Tisková zpráva

15. prosince 2020 Praha, CZ

Cenový index EY: Nejvíce rostou ceny malých vozidel, zejména vinou kladených bezpečnostních a ekologických požadavků

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku průměrné ceny vozidel oproti polovině roku klesly o 1,2 %.

Kontakt pro média
Související témata Budoucnost mobility Řízení rizik

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku průměrné ceny vozidel oproti polovině roku klesly o 1,2 %.

Základní výbava vozů oproti minulému čtvrtletí zdražila o 0,6 %. Vrcholné varianty ceny snížily o 2,3 %. Zdražování se dotýká zejména benzinových a naftových aut, elektromobily jsou oproti minulosti cenově dostupnější. Nejvíce zdražuje segment malých vozidel díky povinné bezpečnosti a emisní výbavě. Cenový index EY systematicky sleduje trendy na trhu s osobními automobily a dopad na spotřebitele.

Srovnání cen vozů s předchozím čtvrtletím

Při srovnání druhého se třetím kvartálem letošního roku ceny na trhu automobilů mírně poklesly (−1,2 %). Výjimkou byly ceny základních výbav, které se do značné míry kvůli zdražení naftových motorizací zvýšily o 0,6 %.

Nejvýrazněji poklesla cena vozů s nejvyšší výbavou (−2,3 %), což představuje průměrné snížení ceny o cca 16 000 Kč. Nejvíce klesla cena naftových motorů, a to −6,3 %. To je v průměru zhruba 60 000 Kč v případě vrcholné varianty. U automobilů v nejvyšší výbavě došlo i k poklesu cen v segmentu nižší střední třídy, a to o 41 000 Kč (−6 %). Je zřejmé, že tyto změny naznačují zužování nabídky a rušení vrcholných naftových motorizací. Z pohledu motorizací nejvíce zlevnily vozy s pohonem LPG (−5,1 %), a naftové vozy (−3,1 %). Patrné zlevnění zaznamenaly také benzínové vozy (−0,6 %) a plug-in hybridy (−0,4 %). Bateriové vozy naopak zdražily o 0,6 %.

„Ceny vozidel obecně klesly o 1,2 procenta primárně z důvodu aktuální situace na trhu. Zdražování základních modelů automobilů je patrně spojené s jejich povinností plnit zákonné požadavky, jejichž minimální úroveň je neustále navyšována. To se projevuje prakticky v každém případě představení nové generace či alespoň modernizace modelů. Naopak cenový pokles u vrcholných výbav je pravděpodobně dán jejich užší nabídkou. Jistý vliv u importovaných modelů určitě může mít aktuální kurz koruny vůči euru, neboť koruna ve sledovaném období oslabovala. Je však pravděpodobné, že to se do cen teprve promítne. Na druhou stranu, v současné době koruna však opět posiluje“, říká Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Cenový index EY: Graf

V základní výbavě nejvíce zdražil segment malých vozů (1,6 %), což v průměru odpovídá 4 300 Kč a segment vyšší střední třídy (1,5 %), to průměrně představuje asi 19 000 Kč. Z pohledu motorizací zaznamenaly snížení cen hlavně hybridy (HEV) a to o −1,9 %, tedy 11 000 Kč.

Tabulka cenových změn – základní výbavy – bez započtení inflace:
Segment A B C D E SUV MPV Vše
Rozdíl oproti 7 /2020  0,00%  1,60%  1,20%  0,60%  1,50%  −0,40%  0,10%  0,60%

Zdroj: EY

V nejvyšší výbavě se ceny spíše snížily. Nejvíce se propadly v segmentu nižší střední třídy, a to o 41 000 Kč (-6 %), na čemž má největší podíl snížení ceny naftových vozidel o poměrně dramatických −19,5 % na vzorku sledovaných vozidel, které však představují cca 80 % celkových prodejů. Snížení ceny zaznamenal také segment MPV (−2,3 %) a střední třída vozů (−1,7 %). Nárůst cen naopak vykazoval segment malých vozidel a to o 3,4 % představující cca 15 000 Kč. Jediný druh motorizace, který vykázal navýšení cen, byly hybridní vozy (HEV) v nejvyšší výbavě (2,6 %), což průměrně odpovídá necelým 20 000 Kč na jednom voze.

Tabulka cenových změn – nejvyšší výbavy – bez započtení inflace:
Segment A B C D E SUV MPV Vše
Rozdíl oproti 7 /2020  0,00%  3,40%  −6,00%  −1,70%  −1,00%  −0,90%  −2,80%  −2,30%

Zdroj: EY

Srovnání vozů podle kategorie

V kategorii mini vozů k cenové změně oproti předchozímu kvartálu prakticky nedošlo. Největší změna se dotkla segmentu malých vozů (B). Ty zdražily v nejvyšší výbavě o 3,4 %. Nárůst cen se týká vozů s hybridním pohonem (+9,4 %) a benzínových aut (+4,8 %). Vývoj cen naftových provedení nelze komentovat, neboť se týká velmi úzkého – a čím dál užšího – spektra vozidel. Elektrické vozy jako jediné v tomto segmentu zaznamenaly lehký pokles cen, a to hlavně v nejnižší výbavě (−1,2 %). Mezigeneračně došlo k navýšení ceny u Hyundai i20 a Toyoty Yaris. Dráž lze rovněž pořídit nejdostupnější Peugeot 208.

V segmentu nižší střední třídy (C) převažuje snižování cen zejména v horních cenových patrech nabídky. Celkové průměrné ceny se snížily o −3,3 %, to odpovídá 18 000 Kč. Zlevnily vozy v nejvyšší výbavě, a to o −6 % (cca 41 000 Kč). Nejvíce se propadly ceny naftových vozů (−19,5 %, tedy 137 000 Kč) a benzínových motorů (−3,5 %). Propad cen naftových motorizací je převážně způsoben generační obměnou vozidel koncernu Volkswagen (Octavia, Golf, Leon, A3), neboť ne ve všech případech byla do nové nabídky zařazena vrcholná naftová varianta. V nejnižší výbavě vozy lehce zdražily (+1,2 %). Nejvýrazněji se zvýšila cena naftových motorů (+3,1 %) a hybridů (+2,3 %). Základní výbava v tomto čtvrtletí vzrostla u Ford Focus, Renault Mégane, Toyoty Corolla a VW Golf.

V kategorii střední třídy se ceny příliš neměnily. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u benzinových vozů (−5,9 %) v nejvyšší výbavě. Minimální i průměrné ceny se jinak změnily pouze o desetiny procenta: nejnižší výbava (+0,6 %) a průměrné ceny (−0,8 %). Nejcitelnější cenové pohyby panují u Opelu Insignia, který zásadně zdražil základní variantu. Nejvyšší dostupnou výbavu naopak zlevnil.

Pouze malé změny zaznamenala vyšší střední třída. Vozy v nejnižší výbavě s benzinovou a naftovou motorizací zdražily o 1,5 %, tedy průměrně 19 000 Kč. Naopak základní cena se snížila u plug-in hybridů (−2,8 %). Plug-in hybridy zlevnily i v nejvyšší výbavě i průměrných cenách (−2,7 %).

V segmentu SUV nejvíce zlevnily benzínové varianty (−0,4 % základní, −2,7 % vrcholné), zlevnila i základní hybridní provedení (−7,1 %). Naopak hybridní SUV v nejvyšší výbavě zdražila o 2,2 % (cca 19 000 Kč). Naftová SUV lehce zdražila ve svém základu (+0,4 %, tedy 3 400 Kč), zlevnila však svá nejvyšší provedení (−1,2 %, změna o 13 300 Kč). Nejvýraznějších změn v rámci tohoto segmentu se dočkal Ford Kuga, který v nejdostupnější základní variantě zlevnil o 30 000 Kč a v nejvyšší výbavě naopak zdražil o téměř 80 tisíc Kč. „Při pohledu do ceníků však nelze vypíchnout jednotlivé modely, trend mírného snížení cen je pozorovatelný napříč značkami,“ dodává Petr Knap. Segment MPV zlevňoval převážně v rámci benzínových variant. Okrajový zájem o segment dokazuje i minimální nabídka všech alternativních pohonů.

O cenovém indexu

Tradiční EY cenový index, který mapuje vývoj cen osobních automobilů na českém trhu od počátku roku 2018 a čtvrtletně reflektuje cenové odchylky v dlouhodobém horizontu, byl pro své aktuální období upraven. EY sleduje spodní cenové hladiny (u nejlevnějších variant jednotlivých modelů) i vrcholy nabídek (nejdražší varianty jednotlivých modelů). EY analyzuje také další parametry nabídky vybraných vozidel např. z pohledu motorizací, výbavových stupňů a jejich vzájemné komplexity. Portfolio sledovaných modelů bylo rozšířeno na 55 modelů (z původních 42) napříč segmenty trhu na základě statistik prodejů z předchozích let (tyto vozy představují 72 % objemu prodaných vozidel na území ČR). Nově jsou více sledovány a detailněji analyzovány i modely poháněné alternativními pohony, včetně vozidel poháněných na zemní plyn a LPG. Hybridní modely jsou nyní sledovány přesně dle použité technologie. Kromě tradičních výbav jsou zohledňovány i převodovky a hnací nápravy, včetně v česku enormně populárních vozidel s pohonem všech kol.

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/CZ.

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz