Tisková zpráva

16. června 2020 Praha, CZ

Průzkum EY: Dvě třetiny firem se zbaví nepodstatných částí podniku, aby se připravily na svět po krizi

  • Každá druhá společnost bude v důsledku krize pokračovat v přípravě nebo dokonce urychlí divestiční plány
  • 5 z 10 globálních lídrů prohlašuje, že budou investice do technologií financovat díky odprodeji kapitálu v následujících 12 měsících
  • Odprodej a divestice plánují více než tři čtvrtiny společností v následujících dvou letech, během příštích 12 měsíců je to 57 % firem

72 % vrcholových manažerů světových korporací připouští, že si aktiva ponechali příliš dlouho. Většina společností plánuje odprodej během příštích dvou let a více než polovina v následujících 12 měsících. Prodávající však hodlají akceptovat maximálně 10% snížení prodejní ceny. Výnosy chtějí investovat do nových technologií spojených s přetvářením obchodních modelů do budoucna a k posílení tržního podílu. Ukázal to aktuální průzkum EY Global Corporate Divestment Study.

„Roste počet společností, které prohlašují, že si ponechávaly aktiva příliš dlouho. Vzhledem k tomu, že v nestabilním podnikatelském prostředí jsou firmy nuceny k tvrdým rozhodnutím týkajícím se alokace kapitálu, musí změnit své portfolio. To je velká příležitost pro investory, protože realizované ceny se dostanou relativně nízko, a na trhu tak můžeme očekávat postupně zvýšenou dynamiku,“ uvádí David Zlámal, vedoucí partner týmu kapitálového a dluhového poradenství EY ve střední Evropě.

Každý druhý vrcholový manažer uskuteční divestici v následujících 12 měsících
Téměř tři čtvrtiny (72 %) účastníků průzkumu mezi zástupci vrcholového managementu korporací uznává, že si ponechali aktiva příliš dlouho, když je měli odprodat (v roce 2019 byl tento podíl pouze 63 %). 8 z 10 manažerů budou během příštích dvou let divestovat. Už v příštích 12 měsících to bude 57 % lídrů.

„Společnosti mohou během období hospodářského útlumu těžit z odvážných kroků a nových cest, a podpořit tak dlouhodobější celkový výnos akcionářů. Na ten ovšem potřebují kapitál, a právě agresivnější rebalancing portfolií se zaměřením se na klíčové ziskové útvary pomůže s jeho uvolněním a využitím krize k posílení pozice na trhu,“ uvádí David Zlámal a dodává: „Divestice využijí nejlépe k financování nových technologií v reakci na rychle se měnící poptávku zákazníků. Jedná se zejména o využití online prodejních kanálů a inovace v obchodním modelu reagující na změnu chování zákazníku a koncových spotřebitelů. Lze rovněž očekávat zvyšování tržního podílu akvizicí konkurentů, jejichž síla a schopnost bojovat na těžkém trhu opadává.“

Zachování celkové hodnoty společnosti během útlumu bude z její strany vyžadovat větší přípravu na divestice. 73 % prodávajících totiž uvedlo, že v příštích 6–12 měsících budou akceptovat maximálně 10% snížení prodejní ceny. Tedy lze očekávat, že nabídka s poptávkou se v následujícím roce budou potkávat složitěji, než tomu bylo v nedávné době a mnohé transakce se potáhnou déle, než tomu bylo obvyklé.

O průzkumu

Studie EY Global Corporate Divestment Study je globální průzkum mezi zástupci vrcholového vedení velkých korporací, který každým rokem provádí Thought Leadership Consulting, společnost ze skupiny Euromoney Institutional Investor. Další informace najdete na ey.com/divest V letošním roce jsou součástí výsledků také zjištění vyplývající ze samostatného průzkumu mezi 25 předními globálními aktivistickými investory týkající se jejich pohledu na korporátní divestice.

Oblasti zaměření průzkumu:

          Dopad krize na časový harmonogram a strategii divestic

          Síly určující divestice během příštích 12 měsíců

          Kroky podniknuté společnostmi k posílení finanční a provozní odolnosti

 Profil účastníků

Výsledky vycházejí z online průzkumu mezi 1010 zástupci vrcholového vedení globálních korporací prováděného před onemocněním COVID (v období od listopadu 2019 do ledna 2020) a z online průzkumu mezi 300 zástupci vrcholového vedení globálních korporací prováděného po vypuknutí krize (od dubna do května 2020). Sedmdesát pět procent respondentů jsou generální ředitelé (CEO), finanční ředitelé (CFO) nebo jiní vedoucí pracovníci na úrovni C. 

 O EY

 EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčníhoa podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěryv kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

 Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz