Tisková zpráva

28. května 2020 Praha, CZ

Ke konci roku 2019 měly inkasní agentury ve správě pohledávky v objemu 96,3 mld. Kč. I přes meziroční pokles jejich počtu však s přicházející krizí vyhlíží nárůsty zakázek

Související témata Strategie a transakce
  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2019 pohledávky v objemu 24,75 mld. Kč, počet pohledávek se meziročně snížil o 232 tisíc kusůEnter.
  • Na konci loňského roku spravovaly inkasní agentury pohledávky v objemu 96,3 mld. Kč, jejich průměrná výše stoupla na 20 172 Kč.
  • V důsledku poklesu pohledávek čelí inkasní agentury poklesu pracovníků v odvětví o 21 %.

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 24,75 mld. Kč a věřitelům vrátily téměř 8 miliard Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2019 stoupla o 4 119 Kč na 20 172 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 89 % počtu všech pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Každý pátý v odvětví však přišel o práci kvůli poklesu pohledávek. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci s poradenskou společností EY.

 „Inkaso pohledávek je anticyklické odvětví. Nové pohledávky po splatnosti v uplynulém období stagnovaly a až nyní, po sedmi letech, se očekává mírné zvýšení. Když se ekonomice daří, všichni vzorně platí, nevznikají nové pohledávky. Naopak při výhledu poklesu ekonomiky, začíná být i výhled mimosoudního inkasa mírně optimistický,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

 Inkasní agentury v loňském roce zpracovaly přibližně 1,23 milionu nových pohledávek v objemu cca 24,75 mld. Kč. Počet pracovních míst klesl o pětinu (21 %) a vytváří okolo 830 pracovních míst, což představuje oproti předchozím létům, kdy byl počet pracovníků relativně stabilní, výrazný pokles. Průzkum ukázal, že většina pohledávek (90 %) je vymáhána pro třetí stranu.

„Počet pohledávek se meziročně snížil o 232 tisíc kusů. Poměr odkoupených pohledávek zůstává nízký (10 %) a inkasní agentury se nadále z většiny věnují pohledávkám ve správě pro třetí stranu. Zároveň v souvislosti se současnou složitou ekonomickou situací řady dlužníků v důsledku COVID-19 pozorujeme snahu o mnohem individuálnější přístup k jednotlivým pohledávkám, což vnímáme pozitivně,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

 Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti činila na jednu inkasní agenturu v roce 2019 73,5 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců se snížil na 26 pracovníků a při cca 761 mil. Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení 240 mil. Kč.

 „S příchodem pandemie se objevila řada iniciativ, které chrání neplatiče proti věřitelům. Tyto iniciativy většinou míří jen na malou část nesplácených pohledávek – na pohledávky až v exekuční a insolvenční fázi. Doufáme proto v důslednější využívání možností mimosoudního řešení nesplácených pohledávek, na které se zaměřují právě inkasní agentury,“ uvedl Radek Laštovička.

 O průzkumu

Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již jedenáctého průzkumu se zúčastnilo 25 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu a dubnu 2020. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2018 a 2019 a na výhled pro rok 2019. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Více informací naleznete na webových stránkách asociace: www.aiacz.cz, www.forumveritelu.cz

O EY

 EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního

a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry

v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz