Tisková zpráva

5. února 2021 , 10:00 Praha, CZ

Počet IPO se vloni meziročně zvýšil o 19 %, jejich výnosy dokonce o 29 %

Trh s primárními úpisy se v průběhu roku 2020 vrátil na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. V regionu EMEIA počet IPO vrostl (o 7 % na 259 IPO), jejich výnosy naopak klesly o 43 % na 33,9 mld. amerických dolarů. Objem zahraničních primárních úpisů stabilně roste, jejich podíl na celkovém počtu byl v loňském roce 7,9 % (8 % v roce 2019), podíl na celkových kapitálových výnosech se zvýšil na 10 % (7,1 % v roce 2019). Největší meziroční nárůst počtu IPO i jejich výnosů hlásí Amerika, uskutečnilo se zde celkem 282 primárních emisí v celkové hodnotě 97,9 mld. amerických dolarů. Uvádí studie EY Global IPO Trends: Q4 2020, která mapuje situaci na globálním trhu s primárními úpisy.

V technologickém sektoru proběhlo 324 IPO v celkové hodnotě 89,1 mld. amerických dolarů. Na druhém místě podle počtu realizovaných primárních úpisů je se 243 IPO v hodnotě 31,4 mld. amerických dolarů průmyslová výroba, na třetím péče o zdraví se 235 IPO v hodnotě 50,4 mld. amerických dolarů.

„Loňská překvapivá aktivita na globálním trhu s primárními veřejnými emisemi se do určité míry odrazila i na pražské burze. Kromě 15 nových emisí dluhopisů se na ní objevilo i několik úspěšných IPO. Na trh START Market, určený pro inovativní české firmy, vstoupila v září společnost eMan a v říjnu online lékárna Pilulka. Na elitním burzovním trhu Prime Market se rovněž v říjnu začala obchodovat Česká zbrojovka. A další firmu přivítala pražská burza teď v lednu na trhu Standard – jedná se o SAB Finance, předního zprostředkovatele devizových obchodů pro firemní klientelu,“ uvádí Peter Wells, partner oddělení strategie a transakcí v EY.

„Věřím, že díky pokračujícím fiskálním stimulům, dostatku likvidity na trhu a optimistickým nadějím, které vzbuzuje očkování proti covidu-19, se pozitivní trend v oblasti IPO podaří udržet i v první polovině letošního roku. Investoři by si nicméně měli dát pozor na případné korekce akciových kurzů, zvlášť u těch společností, jejichž akcie šly během oživení na trhu v roce 2020 výrazně nahoru,“ varuje Petr Kováč, partner oddělení strategie a transakcí v EY.

Kandidáti na IPO v regionu EMEIA využili příležitosti

Přestože region EMEIA zasáhla na podzim druhá vlna pandemie, aktivita na trhu s primárními úpisy ve čtvrtém loňském čtvrtletí zintenzivnila. Za celý rok 2020 se zde uskutečnilo 259 IPO v hodnotě 33,9 mld. amerických dolarů, tj. počet emisí sice mírně vzrostl (o 7 %), jejich výnosy se ale propadly o 43 %.

V Evropě trh s primárními emisemi postupně během roku 2020 oživoval, takže počet IPO se meziročně zvýšil o 23 % a výnosy o 9 %. Britský trh si dokázal i ve čtvrtém čtvrtletí udržet dynamiku čtvrtletí předchozího. Hlavní zásluhu na tom mají dvě mega transakce, díky nimž se počet IPO meziročně zvýšil o 30 %, a jejich výnosy dokonce o 56 %.

„Trh s primárními úpisy v našem regionu prokázal i v době koronavirové pandemie svou odolnost a přizpůsobivost. Po období vysoké volatility a mimořádné nejistoty jsme ve čtvrtém čtvrtletí byli svědky výrazného oživení, takže výsledky IPO za celý loňský rok nakonec předčily rok 2019. Díky dynamice trhu, očekávanému úspěchu očkování, vysokým cenám akcií a menší volatilitě je všechno připraveno na úspěšný start v roce 2021. Kandidáti na IPO budou muset prokázat odolnost a dostát přísnějším nárokům ekologických a sociálních standardů a standardů v oblasti správy a řízení, které na ně investoři kladou,“ komentuje Petr Kováč.

Americký trh s primárními úpisy posílil v roce 2020 svou odolnost

Vývoj amerického trhu s primárními úpisy byl i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 příznivý. Součet za celý loňský rok se díky tomu vyšplhal na 282 primárních emisí v celkové hodnotě 97,9 mld. amerických dolarů, což meziročně představuje zvýšení o 30 %, resp. o 78 %. Nejaktivnější byl sektor péče o zdraví, na který v roce 2020 připadlo 40 % všech emisí realizovaných na americkém kontinentě, celkem jde o 114 IPO v hodnotě 27,9 mld. amerických dolarů. Následují technologické firmy se 77 IPO, které jim vynesly 40,4 mld. amerických dolarů, a průmyslové podniky s 19 IPO v hodnotě 8,0 mld. amerických dolarů.

Drtivá většina amerických primárních úpisů byla umístěna na burzách ve Spojených státech. Jejich podíl činí 79 % co do počtu IPO (224), resp. 88 % podle objemu výnosů (86,2 mld. amerických dolarů). Loňský rok byl ale nejúspěšnější také pro Brazílii, kde se uskutečnilo nejvíc primárních emisí od roku 2007, konkrétně 28 v celkové hodnotě 8,5 mld. amerických dolarů. Investory přilákaly na tamější trh především nízké úrokové sazby. Stále běžnější alternativou pro vstup na kapitálový trh se stávají speciální akviziční firmy (Special Purpose Acquisition Companies, SPAC), protože cesta, kterou nabízejí, je rychlejší a jistější.

Trhy v Asii a Tichomoří jsou nejlepší za posledních 10 let

Aktivita na trhu s primárními úpisy v regionu Asie a Tichomoří vloni překonala rok 2019. Meziroční nárůst činí 20 % co do počtu IPO (822) a 45 % co do jejich výnosů (136,2 mld. amerických dolarů). Loňské výsledky jsou nejlepší za celou uplynulou dekádu. Nejúspěšnějším odvětvím je průmyslová výroba se 181 primárními emisemi v hodnotě 20,8 mld. amerických dolarů. Na druhém místě jsou technologické firmy, které realizovaly 180 IPO v hodnotě 38,7 mld. amerických dolarů, třetí je výroba materiálů s 95 IPO, které emitentům vynesly 7,4 mld. amerických dolarů.

Tři z pěti největších primárních emisí roku 2020 se uskutečnily v Číně. Nálada zdejších investorů byla i ve čtvrtém loňském čtvrtletí pozitivní, což přispělo k dalšímu zvýšení počtu realizovaných primárních úpisů i jejich hodnoty. Celkem v Číně proběhlo vloni 536 IPO, které vynesly 119,1 mld. amerických dolarů.

V Japonsku byl i ve čtvrtém čtvrtletí hlavním tahounem růstu ekosystém startupů. Za celý rok 2020 tam došlo k mírnému, 4% nárůstu počtu IPO (93), nicméně výnosy ve výši 3,3 mld. amerických dolarů jsou meziročně o 13 % nižší.

Výhled na první čtvrtletí 2021: předpokládá se, že si trh udrží stávající dynamiku

Náladu na trhu s primárními úpisy pozitivně ovlivňuje probíhající očkování proti covidu-19 i fakt, že společnosti mají k dispozici dostatek likvidity. Proto lze očekávat, že trh zůstane nadále zdravý a i v prvním letošním pololetí si udrží stávající dynamiku. Dohoda o brexitu má z geopolitického hlediska rovněž příznivý vliv na trh. Nicméně kandidáti na IPO by měli bedlivě sledovat navrhované legislativní změny, případné korekce akciových kurzů v důsledku vyšší cenové volatility i to, jak rychle se světu podaří zotavit z koronavirové pandemie.

„Stále víc našich klientů uvažuje o tom, že tradiční transakční alternativu, kterou představuje fúze, nebo akvizice, doplní rovněž primárním veřejným úpisem, často na některé zahraniční burze. Tento ,dvoukolejný‘ přístup stávajícím akcionářům pomáhá zvýšit hodnotu jejich společnosti a posiluje šanci na úspěšnou realizaci transakce,“ dodává závěrem Peter Wells.

Použitá data

Údaje ve studii Global IPO trends: Q4 2020 a v tiskové zprávě zpracovala informační a poradenská agentura pro sektor finančních služeb Dealogic ve spolupráci s EY. Data za rok 2020 (leden až prosinec) zahrnují IPO, které byly dokončeny do 31. prosince 2020. Není-li uvedeno jinak, veškerá data pocházejí z následujících zdrojů: Dealogic, CB Insights, Crunchbase a EY. V údajích použitých pro účely studie nejsou až na uvedené výjimky zahrnuty IPO realizované speciálními investičními firmami (Special Purpose Acquisition Company, SPAC).

IPO – výsledky ve čtvrtých čtvrtletích

Měsíc/čtvrtletí (Q) Počet IPO Výnosy (v mld. USD)
Říjen 2018 142 20,3
Listopad 2018 101 4,3
Prosinec 2018 123 29,9
Celkem 2018 366 54,5
Říjen 2019 126 15,8
Listopad 2019 115 28,3
Prosinec 2019 137 48,7
Celkem 2019 378 92,8
Říjen 2020 187 37,4
Listopad 2020 94 22,0
Prosinec 2020 209 42,0
Celkem 2020
490 $101.4

Zdroj: Dealogic, EY

IPO v období leden-prosinec 2020 podle ekonomických odvětví

Odvětví Počet IPO Podíl na celkovém počtu IPO v % Výnosy (v mil. USD) Podíl na celkových výnosech v %
Spotřební zboží a služby 90 6,6 % 11,2 4,2 %
Zboží běžné spotřeby 83 6,1 % 12,5 4,7 %
Energetika 65 4,8 % 11,6 4,3 %
Finanční služby 44 3,2 % 15,9 5,9 %
Péče o zdraví 235 17,2 % 50,4 18,8 %
Průmyslová výroba 243 17,8 % 31,4 11,7 %
Výroba materiálů 122 9,0 % 8,7 3,3 %
Média a zábavní průmysl 23 1,7 % 4,9 1,8 %
Nemovitosti 77 5,6 % 19,1 7,1 %
Maloobchod 45 3,3 % 12,1 4,5 %
Technologie 324 23,8 % 89,1 33,3 %
Telekomunikace 12 0,9 % 1,1 0,4 %
Celkem 1 363 100,0 % 268,0 100,0 %

Zdroj: Dealogic, EY

Kvůli zaokrouhlení nemusí být celkový součet roven 100 %.

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz