Tisková zpráva

24. listopadu 2021 Praha, CZ

EY navázala spolupráci s inciativou ECR a stala se partnerem programu Lean & Green

Analyticko-poradenská společnost EY se stala hrdým partnerem Česko-slovenské Iniciativy ECR, která je držitelem licence programu „Lean & Green“ v České republice.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Analyticko-poradenská společnost EY se stala hrdým partnerem Česko-Slovenské Iniciativy ECR, která je držitelem licence programu „Lean & Green“ v České republice. Jako „Premium Partner“ se zavázala podporovat tento program v podobě sdílení zkušeností a poradenství členům programu, mezi které patří již řada českých firem, pro něž je snižování emisí skleníkových plynů v oblasti dopravy a logistiky klíčové.

Zapojením do programu Lean & Green si EY klade za cíl podporovat šíření best practice v oblasti logistiky a mobility a podporu udržitelného rozvoje obecně, což vnímá jako přirozenou součást svého podnikání a svých vlastních ESG aktivit.

„Z pozice partnera je naším úkolem podporovat členy programu sdílením praktických zkušeností, tržních trendů, ale i vývoje související legislativy tak, abychom společně směřovali ke stanovení realistických akčních plánů v oblasti snižování emisí v souladu s cíli stanovenými programem L&G. Současné výzvy vnímáme jako šanci pro společnou podporu šetrného a efektivního využívání zdrojů, což je nezbytné pro udržitelné podnikání i pro naši budoucnost.“ říká Martina Hlavsová, manažerka v týmu Power & Utilities EY a dodává, že součástí podpory je prezentace vlastních aktivit EY v této oblasti ve smyslu snahy o minimalizaci dopadů činnosti firmy na životní prostředí.

EY v rámci této spolupráce realizovala v říjnu webinář s názvem „Jak prakticky na udržitelnou logistiku“, který svými slovy zahájil Dhr. Drs. David Röling, zástupce vedoucího mise z Velvyslanectví Nizozemského království, kde se iniciativa L&G v roce 2008 zrodila: „Jsem potěšen, že si program Lean & Green našel příznivce v České republice a na Slovensku a tleskám vám, jako jeho aktivním účastníkům, že jste se tohoto tématu chopili, jelikož na obzoru je tolik změn, které nás čekají.“

Webináře se zúčastnili představitelé významných společností jako například společnost Unilever, Budějovický Budvar nebo Coca-Cola HBC. Program samotný reprezentoval Tomáš Martoch, programový manažer ECR.

Společný postoj všech účastníků svými slovy na závěr své prezentace výstižně vyjádřil Vojtěch Lechner, Transport and fleet manager společnosti Budějovický Budvar, n.p.: „Nebavíme se o tom, jestli se tématům udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy věnovat, bavíme se jen o tom jak a kde.“

Účastníci programu L&G tvoří společně síť společností a veřejných orgánů, která si klade za cíl prezentovat často rozporovaný fakt, že konkurenceschopnost a udržitelnost mohou jít ruku v ruce. 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.http://www.ey.com/cz