Tisková zpráva

10. července 2020 , 10:00 Praha, CZ

První pololetí 2020 zaznamenalo 419 IPO v celkové hodnotě 69,5 miliard amerických dolarů. Technologie, průmyslová výroba a péče o zdraví jsou nejaktivnějšími sektory

Ve druhém letošním čtvrtletí se meziročně snížil počet nových emisí ve všech regionech.

Kontakt pro média
Související témata COVID-19
  • Primární úpisy zaznamenaly za první pololetí kvůli pandemii meziroční pokles co do počtu realizovaných transakcí i jejich výnosů
  • Nejaktivnější jsou letos sektory technologií, průmyslové výroby a péče o zdraví se 246 primárními emisemi v celkové hodnotě 42,8 miliard amerických dolarů
  • Ve druhém pololetí 2020 se na trhu primárních úpisů očekává výrazné oživení

Ve druhém letošním čtvrtletí se meziročně snížil počet nových emisí ve všech regionech. Meziroční pokles výnosů zaznamenala pouze Amerika a region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika). Měsíce duben a květen přinesly výrazný propad – počet nových primárních úpisů klesl v celosvětovém měřítku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bezmála o polovinu (48 %) na 97, výnosy se snížily dokonce o 67 % (na 13,2 miliard amerických dolarů). To se nepříznivě promítlo i do výsledků za celé letošní první pololetí: uskutečnilo se 419 IPO v celkové hodnotě 69,5 miliard amerických dolarů, což znamená meziroční pokles o 19 %, resp. o 8 %. Tyto a další informace přináší nejnovější čtvrtletní studie Global IPO trends: Q2 2020, mapující situaci na globálním trhu s primárními úpisy.

 

Situace na trhu s primárními emisemi není po celém světě stejná: zatímco IPO aktivita na asijských burzách se zvýšila, burzy v Americe a v regionu EMEIA stagnovaly a nezachránila je ani červnová vlna primárních úpisů. Na amerických burzách proběhlo v letošním prvním pololetí 81 primárních emisí, které vynesly celkem 24,5 miliard amerických dolarů, což v obou případech znamená meziroční pokles o 30 %. V regionu EMEIA se letos zatím uskutečnilo 68 IPO v celkové hodnotě 10,1 miliard amerických dolarů. Počet emisí tak klesl proti prvnímu pololetí roku 2019 přesně o polovinu, jejich výnosy o 44 %. Naproti tomu na asijských burzách už letos proběhlo 270 IPO, což znamená meziroční nárůst o 2 %, nicméně jejich výnosy (34,9 miliard amerických dolarů) jsou více než o polovinu (56 %) vyšší než vloni. Nejaktivnější jsou zatím sektory technologií, průmyslové výroby a péče o zdraví. Technologické společnosti realizovaly 87 IPO, které jim vynesly 17,2 miliard amerických dolarů, průmyslové podniky 83 IPO v celkové hodnotě 9,6 miliard amerických dolarů a firmy zabývající se péčí o zdraví 76 IPO v celkové hodnotě 15,9 miliard amerických dolarů.

„Ve druhém čtvrtletí letošního roku se na pražské burze uskutečnila pouze jedna emise. Jednalo se o takzvaný technický listing České zbrojovky Group na hlavním trhu burzy. Velký úpis nových akcií by se měl uskutečnit během následujících 12 měsíců, aby Zbrojovka získala prostředky na financování svého dalšího růstu v Evropě i ve Spojených státech. Technický listing slouží emitentům jako příprava hlavní primární emise, protože je ještě před její realizací uvede na kapitálový trh a představí je mezinárodním investorům,“ uvádí Peter Wells, partner oddělení strategií a transakcí ve společnosti EY.

Pokles v regionu EMEIA 

Evropa vykázala přes slibný začátek roku za první pololetí citelný propad – na zdejších burzách proběhlo 42 IPO, které vynesly celkem 7,8 miliard amerických dolarů, což je oproti stejnému období roku 2019 méně o 47 %, resp. o 48 %. Hlavní podíl na tom má citelné omezení aktivity od března do května kvůli koronavirové pandemii. Podobná situace je i v ostatních částech regionu EMEIA. Na Blízkém východě a v severní Africe se od začátku roku uskutečnilo 8 IPO v hodnotě 0,9 miliard amerických dolarů, což představuje pokles o 11 %, resp. o 43 %. Indické burzy realizovaly 16 IPO, které emitentům vynesly celkem 1,4 miliardy amerických dolarů, což představuje pokles o 61 %, resp. o 9 %. Jedna emise v hodnotě 29 milionů amerických dolarů byla umístěna na burze v Malawi a jedna v hodnotě 7 milionů amerických dolarů na bangladéšské burze.

„Během pandemie COVID-19 se investoři setkávali jen virtuálně, feedback byl k dispozici v reálném čase a doba trvání se zkrátila, aby se omezila krátkodobá tržní rizika. V dubnu a květnu jsme sice kvůli restriktivním ekonomickým opatřením zaznamenali na většině trhů s primárními emisemi propad, ale už v červnu přišlo citelné oživení,“ říká Petr Kováč, partner oddělení strategií a transakcí ve společnosti EY, a dodává: „Nyní už se volatilita snižuje a hlavní ekonomické ukazatele rostou, trh se přizpůsobil a je odolný, takže je naděje na výrazné oživení IPO aktivity ve druhém letošním pololetí. Platí to především pro technologické firmy a farmaceutické a biotechnologické společnosti.“

IPO v Americe zpomalují

Většina primárních úpisů na americkém kontinentě, včetně pěti IPO jednorožců, se v prvním letošním pololetí (jako už tradičně) uskutečnila v USA. Na tamější burzy připadá 79 % emisí podle počtu (64 IPO), a dokonce 91 % co do výnosů (22,3 miliard amerických dolarů). Více než polovina (55 %) primárních emisí proběhla v odvětví péče o zdraví, na pomyslném druhém místě skončily technologie se čtvrtinovým podílem. Odvětví péče o zdraví je v Americe jedničkou i ve výnosech primárních emisí, 35 letošních IPO vyneslo emitentům 10,2 miliard amerických dolarů, což je 46 % z celkových amerických výnosů.

Jedna primární emise byla letos umístěna také na mexické burze – s hodnotou 1,1 miliardy amerických dolarů se jedná o osmou největší emisi v letošním druhém čtvrtletí.

Asijský trh s IPO je stabilní

Trh s primárními úpisy v regionu Asie a Tichomoří i v prvním pololetí letošního roku rostl – počet IPO se sice zvýšil jen nepatrně (o 2 %), ale výnosy byly vyšší o více než polovinu (56 %). Navzdory tomu druhé čtvrtletí zaznamenalo meziročně pokles o 18 % podle počtu IPO a o 28 % co do výnosů. Burzy z tohoto regionu obsadily čtyři místa v první pětce s největším počtem realizovaných primárních emisí a tři místa v první pětce s největším objemem výnosů. Celosvětové pořadí burz za letošní první pololetí je následující: podle počtu IPO – 1. místo NASDAQ, 2. šanghajská burza, 3. hongkongská burza. První trojka podle objemu výnosů primárních úpisů je stejná, jen v jiném pořadí: 1. šanghajská burza, 2. hongkongská burza, 3. NASDAQ.

V Číně se počet primárních úpisů v letošním prvním pololetí meziročně zvýšil o 29 % (uskutečnilo se 179 IPO), objem výnosů vzrostl dokonce o 72 % (na 30,9 miliard amerických dolarů). Naproti tomu Japonsko zaznamenalo v prvním pololetí 2020 poměrně výrazný pokles, počet IPO (34) se snížil o 17 %, ale výnosy o více než polovinu (53 %) na 625 milionů amerických dolarů. Podobný vývoj vykazují i australské a novozélandské burzy, kde došlo k poklesu o 41 %, resp. o 82 %.

Výhled na druhé pololetí 2020: čeká se oživení IPO

V krátkodobém až střednědobém výhledu lze očekávat, že vlády po celém světě budou pokračovat v zavádění stimulačních opatření, aby zabránily růstu nezaměstnanosti a minimalizovaly negativní dopady koronavirové pandemie na globální ekonomiku. Zároveň centrální banky chystají další finanční injekce, aby posílily likviditu finančních systémů. Oba tyto faktory jsou pro kapitálové trhy i pro primární úpisy akcií ve druhém pololetí letošního roku dobrým příslibem.

Použitá data

Údaje ve studii Global IPO trends: Q2 2020 a v tiskové zprávě zpracovala informační a poradenská agentura pro sektor finančních služeb Dealogic ve spolupráci s EY. Údaje za první pololetí (leden až červen) letošního roku zahrnují IPO, které byly oceněny do 23. června 2020, plus ty, které by se měly podle předpokladu ještě uskutečnit do konce června. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje pocházejí z následujících zdrojů: Dealogic, CB Insights, Crunchbase a EY.

IPO – výsledky 2. čtvrtletí

Měsíc

Počet IPO

Výnosy (v mld. USD)

Duben 2018

99

 10,1

Květen 2018

117

 16,4

Červen 2018

141

 23,2

Duben 2019

85

 16,8

Květen 2019

101

 23,4

Červen 2019

120

 20,4

Duben 2020

54

 4,8

Květen 2020

43

 8,4

Červen 2020

89

 27,9

IPO v 1. pololetí 2020 podle ekonomických odvětví

Odvětví

Počet IPO

Podíl na celkovém počtu IPO v %

Výnosy (v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %

Spotřební zboží a služby

31

7,4 %

 2,4

3,5 %

Zboží běžné spotřeby

24

5,7 %

 3,9

5,6 %

Energetika

22

5,2 %

 4,0

5,7 %

Finanční služby

12

2,9 %

 4,8

6,8 %

Péče o zdraví

76

18,1 %

 15,9

22,9 %

Průmyslová výroba

83

19,8 %

 9,6

13,8 %

Výroba materiálů

31

7,4 %

 2,9

4,3 %

Média a zábavní průmysl

12

2,9 %

 2,6

3,7 %

Nemovitosti

22

5,2 %

 1,8

2,6 %

Maloobchod

17

4,1 %

 4,3

6,2 %

Technologie

87

20,8 %

 17,2

24,8 %

Telekomunikace

2

0,5 %

 0,1

0,1 %

Celkem

419

100,0 %

 69,5

100,0 %

Zdroj: Dealogic, EY

Kvůli zaokrouhlení nemusí být celkový součet roven 100 %.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz