Tisková zpráva

22. října 2021 Praha, CZ

EY od října kompenzuje více emisí, než vyprodukuje

Poradenská společnost EY dosáhla stavu uhlíkové negativity.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha, 22. října 2021 Poradenská společnost EY dosáhla stavu uhlíkové negativity. Zjednodušeně řečeno, od října 2021 se jí daří kompenzovat více emisí, než sama vyprodukuje. Jde o další úspěšný krok v naplňování dlouhodobého emisního plánu, kterým EY sebe sama zavázala až do roku 2025. Už před rokem firma oslavila pokoření splněním první fáze, kterou bylo dosažení tzv. uhlíkové neutrality. Úspěšně tak kompenzovala emise vyprodukované svými činnostmi. Nyní směřuje k tzv. stavu „net zero“. Toho by chtěla dosáhnout maximálně do čtyř let.

Klimatické změny jsou jedním z nejpalčivějších problémů moderní doby. To si uvědomuje i vedení nadnárodní poradenské společnosti EY, která má své zastoupení i v České republice. Už před lety proto integrovala hodnotu udržitelnosti do jádra vlastní korporátní filozofie. Z toho důvodu koncipovala i striktní emisní plán, v jehož rámci identifikovala tři konkrétní milníky. Pro rok 2020 si stanovila závazek stát se celosvětově uhlíkově neutrální. Na to měla o rok později navázat stavem uhlíkové negativity, a konečně v roce 2025 dosáhnout tzv. stavu „net zero“. Budoucím ideálem tedy je neprodukovat vůbec žádné emise. Nyní EY oslavuje úspěšnou implementaci druhého kroku – uhlíkové negativity.

„Cíl, který jsme si globálně stanovili, byl číselně poměrně drastický – snížit naše emise až o 40 % oproti předchozímu fiskálnímu roku. Nakonec se nám v říjnu podařilo toto číslo překonat, a to vůbec ne o málo – emise jsme snížili dokonce o 60 %, což je obrovský úspěch,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY Česká republika. „Roli v tom samozřejmě do jisté míry hraje i pandemie a s ní spojené limitované cestování a pohyb osob, ale naše nároky zůstanou takto vysoké i po jejím odeznění. Snižovat produkované emise a být udržitelným lídrem a inspirací pro společnosti po celém světě, je totiž naší dlouhodobou strategií.“

EY v říjnu 2021 dosáhla záporného uhlíkového statusu zejména kontinuálním snižováním absolutních emisí. V meziročním srovnání jde o výsledek o 60 % nižší, než v roce 2020. Nezbytným důsledkem je navyšování investic do aktivního odstraňování emisí z ovzduší. V tomto duchu letos společnost zahájila například hned šest nových projektů zaměřujících se na zalesňování, regenerativní zemědělství a ochranu lesů.

Emisní plán EY se poměrně intenzivně propisuje do každodenního života společnosti. S tím souvisí řada změn, na které museli přistoupit i sami zaměstnanci. Firma je nyní například v procesu úplného přechodu na využívání energií z obnovitelných zdrojů, a zavádí i opatření, která si kladou za cíl snížit emise vznikající cestováním za kolegy a klienty po celém světě. Také přijala novou firemní strategii nákupu virtuální elektřiny, a čím dál častěji investuje do moderních technologií snižujících uhlíkovou stopu s ohledem na ochranu životního prostředí.

K podobnému uvědomění chce vést i klienty. EY důsledně monitoruje emise vznikající při práci jednotlivých týmů. Ty se navíc v rámci dvoustranných jednání snaží s klienty hledat efektivní byznysová řešení, která by jim pomohla s nastavením vlastních emisních plánů a přivedla je tak blíže k dekarbonizaci. Důkazem, že je EY věrná svým klimatickým závazkům a firemní filozofii, je i požadavek směrem ke klientům. Podle něj si musí 75 % z nich stanovit do konce fiskálního roku 2025 alespoň základní emisní cíle.

„Udržitelnost není nahodilý, momentální trend, ale koncepční změna chování zemí, lidí i firem v globálním kontextu. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu ovzduší a čím dál drastičtějším projevům klimatických změn je více než nutná,“ dodává Magdalena Souček. „Proto chceme s dekarbonizací pomáhat i našim klientům. Udržitelnost dotváří dobrou pověst a zvyšuje konkurenceschopnost na trhu. Pozitivní dopady má při náboru i akvizicích nového kapitálu. Je vysoce ceněná zákazníky a slyší na ni také investoři,“ uzavírá.

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/CZ.