Tisková zpráva

22. října 2020 Praha, CZ

Aktivita na globálním trhu s primárními úpisy akcií zaznamenala ve třetím čtvrtletí výrazné oživení a atakovala historické rekordy

Díky nadbytku likvidity se letošní třetí čtvrtletí na trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO) vzepřelo tradici a zařadilo se na první příčku za posledních 20 let podle objemu výnosů primárních emisí a na druhé místo co do jejich počtu.

Související témata Fúze a akvizice Strategie a transakce
  • Díky dostatku likvidity na trhu a zájmu investorů se meziročně zvýšil počet primárních emisí i jejich výnosy
  • Nejaktivnějšími odvětvími s 537 primárními úpisy akcií v celkové hodnotě 110,5 miliard amerických dolarů jsou v letošním roce zatím technologie, průmyslová výroba a odvětví péče o zdraví
  • Třetí čtvrtletí 2020 je nejlepším třetím čtvrtletím za posledních 20 let podle objemu výnosů primárních emisí a dvojkou podle jejich počtu

Díky nadbytku likvidity se letošní třetí čtvrtletí na trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO) vzepřelo tradici a zařadilo se na první příčku za posledních 20 let podle objemu výnosů primárních emisí a na druhé místo co do jejich počtu. Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími loňského roku je celkový počet doposud realizovaných IPO (872) vyšší o 14 %, a výnosy (165,3 miliard amerických dolarů) dokonce o 43 %. Českou stopu zanechaly na kapitálovém trhu Pilulka a Česká zbrojovka, které upsaly akcie na pražské burze. Tyto a další informace přináší nejnovější čtvrtletní studie Global IPO trends: Q3 2020, mapující situaci na globálním trhu s primárními úpisy

Zajímavé aktivity v oblasti IPO jsme se dočkali i v českém prostředí. „Superúspěšný úpis titulu Pilulka na platformě START pražské burzy ukazuje potenciál pro ostatní české firmy. Před Pilulkou se ucházela o přízeň investorů také Česká zbrojovka a přes ne tak úspěšný úpis se jedná o pozitivní zprávy pro český kapitálový trh. Čeští investoři na pražské burze trpí především nedostatkem titulů, a to je v současné době příležitost pro nové kandidáty na IPO, jak získat kapitál,“ Petr Kováč, partner oddělení strategie a transakcí ve společnosti EY.

„Předpokládáme, že primární veřejný úpis akcií bude i pro české podniky stále častěji cestou, jak financovat další růst, zvlášť v technologickém sektoru a v odvětví spotřebního zboží a realit. Zájem o IPO podněcují vedle vysoce likvidních trhů také všeobecně nízké úrokové sazby, které investory motivují, aby pro své investice hledali aktiva s vyšší návratností,“ uvádí Peter Wells, partner oddělení strategie a transakcí ve společnosti EY.

V Americe se od ledna do září uskutečnilo 188 primárních emisí v celkové hodnotě 62,4 miliard dolarů, což představuje meziroční zvýšení o 18 %, resp. o 33 %. V regionu Asie a Tichomoří proběhlo 554 IPO, které emitentům vynesly 85,3 miliard amerických dolarů. Výsledky za první tři čtvrtletí 2019 se tak v tomto regionu podařilo překonat o 29 %, resp. o 88 %. Také region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika) se letos čtvrtletí od čtvrtletí zlepšuje, nicméně celkové výsledky za loňskem stále zaostávají. V tomto regionu se letos zatím uskutečnilo 130 primárních úpisů v celkové hodnotě 17,6 miliard amerických dolarů, což je o 27 %, resp. o 24 % méně než za stejné období roku 2019. Počet i objem emisí na zahraničních burzách je obdobný jako v loňském roce, jejich podíl na celkových letošních výsledcích je 8 %, resp. 10 %.

Pokud jde o jednotlivé ekonomické sektory, nejaktivnější je jako již tradičně odvětví technologií, průmyslová výroba a péče o zdraví. V technologickém sektoru bylo letos zatím realizováno 210 IPO v hodnotě 53,9 miliard amerických dolarů, průmyslové podniky uskutečnily 168 IPO a získaly 23,3 miliard amerických dolarů a společnosti podnikající ve zdravotnictví 159 IPO, které jim vynesly 33,3 miliard amerických dolarů.

Trh s IPO v regionu EMEIA získává novou dynamiku

Po slabším letošním prvním pololetí se aktivita na trhu s primárními emisemi v regionu EMEIA výrazně zintenzivnila. Počet IPO vzrostl ve třetím čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o třetinu (34 %), a jejich výnosy díky několika velkým emisím dokonce o polovinu (49 %). Hlavními vítězi jsou společnosti profitující z vlny digitalizace, nejen technologické firmy, ale také průmyslové podniky a poskytovatelé zdravotní péče.

Začínající oživení vykazují i evropské trhy, kde se počet IPO ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil o 48 % a výnosy o 51 %. K lepším výsledkům Velké Británie přispěla především jedna megatranskace (IPO s výnosy přes 1 miliardu amerických dolarů), která dokazuje, že na trhu je hodně likvidity a mezinárodní investoři mají velký zájem o ty „správné“ IPO.

„Nálada investorů se zlepšuje. Hlavní podíl na tom má dynamika IPO v technologickém sektoru a v odvětví péče o zdraví, velká likvidita na trhu, jelikož volatilita se vrátila do normálu, nízké úrokové sazby i to, že hodnoty oceňovacích indexů se téměř dostaly na úroveň před krizí. Ekosystém primárních úpisů se naučil žít i v prostředí koronavirové pandemie, ačkoli jej nejistoty současné situace nepřestávají ovlivňovat. Proto předpokládáme, že aktivita na trhu s primárními úpisy bude i v posledním letošním čtvrtletí oživovat,“ říká Petr Kováč.

Aktivita na amerických burzách ve třetím čtvrtletí zintenzivnila

Trhy s primárními úpisy v Severní i Jižní Americe vykázaly v prvních třech čtvrtletích letošního roku intenzivnější aktivitu. Počet realizovaných IPO (188) vzrostl oproti stejnému období roku 2019 o 18 %, výnosy (62,4 miliard amerických dolarů) se zvýšily dokonce o třetinu. Nejvíc primárních emisí se sice uskutečnilo v odvětví péče o zdraví (71), ovšem jedničkou podle výnosů je technologický sektor se 22,3 miliardami amerických dolarů. Amerika opět potvrdila, že je líhní emisí jednorožců (soukromých startupů s hodnotou přes 1 miliardu amerických dolarů): z celkových 18 realizovaných ve třetím čtvrtletí se jich v Americe uskutečnilo 12.

Velká většina amerických IPO realizovaných ve třetím čtvrtletí proběhla na burzách ve Spojených státech, na něž připadá 82 % všech amerických IPO podle počtu a 87 % podle výnosů. Stále více společností volí letos pro vstup na americkou burzu emisi prostřednictvím SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Pokud jde o další americké regiony, oživení zaznamenal rovněž brazilský trh s primárními úpisy, protože investory na burzu přilákaly nízké úrokové sazby. Ve třetím čtvrtletí se zde uskutečnilo 13 IPO (zatímco ve stejném období loňského orku žádná), takže Brazílie má nakročeno k nejúspěšnějšímu výsledku od roku 2007.

Výrazný růst trhu s IPO v Asii

Také v regionu Asie a Tichomoří překonaly výsledky za letošní první tři čtvrtletí stejné období roku 2019, a to jak podle počtu realizovaných primárních emisí (29 %), tak podle jejich výnosů (88 %). K intenzivnější aktivitě na trhu s primárními úpisy přispěla mimo jiné i státní podpora poskytovaná podnikům v souvislosti s pandemií COVID-19, například dotace leteckým společnostem na podporu zaměstnanosti.

V Číně primární emise realizované ve třetím letošním čtvrtletí atakují historické rekordy, počet IPO meziročně vzrostl o 152 % a jejich výnosy o 139 %. Kvůli rostoucímu napětí v americko-čínských obchodních vztazích před prezidentskými volbami v USA se některé čínské společnosti obchodované na amerických burzách rozhodly vstoupit také na domácí kapitálový trh a využít jeho potenciál.

Lepší výsledky hlásí rovněž Japonsko, kde se ve třetím čtvrtletí počet IPO meziročně zvýšil o 67 % a jejich výnosy o 40 %. Je zřejmé, že zájemci o IPO využívají příležitost a jdou na burzu, aby podpořili svou kapitálovou základnu pro budoucí investice a posílili svou odolnost pro případ, že dojde k další vlně pandemie. Vysoká cena některých nedávno kotovaných zástupců „nové ekonomiky“ a společností nezasažených koronavirovou pandemií je pozitivním signálem i pro ty, kteří se na burzu chystají v následujících čtvrtletích.

Výhled na příští čtvrtletí 2020: očekávejte neočekávané

Tento rok byl všechno, jen ne předvídatelný. Na prahu jeho posledního čtvrtletí nelze vyloučit, že investoři se budou při dalších známkách neklidu na trhu snažit realizovat své doposud nerealizované zisky. Jejich znepokojení mohou v globálním měřítku zvyšovat také rozpory mezi ekonomickou prosperitou, HDP a cenami akcií. Nadále sice existuje několik neznámých, pokud jde o napětí v americko-čínských obchodních vztazích, výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech a jednání o brexitu, nicméně výhled na čtvrté čtvrtletí letošního roku je příznivý, protože na řadě kapitálových trhů po celém světě se připravuje množství primárních úpisů. Pokud budou trvat příznivé podmínky pro jejich realizaci, nebude mít trh o emitenty nouzi.

Použitá data

Údaje ve studii Global IPO trends: Q3 2020 a v tiskové zprávě zpracovala informační a poradenská agentura pro sektor finančních služeb Dealogic ve spolupráci s EY. Data za tři čtvrtletí letošního roku (leden až září) zahrnují IPO, které byly dokončeny do 30. září 2020. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje pocházejí z následujících zdrojů: Dealogic, CB Insights, Crunchbase a EY.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz