Tisková zpráva

14. května 2020 Praha, CZ

Zjistěte, jak je vaše firma odolná vůči krizi. Nástroj EY Resilient Enterprise zdarma identifikuje rizikové oblasti podnikání

Jednoduchý a bezplatný online nástroj EY Resilient Enterprise pomáhá vedoucím pracovníkům komplexně měřit odolnost společnosti, přesně identifikuje nejrizikovější oblasti podnikání a nachází prostor pro zlepšení

Související témata Řízení rizik
  • Jediná bezplatná online aplikace na trhu, která měří odolnost středních a velkých firem. 
  • Multidisciplinární analýza pokrývá devět klíčových oblastí podnikání a nabízí srovnání s ostatními firmami v globálním měřítku.
  • Podnikatelé rovnou vidí možnosti rozvoje a získají souhrnné výsledky s rizikovými oblastmi už následující den.

Jednoduchý a bezplatný online nástroj EY Resilient Enterprise pomáhá vedoucím pracovníkům komplexně měřit odolnost společnosti, přesně identifikuje nejrizikovější oblasti podnikání a nachází prostor pro zlepšení. Podnikatelé získají komplexní analýzu odolnosti své firmy zcela zdarma a mohou porovnat, jak si vedou ve srovnání s ostatními podnikateli ve svém oboru po celém světě.

„Pandemie COVID-19 je zkouškou odolnosti každé firmy. Společnosti se již z úvodního koronavirového šoku oklepaly, zavedly prvotní opatření a pomalu se soustřeďují na to, co je čeká. Strukturovaný přístup při budování odolnosti je klíčový pro úspěšné zvládnutí krize typu druhá vlna pandemie či narušení odvětví technologickou inovací konkurenta. Podnikatelé musejí zareagovat na mnoha frontách – ať už jde o interní a externí komunikaci, nebo posuzování, řízení a zmírňování rizik napříč všemi oblastmi firmy,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice.

Online nástroj EY Resilient Enterprise představuje snadný, přehledný a pragmatický způsob, jak pochopit, jak je organizace odolná vůči krizi. Je prvním krokem na cestě k definování cílů podnikání pro „nový normál“ a plánování budoucích aktivit. „Ředitelé společností jsou zahlceni nekonečným množstvím informací, v nichž je těžké se zorientovat. Bezplatná expertní analýza jim poskytne ucelený strukturovaný pohled na oblasti, které potřebují vyvinout další úsilí, a naznačí, jaké další kroky podniknout,“ říká Petr Knap.

Komplexní analýza i oborové srovnání
Skloubením zásadních aspektů z poslední finanční krize a současné poradenské praxe lze identifikovat devět okruhů, na které podniky musí zaměřit svou pozornost, určit slabá místa a posílit celkovou odolnost organizace. Rozhodujícími oblastmi jsou: Zdraví a spokojenost zaměstnanců, Pracovní síla, Dodavatelský řetězec a globální obchod, Zákazník a značka, Finance a investice, Řízení rizik, Vláda a veřejná politika, Technologie a informační bezpečnost a Pojištění a právní spory.

Komplexní dotazník, hodnotící míru připravenosti na krizi, je natolik důkladný, že poskytne profesionální pohled na jednotlivé oblasti, identifikuje potenciální rizika a příležitosti ke zlepšení. Podnikatel získá souhrnnou analýzu, kterou můžete společně s expertem z EY detailně prodiskutovat, a bezplatný globální sektorový benchmarking.

Výsledky už následující den
Přístup do online aplikace lze sdílet mezi vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení a vyplňovat tak údaje pro danou oblast nezávisle na sobě, každý dle svého zaměření. Vyplnění jedné oblasti zabere průměrně pět minut a zvládne ji každý z hlavy, bez potřeby udávat výkonnostní ukazatele. Rychlost kompletace dat určuje, kdy budou výsledky k dispozici. „Čím dříve podnikatel kompletně vyplní dotazník, tím dříve jsme schopni data vyhodnotit, identifikovat kritické oblasti a nalézt řešení. Záměrem nástroje není jen jednorázové použití, ale i poskytnutí možnosti průběžně kontrolovat, jak je podnik připraven bránit se dalším krizím,“ vysvětluje závěrem Petr Knap.

O EY Resilient Enterprise

Nejnovější online nástroj EY Resilient Enterprise představuje snadný, přímý a pragmatický způsob, jak pochopit odolnost firmy vůči krizi v následujících oblastech: Zdraví a spokojenost zaměstnanců, Pracovní síla, Dodavatelský řetězec a globální obchod, Zákazník a značka, Finance a investice, Řízení rizik, Vláda a veřejná politika, Technologie a informační bezpečnost a Pojištění a právní spory. Jedná se o jedinou bezplatnou aplikaci na trhu, která měří odolnost středních a velkých firem (s více než 100 zaměstnanci) s mezinárodním přesahem. Je vhodný také pro velké neziskové organizace s mezinárodním přesahem své činnosti. Podnikatel nemusí reportovat výkonové a finanční cíle firmy. Přístup do nástroje získáte po vyplnění registračního formuláře

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz