technologického milníku. Vyšší škálovatelnost veřejného blockchainu, o kterou jsme usilovali, činí tyto sítě pro podnikovou sféru zase o něco dostupnější. Již s dřívějšími technologiemi z dubna 2019 se užitná hodnota veřejných blockchainových sítí privátním platformám téměř vyrovnala. V aktuální iteraci se nám znovu podařilo srazit náklady na transakci o více než 90 % a dále tak privátní transakce přiblížit konvenčním podnikovým aplikacím,“ uvádí Paul Brody, EY Blockchain Leader.

Vedle veřejné sítě Etherea lze vylepšenou technologii nasadit také do prostředí privátních blockchainových platforem od Etherea odvozených, kde nabízí dodatečnou vrstvu zabezpečení a soukromí, jelikož podporuje složitější modely ochrany napříč více organizacemi v rámci průmyslových sdružení.

Nový režim dávkového zpracování transakcí je první z řady takto zaměřených funkcí, jež EY s ohledem na další posílení škálovatelnosti představí v nadcházejících měsících. V roce 2018 se EY stala vůbec první organizací, které se podařilo úspěšně realizovat privátní transakci ve veřejné síti Ethereum.

„Jsem přesvědčený, že zavádění technologií na bázi ZKP v průmyslovém měřítku bude pro podniky přelomovým momentem z hlediska jejich přechodu od privátních k veřejným blockchainovým sítím. O potenciálu veřejných blockchainů nepochybují tři čtvrtiny respondentů, kteří o jejich využívání v budoucnu uvažují. Zabezpečené privátní transakce na veřejném blockchainu jsou tak díky nově představeným technologiím opět blíže realitě,“ říká Lukáš Mikeska, senior manažer EY a koordinátor blockchainových iniciativ pro Českou republiku.

Od data, kdy EY původní zdrojový kód („Nightfall“) implementace ZKP do veřejné domény uvolnila, jej vyhledalo přes 500 jednotlivců a subjektů a byl více než 80krát editován a přizpůsoben. V souvislosti s chystanými změnami v blockchainu Etherea plánuje EY dodatečné úpravy, jež přinesou další zlepšení výkonu a nové možnosti sdružování transakcí.

Kompletní dokumentaci k třetí generaci blockchainových řešení EY na bázi metody důkazu s nulovou znalostí naleznete zde.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz