Tisková zpráva

1. února 2021 , 10:00 Praha, CZ

Udržitelnost, společenská odpovědnost a odborná diskuse: Komunikaci poradenské společnosti EY nově povede Lenka Vaněk

Poradenská společnost EY se rozhodla stát se jedním z globálních lídrů na cestě k udržitelnému světu.

Kontakt pro média
  • Do čela Brand, Marketing and Communication (BMC) oddělení českého zastoupení mezinárodní poradenské společnosti EY nastupuje Lenka Vaněk
  • Komunikaci společnosti povede v době, kdy se EY zavázala k tomu stát se jedním z globálních lídrů v udržitelném podnikání
  • Hlavními pilíři její marketingové strategie budou kromě udržitelnosti také podpora odborné diskuse se světovými experty a vzdělávání budoucí generace

Poradenská společnost EY se rozhodla stát se jedním z globálních lídrů na cestě k udržitelnému světu. Prostřednictvím systematického vzdělávání mladé generace, sdílení svého vysoce ceněného know-how s širokou veřejností a nově vyhlášeného závazku dosáhnout už letos uhlíkové negativity chce společnost nejen snížit svou vlastní environmentální zátěž, ale také pomoci přejít k udržitelnému podnikání i svým klientům. V České republice bude tyto snahy společnosti komunikovat právě BMC oddělení, od února nově pod vedením Lenky Vaněk.

Do čela marketingu Lenka přechází ze své současné role v Consultingu EY, kde vede tým zaměřený na spotřebitelské produkty a maloobchodní služby a také tým EY wavespace™, a za úkol bude mít zejména realizaci globální marketingové strategie společnosti v českém kontextu. Ta zaznamenala v loňském roce veliký posun směrem k udržitelnosti v životě, společnosti i podnikání.

„Zmírnění dopadu klimatických změn, udržitelnost a odpovědné podnikání se budou odrážet ve všech oblastech naší činnosti jak v České republice, tak po celém světě. Věříme totiž, že jsou to právě globální lídři odvětví, jako jsme my, kdo má jít společnosti příkladem a dokázat, že investovat do udržitelnosti se vyplatí, i když to na první pohled nepřináší zisk,“ říká Lenka Vaněk. „Tomuto posunu v přemýšlení našeho globálního vedení proto bude logicky odpovídat i naše lokální česká marketingová strategie, kterou chceme opřít zejména o tři hlavní pilíře – velkou odbornost našich lidí, kterou by bylo škoda nesdílet, naši společenskou odpovědnost zejména ve vztahu k mladé generaci, kterou chceme systematicky rozvíjet, a udržitelný byznys, v němž chceme jít příkladem nejen našim klientům.“

Pozitivně ovlivnit miliardu lidí

Společnost EY dosáhla už loni globální uhlíkové neutrality (tj. investicí do zelených projektů vykompenzovala vlastní produkované emise), na letošek plánuje dosáhnout uhlíkové negativity (tedy vykompenzovat více emisí, než vyprodukuje) a do roku 2025 se zavázala dospět do stavu tzv. „net zero“, tedy rovnováhy mezi emisemi, které ročně vyprodukuje, a tím, kolik jich pomůže z atmosféry fakticky odstranit (např. podporou zalesňování, obnovou pralesů apod.). Tento významný posun společnosti směrem k udržitelnosti oznámil její CEO Carmine Di Sibio na letošním setkání Světového ekonomického fóra v Davosu.

Kromě toho letos společnost v Česku odstartovala i svůj globální sociálně odpovědný program EY Ripples, který má za cíl využít znalostí, zkušeností a odbornosti jejích zaměstnanců k motivaci, vzdělávání a široké podpoře mladé generace v cestě za kvalitnějším a bohatším životem. Program má ambiciózní cíl: do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy jedné miliardy lidí. První pro Českou republiku lokalizovanou platformou se stala 100mentors, prostřednictvím níž mohou mladí lidé položit komukoliv ze společnosti jakoukoliv otázku a dostat na ni stovteřinovou video odpověď.

„Nemůžeme napravit něco, o čem nevíme, že je špatně, nebo s čím si nevíme rady. Role marketingu založeného na odborné diskusi a poskytování příležitostí, které by se jinak nenaskytly, je tak v přechodu k udržitelnějšímu světu velice důležitá, a to nikoliv pouze v kontextu společnosti EY,“ podotýká Lenka Vaněk, která v čele marketingu českého zastoupení firmy střídá Jiřího Caudra.

O Lence Vaněk

Lenka není ve světě marketingu žádným nováčkem. Vystudovala ho na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a ve vedoucích pozicích se mu věnuje už více než 10 let. Před svým příchodem do EY pracovala jako marketingová ředitelka v potravinářské společnosti Hamé, zkušenosti má ale také z retailu, farmacie, výzkumu, vývoje a inovací v českém kontextu i na mezinárodních trzích. Ve svém volném čase se věnuje dobrovolnictví, působí jako CMO nadačního fondu LA VIDA LOCA, který pomáhá odloženým dětem zachovat si vzpomínky na rané dětství, kromě toho také tančí ve swingovém rytmu a užívá si svých sedmiletých dvojčat.

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz