Tisková zpráva

24. května 2021 , 10:00 Praha, CZ

Úlevy dlužníkům i shovívavější věřitelé

Inkasní agentury v roce 2020 vymohly o 1,2 miliardy Kč méně než v předchozích letech

Související témata Financial Services Consulting
  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2020 nové pohledávky v objemu 21,2 mld. Kč, počet pohledávek se meziročně snížil o 55 tisíc kusů
  • Na konci loňského roku spravovaly inkasní agentury pohledávky v objemu 100,7 mld. Kč, jejich průměrná výše klesla na 18 039 Kč
  • Po předloňském více než 20% propadu počtu pracovníků v odvětví inkasa pohledávek zůstal počet pracovníků v roce 2020 stabilizovaný
  • Věřitelé poskytli úlevy v souvislosti s COVID-19 průměrně na 12 % objemu pohledávek

Praha, 24. května 2021 Celé sektory ekonomiky zavřené, omezená výroba nebo snížení mzdy na nemocenské. Pandemická situace zahýbala s finanční situací mnoha občanů ČR. A tento výjimečný stav se projevil i na výsledcích inkasních agentur, které se specializují na mimosoudní vymáhaní dluhů. Loni spravovaly pohledávky ve výši 100 miliard Kč, ale od dlužníků se jim podařilo získat zpět pouze 6,8 miliard. To vyplývá z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci s poradenskou společností EY. Podíl na této situaci mají nejrůznější moratoria, odklady splátek, ale také věřitelé, kteří jsou k lidem, jež se dostali do finančních potíží, shovívavější.

Inkasní agentury se specializují na mimosoudní vymáhání pohledávek věřitelů, kteří nemohou, nebo nechtějí správě pohledávek věnovat čas a kapacity. Tuto činnost tak raději svěří profesionálům, kteří dosahují  lepších výsledků. V České republice inkasní agentury sdružuje Asociace inkasních agentur, která usiluje o nastavení etických standardů a správné praxe na českém trhu. Podle průzkumu společnosti EY inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice nové pohledávky v objemu 21,2 miliard Kč, což je o 3,5 miliard Kč meziročně méně. Věřitelům v tomto obtížném roce vrátily 6,8 miliard Kč. To představuje pokles o 1,2 miliardy Kč oproti předchozím dvěma letům. Inkasní agentury nejčastěji vymáhají peníze od domácností a průměrná výše jejich pohledávek je 18 039 Kč, což je o 2 133 Kč méně než loni.

„Loňský rok byl rokem vyčkávání a příprav. Věřitelé byli k těm, kteří najednou neměli na úhradu svých závazků, vstřícní a i mimo vládní moratoria se snažila lidem ulevit. Inkasní agentury tím pádem častěji zastavovaly vymáhání a dostávalo se k nim i méně pohledávek,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Inkasní agentury v loňském roce zpracovaly přibližně 1,17 milionu nových pohledávek v objemu cca 21,2 mld. Kč. Počet pracovních míst se pohybuje na obdobné úrovni předloňského roku, tj. 833 pracovních míst. Průzkum ukázal, že většina pohledávek (87,3 %) je vymáhána pro třetí stranu.

„Počet pohledávek se meziročně snížil o 55 tisíc kusů. Ačkoliv inkasní agentury pohledávky odkupují, tak poměr odkoupených pohledávek zůstává nízký (12,7 %) a inkasní agentury se i nadále z většiny věnují pohledávkám ve správě pro třetí stranu. Věřitelé také v souvislosti se složitou ekonomickou situací řady dlužníků v důsledku COVID-19 poskytli úlevy: to se vztahovalo na 12 % celkového objemu pohledávek. 22,3 % dlužníků uvádělo, že má problémy se splácením právě kvůli pandemii,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Z průzkumu dále vyplynulo, že průměrná výše tržeb činila na jednu inkasní agenturu v roce 2020 60 milionů Kč, průměrný počet zaměstnanců byl 26 a při přijatých pohledávkách v hodnotě cca 653 milionů Kč ročně dokázala průměrná inkasní agentura věřitelům zajistit navrácení 210 milionů Kč.

„Zhoršení finanční situace mnoha občanů Česka podpořilo další snahy politiků o značné úlevy dlužníkům až po úplné odpouštění některých dluhů. Nicméně je třeba věc vnímat z obou stran – kvůli nesplaceným dluhům se často dostávají do problémů sami věřitelé,jednoznačná většina občanů ČR si také myslí, že by se dluhy měly platit. Rovněž v médiích stále častěji vídáme příběhy zoufalých věřitelů, kterým podnikání a důstojný život ničí právě vykutálení neplatiči,“ uvedl Radek Laštovička.

Více informací o EY

EY | Building a better working world

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
ey.com/cz