Tisková zpráva

7. července 2020 Praha, CZ

Průzkum EY: Jak se chovají Češi na internetu? Riziková je práce z domova

Většina Čechů si uvědomuje význam svých internetových údajů a chrání je unikátními hesly, které nikdy s nikým nesdílí (85 %).

  • Stejné heslo pro všechny služby na internetu používá téměř každý druhý mladý člověk
  • Češi si uvědomují nebezpečí zcizení hesla. Jedno stejné heslo napříč službami přesto stále používá 13 % populace
  • Pozor by si měli dát zaměstnavatelé. 20 % zaměstnanců vůbec nebylo proškoleno o bezpečnosti v souvislosti s přechodem na práci z domova

Většina Čechů si uvědomuje význam svých internetových údajů a chrání je unikátními hesly, které nikdy s nikým nesdílí (85 %). Nejméně zodpovědně se překvapivě chová mladá generace. Zbytečná rizika také podstupuje až pětina zaměstnavatelů, kteří neškolí své zaměstnance pracující z domova, ukázal průzkum EY realizovaný ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Mladí riskují své přihlašovací údaje

Každý čtvrtý Čech si vytváří unikátní hesla pro všechny služby na internetu, včetně e-shopů nebo streamovacích platforem. 47 % respondentů pak uvedlo, se rozhoduje v závislosti na důležitosti služby a dalších 15 % mění heslo jen mírně (např. různá čísla na jeho začátku). Pozitivní je proto zjištění, že stejné heslo napříč službami používá pouhých 13 %.

Překvapivá je situace mezi mladými (18-29 let), stejné heslo pro všechny služby na internetu používá téměř každý druhý. Podobně se chovají také v případě sdílení hesla s ostatními lidmi, dělají to až 2x častěji než lidé starší 30 let. „Obecně se však Češi chovají zodpovědně. Heslo by nikomu neřeklo 85 procent z nich. Používání stejného hesla pro více služeb ale podkopává snahy o jeho utajení. Pokud dojde k úniku hesla z jedné služby, zkompromituje to všechny účty i u ostatních služeb. V případě údajů k pracovním účtům se toto riziko přenáší i na firemní data,“ upozorňuje Petr Plecháček, Associate Partner týmu kybernetické bezpečnosti ve společnosti EY.

Dvoufázové ověřování jako běžná praxe

Čtyři z pěti Čechů používají funkci dvoufázového ověřování. Velkou roli zde hraje fakt, že tento způsob prokázání identity je v mnoha případech již povinný, např. při přihlášení do většiny internetových bankovnictví. Dobrovolně jej proto využívá jen 44 % ze všech dotázaných. Častěji k nim sahají ti, kteří běžně používají pro každou službu unikátní heslo.

O data se nebojíme

Třetina Čechů nikdy nezálohuje svá soukromá data, 29 % z nich to dělá jen jednou za rok. Riziko ztráty dat je však poměrně vysoké a jejich záloha je ve většině případnou jedinou možnou cestou, jak se k nim dostat zpět. Čím vyšší vzdělaní, tím pravděpodobnější záloha. Svá data si ukládá až 80 % respondentů s vysokoškolským titulem.

Akreditovanou identitu Češi nepoužívají

Mezi nejpopulárnější služby akreditované identity v Česku patří MojeID, které poskytuje ověření uživatele na vícero úrovních a jasně jej tak prokazuje. Díky registraci uživatelům odpadne nutnost pamatovat si každé jednotlivé heslo, které je v systému MojeID bezpečně uloženo. Češi však podobných služeb téměř nevyužívají, přestože téměř čtvrtina z nich si vytváří unikátní heslo do každé služby. Na otázku, zda mají zřízenou akreditovanou identitu, odpovědělo kladně pouhých 8 % respondentů.

Práce na dálku může mít nečekané důsledky

Přestože nouzový stav byl přímo spojován s prací mimo kancelář, realita tomu neodpovídá. Každý druhý Čech totiž uvedl, že na dálku nepracoval. Alarmující je také zjištění, že 20 % všech respondentů nezískalo žádné školení ohledně bezpečné práce z domova. To však představuje vysoká rizika pro zaměstnavatele, který je prostřednictvím zaměstnance na home-office náchylnější ke zcizení nebo úniku interních i jiných důvěrných informací. „Při práci z domova se často zapomíná na zamykání opouštěného počítače, diskrétní telefonování nebo bezpečné ukládání tištěných dokumentů. Zároveň se ze služebních počítačů přistupuje ke službám, které by normálně byly používány jen na domácích zařízeních. To vše vystavuje data společnosti rizikům, která mají mimo kancelář vyšší míru nebo na která zaměstnanci z kancelářského provozu nejsou zvyklí,“ uvádí Petr Plecháček.

Podvodníci nabízeli léky na COVID-19

Pozitivní je nízké číslo respondentů, kteří uvedli, že se v průběhu nouzového stavu setkali s kyberútoky souvisejícími s šířením nemoci COVID-19. Kladně odpovědělo pouhých 6 %, přestože bylo riziko poměrně vysoké. Nejčastěji se setkali s podvodnými emaily a vydíráním, mnoho z nich zaznamenalo také falešnou nabídku léku léčících COVID-19.

O průzkumu

Průzkum pro EY zajistila agentura STEM/MARK. Online dotazník vyplnil na přelomu dubna a května 2020 reprezentativní vzorek populace o 513 respondentech.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz