Tisková zpráva

17. března 2020 Praha, CZ

Studie EY: Zaměstnancům chybí digitální znalosti, většina z nich je ochotna je získat, pokud k tomu budou mít oporu v managementu

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Řízení rizik

Umělá inteligence (AI), robotizace a automatizace změní náš přístup k práci. Podle respondentů půjde nejsnáze implementovat opatření pro analýzu nepřítomnosti zaměstnanců. Zvyšování spokojenosti zaměstnanců je prioritou respondentů z řad finančních a HR ředitelů. Vyplývá to ze studie EY o technologické revoluci a jejích dopadech na zaměstnanost, kterou provedla mezi CFO a HR manažery.

Respondenti jako nejčastější priority HR pro následující období jmenují: zvyšování spokojenosti zaměstnanců a snahu si je udržet, zavedení softwarových robotů jako doplnění kapacity zaměstnanců, přeškolování pracovníků a využití umělé inteligence pro určité aktivity. „Spokojenost a udržení zaměstnanců je stále prioritou, ale softwaroví roboti, technologické přeškolení a zapojení umělé inteligence je v prioritách HR už v relativně těsném závěsu,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Jako největší bariéru úspěšné implementace nových metod práce spatřují finanční a personální manažeři odpor zaměstnanců vůči změnám, ve firemní kultuře, která odmítá rizika a v neposlední řadě i v limitovaných rozpočtech. „Lidé a technologie budou víc a víc spolupracovat. Úkolem HR bude podpořit rozvoj nových dovedností a kompetencí, aby lidé nové technologie uměli naplno využít a pomoci jim překonat přirozený odpor ke změnám,“ říká Ivo Novotný, Senior Manager v oddělení People Advisory Services ve společnosti EY.

Připravenost zaměstnanců na automatizaci a zavedení digitální pracovní síly je hodně diskutovaným tématem. Respondenti zhodnotili, že nejčastěji zaměstnancům chybí nezbytné digitální znalosti, avšak většina z nich je ochotna a schopna je získat, pokud se k tomu naskytne příležitost a ze strany managementu budou mít nezbytnou podporu. „Pro vedení společnosti je zásadní vzdělávání správně uchopit. Nestačí pouze identifikovat současnou úroveň digitálních znalostí a oblasti, které je potřeba posílit. Neméně důležité je dát zaměstnancům dostatečný prostor, aby se školením a dalším vzdělávacím aktivitám mohli věnovat, a vhodně je ke zvýšení kvalifikace motivovat,“ uvádí Barbora Kršková, manažerka týmu robotické automatizace procesů ve společnosti EY.

Témata jako jsou fluktuace zaměstnanců, optimalizace a zrychlení výběrového řízení, nebo nastavení vzdělávacího plánu bývají také mnohokrát skloňovaná. Ve studii respondenti vybírali opatření, která lze v jejich případě nejsnáze zavést a budou užitečná pro jejich podnikání. Mezi těmi nejčastějšími uvedli analýzu nepřítomnosti či fluktuace zaměstnanců, alokace zaměstnanců na správné pozice, práce s životopisy, tedy jejich scoring a vyhodnocení vhodnosti uchazečů o zaměstnání. „Analytická řešení pro podporu HR rozhodování se budou dostávat do popředí spolu se změnou HR jako administrativní funkce do funkce business partnera. V oblasti zákazníka jsou podobné metody vyžívány už nějakou dobu a HR je další oblast, kde budou bezesporu užitečné,“ říká Michal Kecera, Senior Manager v oddělení Advanced Analytics ve společnosti EY.

O studii

Studie o digitální budoucnosti práce byla realizována v rámci únorového setkání 30 zástupců společností působících na českém trhu na pozicích CFO a HR manažer napříč odvětvími.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz