Tisková zpráva

10. června 2020 Praha, CZ

Nejatraktivnější zemí pro investice do obnovitelných zdrojů je letos USA. Svět očekává rychlé oživení odvětví

  • Obnovitelné zdroje jsou i přes změnu globální situace bezpečným cílem pro dlouhodobé investice.
  • Růst investic do obnovitelných zdrojů nadále motivují klimatické změny a úsilí o ochranu životního prostředí.
  • Jedničkou žebříčku atraktivnosti zemí pro investice do obnovitelných zdrojů jsou poprvé od roku 2016 Spojené státy, o čtyři příčky na 11. místo si polepšilo Španělsko.

Odvětví obnovitelných zdrojů očekává rychlé oživení. I tento sektor je zasažen globálním ekonomickým poklesem, který způsobila koronavirová pandemie, avšak faktory motivující dlouhodobé investice zůstávají silné. Uvádí to nejnovější index atraktivnosti zemí pro investice do obnovitelných zdrojů (Renewable Energy Country Attractiveness Index – RECAI), který pravidelně sestavuje EY. Aktuální žebříček nově zohlednil i možné dopady koronavirové pandemie – hodnocení doplnil o nový parametr reflektující odolnost zdravotních a ekonomických systémů jednotlivých zemí.

Jako klíčové faktory ovlivňující množství investic jsou stále intenzivněji vnímány klimatické změny, ekologické a sociální aspekty a korporátní strategie.

Institucionální investoři stále více očekávají, že podnik bude prezentovat i svůj celospolečenský přínos. Pro firmy to znamená, že musí snížit emise, upravit přístup ke správě a řízení společnosti a v neposlední řadě doplnit informace o dopadech svých aktivit na klima do svých výročních zpráv. Jak ukazuje nejnovější analýza EY, institucionální investoři přesouvají svůj kapitál do infrastrukturních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů také z důvodu kompenzace svých jiných, ekologicky méně přátelských investic.

„Debaty o trvale udržitelném rozvoji společnosti stále silněji rezonují i na korporátní úrovni. Spolu s klimatickými změnami je to stále hlavní faktor motivující dlouhodobé investice do obnovitelných zdrojů, bez ohledu na koronavirovou pandemii,“ říká Blahoslav Němeček, partner EY týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, a dodává: „Před nedávnem se v důsledku pandemie dramaticky snížila úroveň znečištění. Tato unikátní situace je vnímána jako velká příležitost pro zvýšení důrazu na dlouhodobě udržitelnou energetickou budoucnost, tedy více čisté energie, především větrné a solární spolu s možností jejího skladování.“

USA plánují investovat do větrných parků 57 miliard dolarů
Na první místo žebříčku atraktivnosti zemí pro investice do obnovitelných zdrojů se po čtyřech letech vrátily Spojené státy. Přispělo k tomu především krátkodobé prodloužení daňových pobídek poskytovaných producentům energie z obnovitelných zdrojů a dlouhodobý růst kapacity mořských větrných parků. USA plánují investovat do těchto parků do roku 2030 celkem 57 miliard amerických dolarů a vybudovat zdroje s celkovou kapacitou 30 GW.

V Číně se růst sektoru obnovitelných zdrojů zpomalil, protože vláda se snaží snížit dotace a posílit konkurenční prostředí. V kombinaci s nižší poptávkou v důsledku koronavirové pandemie to Číně přineslo pokles na druhé místo. Dlouhodobá prognóza však zůstává optimistická.

Ochrana klimatu a energetická politika jsou prioritou evropských vlád
Francie, která z přenosové soustavy postupně odpojuje jaderné elektrárny, si polepšila ze čtvrtého na třetí místo. Hlavní zásluhu na tom mají vysoké ceny elektřiny a nejnovější aukce, v jejímž rámci byla developerům větrných a solárních elektráren přidělena celková kapacita 1,4 GW.

Británie, která je podle aktuálního žebříčku šestou nejatraktivnější zemí, přišla s historickým návrhem znovu zahrnout do příští aukce v rámci programu „contracts-for-difference“ (program na podporu výroby elektrické energie z nízkouhlíkových zdrojů) pevninské větrné a solární projekty. Cílem je podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich větší diverzifikaci.
Španělsko si polepšilo o čtyři příčky na 11. místo, i přesto, že patří k zemím, které jsou pandemií COVID-19 nejvíce zasaženy. Důvodem je fakt, že ochrana klimatu a energetická politika zůstala jednou z hlavních priorit nové koaliční vlády. Ta si stanovila ambiciózní, ale realizovatelné plány na zvýšení kapacity větrných a solárních zdrojů. Většina investorů vidí střednědobé perspektivy Španělska příznivě.

Investice do velkokapacitních baterií trhají rekordy
Dekarbonizace přenosové soustavy bude vyžadovat obrovské kapacity pro skladování energie a distribuční společnosti a developeři pomalu navyšují investice do velkokapacitních baterií. Podle zprávy by letošní rok měl být rekordní, celkově se plánuje instalace zařízení s kapacitou 12,6 GWh. Do roku 2025 by nárůst kapacity měl být 13krát větší, tj. měl by se zvýšit ze současných cca 17 GWh ročně na 230 GWh.

„Všechny zainteresované subjekty se snaží spolupracovat a chtějí investovat do společností, které udělaly z boje proti klimatickým změnám a z trvale udržitelného rozvoje nedílnou součást své podnikatelské strategie. Lídři v oblasti energetiky by se měli zaměřit na investice do obnovitelných zdrojů a do souvisejících projektů, které jsou dlouhodobě udržitelné, například do inteligentních energetických sítí nebo do nízkouhlíkové dopravní infrastruktury,“ uvádí Blahoslav Němeček.

Kompletní žebříček 40 nejatraktivnějších zemí pro investice do obnovitelných zdrojů spolu s analýzou nejnovějších celosvětových trendů v tomto odvětví je k dispozici na ey.com/recai.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz